Verejné obstarávania

Budatín – Zádubnie, chodník popri ceste III/01167, vetva C, D1

Prijatie ponúk do
20. septembra 2022
Dátum zverejnenia
8. septembra 2022

https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=57250760

Vyhodnotenie

Celkové poradie uchádzačov podľa kritéria:

  1. Unistav Teplička, s. r. o. Fatranská 1326/124 013 01 Teplička nad Váhom, IČO = 36418633, cenová ponuka: 178 375,85 € s DPH za celý predmet zákazky
  2. TOPOR, s.r.o. 1398 013 06 Terchová, IČO = 44013345
  3. MIPE Invest, s.r.o. P. O. Hviezdoslava 551 013 03 Varín, IČO = 36837075
  4. BTI s. r. o. Bánovská cesta 2835/6 010 01 Žilina, IČO = 47619503
  5. Stavebná mechanizácia, s.r.o. Bytčianska 123 010 03 Žilina, IČO = 36397971
  6. ERPOS, spol. s r.o. Vendelína Javorku 1609/29 010 01 Žilina, IČO = 31588506
  7. SATES, a.s. Slovenských partizánov 1423/1 017 01 Považská Bystrica, IČO = 31628541
  8. OXA production, s. r. o. SNP 1946 017 01 Považská Bystrica, IČO = 47560746
  9. ISDS s.r.o. 1. mája 1056 020 01 Púchov, IČO = 46884017