textová verzia pre zrakovo postihnutých textová verzia | štvrtok 28. január 2021 | meniny: Alfonz
vyhľadať spojenie MHD
pohotovosť lekární

Rozpis pohotovostných lekárenských služieb od 17.00 hod. do 22.00 hod.

28. 01. 2021
Lekáreň sv. Joachim a sv. Anny, Vojtecha Spanyola 8928/29, 01001 Žilina / 20:00 - 22:00
29. 01. 2021
Lekáreň SAMARITÁN, Jána Milca 10, 01001 Žilina / 20:00 - 22:00

celý rozpis
kam dnes

Mojmír Vlkolaček Krajská knižnica, Žilina

Elity Kysúc kaštieľ Radoľa

Požehnané Vianoce Sobášny palác, Bytča

Z dediny či z mesta, do skrine sa zmestia Budatínsky hrad, Žilina

ďaľšie podujatia
mailinglist
Prajete si dostávať aktuálne informácie a správy? Prihláste sa do nášho mailinglistu.

Úradné oznamy

Bližšie informácie k návrhom všeobecne záväzných nariadení TU
Úradne oznamy – Stavebný úrad TU

  Rok 2021

 • Mesto Žilina - odbor vnútornej organizácie a správy MsÚ, 27. 1. 2021 ( PDF )
  Oznámenie o uložení písomností občanom s trvalým pobytom Žilina zo dňa 27.01.2021
   
 • Stredoslovenská distribučná, a.s., 27. 1. 2021 - 11. 2. 2021 ( PDF )
  (201) Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny - 11.02.2021 (Vlčince + Žilinská Lehota)
   
 • SEVAK a.s., Žilina, 27. 1. 2021 - 28. 1. 2021 ( PDF )
  (205) Oznámenie o prerušení dodávky vody z dôvodu havárie dňa 28.01.2021 - TRNOVÉ a ROSINKY (zoznam dotknutých ulíc je v prílohe)
   
 • Stredoslovenská distribučná, a.s., 26. 1. 2021 - 10. 2. 2021 ( PDF )
  (199) Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny - 10.02.2021 (Vlčince)
   
 • Stredoslovenská distribučná, a.s., 25. 1. 2021 - 9. 2. 2021 ( PDF )
  (172) Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny - 09.02.2021 (Zádubnie)
   
 • Okresný úrad Žilina, 21. 1. 2021 - 5. 2. 2021 ( PDF )
  (155) Rozhodnutie - Stavebné povolenie - č.: OU-ZA-OSZP3-2021/005037-006/Ros, k.ú. Bytčica
   
 • Stredoslovenská distribučná, a.s., 20. 1. 2021 - 4. 2. 2021 ( PDF )
  Dňa 22.01.2021 bola na Mestský úrad doručená informácia o ZRUŠENÍ plánovaného prerušenia distribúcie elektriny - 04.02.2021 (Závodie) - Pôvodná VV č. 124/2021
   
 • Stredoslovenská distribučná, a.s., 20. 1. 2021 - 4. 2. 2021 ( PDF )
  Dňa 21.01.2021 bola na Mestský úrad doručená informácia o ZRUŠENÍ plánovaného prerušenia distribúcie elektriny - 04.02.2021 (Bytčica) - Pôvodná VV č. 125/2021
   
 • Stredoslovenská distribučná, a.s., 19. 1. 2021 - 3. 2. 2021 ( PDF )
  Dňa 22.01.2021 bola na Mestský úrad doručená informácia o ZRUŠENÍ plánovaného prerušenia distribúcie elektriny - 03.02.2021 (Zástranie) - Pôvodná VV č. 97/2021
   
 • Stredoslovenská distribučná, a.s., 18. 1. 2021 - 2. 2. 2021 ( PDF )
  Dňa 21.01.2021 bola na Mestský úrad doručená informácia o ZRUŠENÍ plánovaného prerušenia distribúcie elektriny - 02.02.2021 (Bytčica) - Pôvodná VV č. 93/2021
   
 • Mesto Žilina - odbor ekonomický, 18. 1. 2021 - 2. 2. 2021 ( PDF )
  (96) Oznámenie o mieste uloženia Výzvy na zaplatenie dane za psa za rok 2020 - zoznam
   
