O systéme

O systéme

Dodaný systém a prevádzka obsahuje

  • webový portál a mobilnú aplikáciu, ktoré sú medzi sebou prepojené
  • vytvorenie novej štruktúry, migrácia obsahu a dokumentov (viac ako 5200 dokumentov) do štruktúrovanej formy
  • prepojenie na Corageo (prepojenie na UPVS, úradná tabuľa, registratúra), dopravný systém Invipo a Odkaz pre starostu
  • platenie licencie Odkazu pre starostu
  • zabezpečenie serverového riešenia na 2 roky
  • servis a prevádzka na 2 roky

Webový portál a mobilná aplikácia

Web mesta má dostať občana 6 rôznymi cestami vždy do životnej situácie, ciel je aby všetko bolo do 3 klikov v prehľadnom zobrazení. Prepojili sme systém s informačným systémom Corageo, s dopravným systémom Invipo a s Odkazom pre starostu, aby bol systém čo najviac smart. Ak sa občan registruje a má trvalý pobyt, tak sa môže vyjadrovať k projektom, hlasovať v anketách a v rámci participatívneho rozpočtu, tak isto má zjednodušené podávanie podnetov, komunikáciu s úradom, môže pridávať predmety do burzy a môže získavať cielené notifikácie do mobilnej aplikácie podľa svojho nastavenia. Oznamy mesta nie sú len úradné, ale prispievajú do nich aj organizácie v meste ako školy, škôlky, alebo mestská políciía, aby si všetko našiel občan na jednom mieste. Mobilná aplikácia je funkciami najrozsiahlejšia v rámci samospráv na Slovensku a má priniesť občanovi jednoduchšie a aktívne spojenie s mestom. Systém po novom spravuje každý odbor samostatne, kde spravujú len svoje časti. Systém nebude spravovať jeden zamestnanec úradu, ako to bolo predtým. Dáta aj dokumenty sú štruktúrované, systém obsahuje 26 rôznych modulov, ktoré sú medzi sebou prepojené a ťahajú informácie automaticky do niekoľkých časti webu a mobilnej aplikácie.