Neziskové organizácie

Neziskové organizácie

Databáza neziskových organizácii slúži predovšetkým pre potreby občanov, aby sa mohli lepšie orientovať medzi organizáciami pôsobiacimi na území Žiliny a zúčastňovať sa ich aktivít a podujatí. Slúži aj pre potreby samosprávy, Grémia tretieho sektora, ostatné neziskové organizácie, aby sa mohla rozvíjať vzájomná spolupráca.

Ak máte záujem, aby Vaša nezisková organizácia bola v databáze, pošlite nám obratom vyplnené krátke tlačivo (RTF), poprípade vyplnením online formuláru.

Databáza je priebežne aktualizovaná (min. raz štvrťročne). Vznikla v júni 2007, na základe požiadaviek zo strany miestnych neziskových organizácií.