textová verzia pre zrakovo postihnutých textová verzia | štvrtok 1. október 2020 | meniny: Arnold
vyhľadať spojenie MHD
pohotovosť lekární

Rozpis pohotovostných lekárenských služieb od 17.00 hod. do 22.00 hod.

01. 10. 2020
Lekáreň SAMARITÁN, Jána Milca 10, 01001 Žilina / 20:00 - 22:00
02. 10. 2020
Lekáreň Dr. Max, Vojtecha Spanyola 41/A, 01001 Žilina / 20:00 - 22:00

celý rozpis
kam dnes

Elity Kysúc kaštieľ Radoľa

UHORSKÝ PALATÍN JURAJ TURZO – RENESANČNÝ ČLOVEK Sobášny palác, Bytča

EKOPLAGÁT ´20 Považská galéria umenia, Žilina

Z histórie dopravy na Slovensku Múzeum dopravy v Rajeckých Tepliciach

ďaľšie podujatia
mailinglist
Prajete si dostávať aktuálne informácie a správy? Prihláste sa do nášho mailinglistu.

Úradné oznamy

Bližšie informácie k návrhom všeobecne záväzných nariadení TU
Úradne oznamy – Stavebný úrad TU

  Rok 2020

 • Mesto Žilina - odbor vnútornej organizácie a správy MsÚ, 30. 9. 2020 ( PDF )
  Oznámenie o uložení písomností občanom s trvalým pobytom Žilina zo dňa 30.09.2020
   
 • Mesto Žilina - odbor správy verejného priestranstva a živ. prostredia, 30. 9. 2020 - 2. 11. 2020 ( PDF )
  (2755) Oznámenie - "Rekultivácia odkaliska ŽT, a. s. Žilina" - navrhovateľ Košická teplárenská, a. s., Žilina
   
 • Mesto Žilina - odbor vnútornej organizácie a správy MsÚ, 30. 9. 2020 - 15. 10. 2020 ( PDF )
  (2756) Dochádzka poslancov zo 16.zasadnutia MZ v Žiline, konaného dňa 28.09.2020
   
 • Mesto Žilina - odbor vnútornej organizácie a správy MsÚ, 30. 9. 2020 - 15. 10. 2020 ( PDF )
  (2758) Oznámenie o zrušení TP - Michal Ančo, Adriána Ančová, Michal Ančo, Tomáš Varga
   
 • Mesto Žilina - odbor vnútornej organizácie a správy MsÚ, 30. 9. 2020 - 15. 10. 2020 ( PDF )
  (2759) Oznámenie o zrušení TP - Ladislav Stehura, Mária Lysičanová, Miroslav Sečkár
   
 • Mesto Žilina - odbor vnútornej organizácie a správy MsÚ, 29. 9. 2020 - 14. 10. 2020 ( PDF )
  (2734) Oznámenie o zrušení TP - Rastislav Ďurnek
   
 • SSD, a.s., 25. 9. 2020 - 12. 10. 2020 ( PDF )
  (2699) Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny - 12.10.2020 (Staré mesto)
   
 • SSD, a.s., 25. 9. 2020 - 13. 10. 2020 ( PDF )
  (2700) Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny -13.10.2020 (Staré mesto)
   
 • Mesto Žilina - odbor vnútornej organizácie a správy MsÚ, 25. 9. 2020 - 2. 10. 2020 ( PDF )
  (2702) Oznam o 1 voľnom pracovnom mieste - Odbor riadenia projektov a investícií / oddelenie projektov EÚ - referent agendy projektov EÚ
   
 • Mesto Žilina - odbor vnútornej organizácie a správy MsÚ, 23. 9. 2020 - 8. 10. 2020 ( PDF )
  (2637) Oznámenie o zrušení TP - Martin Berceli
   
 • Mesto Žilina - odbor vnútornej organizácie a správy MsÚ, 23. 9. 2020 - 2. 10. 2020 ( PDF )
  (2641) Voľné pracovné miesto - Stavebný úrad - referent stavebného poriadku
   
 • Okresný úrad, Žilina, 23. 9. 2020 - 8. 10. 2020 ( PDF )
  (2643) VV č. OU-ZA-OSZP3-2020/037225-002/Val
   
 • Mesto Rajec - SOCÚ Územné plánovanie a stavebný poriadok, 22. 9. 2020 - 7. 10. 2020 ( PDF )
  (2630) Stavebné povolenie Č.j.: 14/300/2020-Ja, Č. záznamu: 14/300/2020/ST/51-Ja, Rekonštrukcia verejného osvetlenia v meste Žilina - ul. Tomáša Ružičku, k.ú. Žilina
   