 • Stredoslovenská distribučná, a.s., 14. 1. 2021 - 29. 1. 2021 ( PDF )
  (68) Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny - 29.01.2021 (Staré mesto)
   
 • Ministerstvo dopravy a výstavby SR, 13. 1. 2021 - 28. 1. 2021 ( PDF )
  (64) Oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred jej dokončením - Diaľničný privádzač Lietavská Lúčka - Žilina, k.ú. Bytčica
   
 • Mesto Žilina - odbor vnútornej organizácie a správy MsÚ, 11. 1. 2021 - 29. 1. 2021 ( PDF )
  (53) Oznam o 4 voľných pracovných miestach - Stavebný úrad - referent stavebného poriadku
   
 • Rok 2020

 • Štatistický úrad SR, 29. 12. 2020 - 11. 1. 2022 ( PDF )
  (3849) Štatistické zisťovanie - Informácia
   
 • Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, 18. 9. 2020 ( PDF )
  (2608) Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia. Opatrenie bude zverejnené do jeho odvolania.
   
 • Mesto Žilina - Stavebný úrad, 19. 6. 2020 ( PDF )
  (1694) VV č. 3529/2020-155091/2020-SU-PA (k. ú. Budatín)
   
 • Mesto Žilina - Stavebný úrad, 5. 5. 2020 ( PDF )
  (1239) Stavebné povolenie č. 4228/2020-9645/2020/SÚ-ŠSÚ-doprava/Mo-SP-pokrč.
   
 • Mesto Žilina - Stavebný úrad, 20. 4. 2020 ( PDF )
  (1121) Zverejnenie kópie žiadosti o vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby v zmysle § 35 ods. 2 stavebného zákona - Obytný súbor Bôrik, zn.: 2836/2020-74799/2020-SU-AD, k.ú. Žilina. Zverejnené do doby právoplatného rozhodnutia o umiestnení stavby.
   
 • Vláda Slovenskej republiky, 12. 3. 2020 ( PDF )
  (897) Schválenie návrhu na vyhlásenie mimoriadnej situácie z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným korona vírusom SARS-CoV-2 na území SR
   
 • Mesto Žilina - Stavebný úrad, 14. 2. 2020 ( PDF )
  (526) Verejná vyhláška č. 3130/2020/SÚ-ŠSÚ-doprava/Mo
   
 • Okresný súd, Žilina, 20. 1. 2020 - 31. 1. 2021 ( PDF )
  (150) VV v konaní o vyhlásenie za mŕtveho - Ing. Richard Stehlík
   
 • Rok 2019

 • Mesto Žilina - odbor stavebný, 21. 10. 2019 ( PDF )
  (4126) Verejná vyhláška - zn. 15264/2019-46412/2019-OSP-PA, toto oznámenie sa zverejňuje od začatia spojeného územného a stav. konania až do jeho právoplatného ukončenia
   
 • Mesto Žilina - odbor dopravy, 3. 9. 2019 ( PDF )
  (3366) VV č. 7630/2018-2811/2018/OD/Mo
   
 • Mesto Žilina - odbor vnútorných vecí, 23. 8. 2019 ( PDF )
  (3210) Oznam ku Všeobecným záväzným nariadeniam mesta Žilina, Informácia je zverejnená na neobmedzenú dobu
   
 • Mesto Žilina - referát krízového riadenia, CO, OPP a BOZP, 22. 2. 2019 ( PDF )
  (749) Odporúčanie pre obyvateľov mesta a zamestnancov MSÚ - doručovanie zásielok s podozrivým obsahom
   
 • Mesto Žilina - odbor dopravy, 11. 1. 2019 ( PDF )
  (107) Zverejnenie kópie žiadosti č. 173/2019-55428/2018/OD/Mo
   
 • Rok 2018

 • Mesto Žilina - odbor stavebný, 23. 5. 2018 ( PDF )
  (1812) Verejná vyhláška č. 9332/2018-31824/2018-OSP-TRB
   
 • Rok 2017

 • Mesto Žilina - Stavebný úrad, 28. 7. 2017 ( PDF )
  (2828) Zverejnenie kópie návrhu o vydanie územného rozhodnutia č. 7021/2017-35906/2017-OS-DB
   
 • Rok 0

 • , 0. 0. 0000 ()
   
 • , 0. 0. 0000 ()