Verejné obstarávania

Čistiace, dezinfekčné, umývacie a pracie prostriedky a hygienické potreby

Prijatie ponúk do
12. júla 2021
Dátum zverejnenia
2. júla 2021

https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=28061462

Vyhodnotenie

Celkové poradie uchádzačov podľa kritéria:
1: Peter Šesták - KANPEX; 1 670,06 € s DPH
2: VALIN s.r.o.; 1 737,18 € s DPH
3: BANCHEM, s.r.o.; 1 738,94 € s DPH