 • Mesto Žilina - Stavebný úrad, 21. 9. 2020 - 6. 10. 2020 ( PDF )
  (2619) Kolaudačné rozhodnutie č. 12533/2020-168899/2020-SU-KOD (k. ú. Žilina)
   
 • Mesto Žilina - Stavebný úrad, 21. 9. 2020 - 6. 10. 2020 ( PDF )
  (2620) Oznámenie č. 16569/2020-170303/2020-SÚ-ZI (k. ú. Žilina)
   
 • Mesto Žilina - Stavebný úrad, 21. 9. 2020 - 6. 10. 2020 ( PDF )
  (2621) Územné rozhodnutie č. 3323/2020-167855/2020-SÚ-KU (k. ú. Žilina)
   
 • Mesto Žilina - Stavebný úrad, 21. 9. 2020 - 6. 10. 2020 ( PDF )
  (2622) Kolaudačné rozhodnutie č. 12533/2020-169150/2020-SÚ-KOD (k. ú. Žilina)
   
 • Mesto Žilina - Stavebný úrad, 21. 9. 2020 - 6. 10. 2020 ( PDF )
  (2623) Územné rozhodnutie č. 3707/2020-168462/2020-SÚ-ŠI (k. ú. Žilina)
   
 • Mesto Žilina - Stavebný úrad, 21. 9. 2020 - 6. 10. 2020 ( PDF )
  (2624) Stavebné povolenie č. 11961/2020-169238/2020-SÚ-ŠI (k. ú. Žilina)
   
 • Mesto Žilina - Stavebný úrad - referát špeciálneho stavebného úradu - životné prostredie, 18. 9. 2020 - 5. 10. 2020 ( PDF )
  (2607) Oznámenie - Územný plán obce Stráňavy
   
 • Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, 18. 9. 2020 ( PDF )
  (2608) Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia. Opatrenie bude zverejnené do jeho odvolania.
   
 • SSD, a.s., 18. 9. 2020 - 5. 10. 2020 ( PDF )
  (2611) Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny - 05.10.2020 (Staré mesto)
   
 • SSD, a.s., 18. 9. 2020 - 5. 10. 2020 ( PDF )
  (2612) Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny - 05.10.2020 (Hájik)
   
 • Mesto Žilina - odbor vnútornej organizácie a správy MsÚ, 17. 9. 2020 - 9. 10. 2020 ( PDF )
  (2602) Voľné pracovné miesto - Terénny sociálny pracovník (TSP)
   
 • Okresný úrad Žilina, 17. 9. 2020 - 2. 10. 2020 ( PDF )
  (2603) Oznámenie č. OÚ-ZA-OOP4-2020/037494/SCH
   
 • Mesto Žilina - odbor právny, majetkový a verejné obstarávanie, 16. 9. 2020 - 1. 10. 2020 ( PDF )
  (2575) Oznámenie o zámere prenajať majetok priamym prenájmom
   
 • SSD, a.s., 16. 9. 2020 - 1. 10. 2020 ( PDF )
  (2580) Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny - 01.10.2020 (Staré mesto - P.O.Hviezdoslava č. 68)
   
 • Mesto Žilina - Stavebný úrad - referát špeciálneho stavebného úradu - životné prostredie, 9. 9. 2020 - 15. 11. 2020 ( PDF )
  (2518) Oznámenie o celomestskej deratizácii v čase od 01.10.2020 do 15.11.2020
   
 • Mesto Žilina - Stavebný úrad - referát špeciálneho stavebného úradu - životné prostredie, 29. 7. 2020 - 16. 10. 2020 ( PDF )
  (2153) Upozornenie vlastníkov a užívateľov pozemkov o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných druhov na miesta ich výskytu na území mesta Žilina
   
 • Mesto Žilina - Stavebný úrad, 19. 6. 2020 ( PDF )
  (1694) VV č. 3529/2020-155091/2020-SU-PA (k. ú. Budatín)
   
 • Mesto Žilina - Stavebný úrad, 6. 5. 2020 ( PDF )
  (1248) Územné rozhodnutie č. 2322/2020-100131/2020-SU-ŠI (k. ú. Žilina)
   
 • Mesto Žilina - Stavebný úrad, 5. 5. 2020 ( PDF )
  (1239) Stavebné povolenie č. 4228/2020-9645/2020/SÚ-ŠSÚ-doprava/Mo-SP-pokrč.
   
