Mestská polícia

Majetok

Upozornenie: Uvedené informácie majú informatívny a odporúčací charakter, pričom nezohľadňujú udalosti, ktoré môžu ovplyvňovať modelové situácie.

NÁLEZ HOTOVOSTI V BANKOMATE

V prípade nálezu hotovosti v bankomate:

  1. kontaktujte útvar mestskej polície na tel. č. 159 alebo Policajný zbor na tel. č. 158,
  2. odoberte hotovosť z miesta,
  3. odovzdajte ju na pobočke príslušnej banky s uvedením miesta a času nálezu.
  4. V prípade, že dôjde k nálezu v čase mimo otváracích hodín pobočky banky, využite non-stop zákaznícku linku.

NÁLEZ VECI

V prípade nálezu veci nezanedbateľnej hodnoty:

  1. kontaktujte útvar mestskej polície na tel. č. 159 alebo Policajný zbor na tel. č. 158 za účelom preverenia, či sa nejedná hľadanú vec,
  2. odovzdajte vec ako nález na majetkovo-právny odbor Okresného úradu v Žiline: https://www.minv.sk/?oe

NÁLEZ OSOBNÝCH DOKLADOV

Osobné doklady obsahujú osobné údaje, ktoré je potrebné chrániť pred zneužitím. V prípade nálezu takýchto dokladov:

  1. kontaktujte útvar mestskej polície na tel. č. 159 alebo Policajný zbor na tel. č. 158,
  2. odovzdajte doklady na klientske centrum v budove Okresného úradu v Žiline: https://www.minv.sk/?klietske-centrum.