Verejné obstarávania

BD Lesník – odvodnenie odkvapových chodníkov budovy s.č. 3260

Prijatie ponúk do
4. marca 2022
Dátum zverejnenia
22. februára 2022

https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=62617236

Vyhodnotenie

Celkové poradie uchádzačov podľa kritéria:

1: EMEL SK s. r. o. cena za celý predmet zákazky: 18 888,47 Eur s DPH

2: ERPOS, spol. s r.o. cena za celý predmet zákazky: 19 645,43 Eur s DPH

3: Stavebná mechanizácia, s.r.o. cena za celý predmet zákazky: 20 072,00 Eur s DPH