 • Mesto Žilina - Stavebný úrad, 20. 4. 2020 ( PDF )
  (1121) Zverejnenie kópie žiadosti o vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby v zmysle § 35 ods. 2 stavebného zákona - Obytný súbor Bôrik, zn.: 2836/2020-74799/2020-SU-AD, k.ú. Žilina. Zverejnené do doby právoplatného rozhodnutia o umiestnení stavby.
   
 • Vláda Slovenskej republiky, 12. 3. 2020 ( PDF )
  (897) Schválenie návrhu na vyhlásenie mimoriadnej situácie z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným korona vírusom SARS-CoV-2 na území SR
   
 • Mesto Žilina - Stavebný úrad, 12. 3. 2020 ( PDF )
  (895) Zverejnenie kópie návrhu na vydanie územného rozhodnutia v zmysle § 35 ods. 2 staveb. zákona, č.s.: 2322/2020-11582/2020-SU-ŠI
   
 • Mesto Žilina - Stavebný úrad, 14. 2. 2020 ( PDF )
  (526) Verejná vyhláška č. 3130/2020/SÚ-ŠSÚ-doprava/Mo
   
 • Okresný súd, Žilina, 20. 1. 2020 - 31. 1. 2021 ( PDF )
  (150) VV v konaní o vyhlásenie za mŕtveho - Ing. Richard Stehlík
   
 • Rok 2019

 • Mesto Žilina - odbor vnútorných vecí, 17. 12. 2019 - 31. 12. 2020 ( PDF )
  (4999) Harmonogram zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Žiline na rok 2020
   
 • Štatistický úrad SR, 10. 12. 2019 - 11. 1. 2021 ( PDF )
  (4869) Oznam Štatistického úradu SR - Štatistické zisťovanie RÚ - od 09.12.2019 do 11.01.2021
   
 • Okresný súd, Žilina, 11. 11. 2019 - 11. 11. 2020 ( PDF )
  (4438) VV v konaní o vyhlásenie za mŕtveho zn. 9Ps/12/2019 5119208965
   
 • Mesto Žilina - odbor stavebný, 21. 10. 2019 ( PDF )
  (4126) Verejná vyhláška - zn. 15264/2019-46412/2019-OSP-PA, toto oznámenie sa zverejňuje od začatia spojeného územného a stav. konania až do jeho právoplatného ukončenia
   
 • Mesto Žilina - odbor dopravy, 3. 9. 2019 ( PDF )
  (3366) VV č. 7630/2018-2811/2018/OD/Mo
   
 • Mesto Žilina - odbor stavebný, 28. 8. 2019 ( PDF )
  (3262) VV č. 2967/2019-38929/2019-OSP-BO (k. ú. Mojšova Lúčka)
   
 • Mesto Žilina - odbor vnútorných vecí, 23. 8. 2019 ( PDF )
  (3210) Oznam ku Všeobecným záväzným nariadeniam mesta Žilina, Informácia je zverejnená na neobmedzenú dobu
   
 • ŽSS Slovensko, národný dopravca, 28. 5. 2019 ( PDF )
  (2017) Výluky - Žilina - Bytčica - Lietavská Lúčka
   
 • Mesto Žilina - referát krízového riadenia, CO, OPP a BOZP, 22. 2. 2019 ( PDF )
  (749) Odporúčanie pre obyvateľov mesta a zamestnancov MSÚ - doručovanie zásielok s podozrivým obsahom
   
 • Ministerstvo vnútra SR, 23. 1. 2019 ( PDF )
  () Jednotné európske číslo tiesňového volania
   
 • Mesto Žilina - odbor dopravy, 11. 1. 2019 ( PDF )
  (107) Zverejnenie kópie žiadosti č. 173/2019-55428/2018/OD/Mo
   
 • Rok 2018

 • Mesto Žilina - úsek prednostu, 23. 10. 2018 ( PDF )
  (4084) - Informácia o spracovaní osobných údajov - Mesto Žilina
   
 • Mesto Žilina - odbor stavebný, 23. 5. 2018 ( PDF )
  (1812) Verejná vyhláška č. 9332/2018-31824/2018-OSP-TRB
   
 • Rok 2017

 • Mesto Žilina - Stavebný úrad, 28. 7. 2017 ( PDF )
  (2828) Zverejnenie kópie návrhu o vydanie územného rozhodnutia č. 7021/2017-35906/2017-OS-DB
   
 • Rok 0

 • , 0. 0. 0000 ()
   
 • , 0. 0. 0000 ()