textová verzia pre zrakovo postihnutých textová verzia | piatok 21. február 2020 | meniny: Eleonóra
vyhľadať spojenie MHD
pohotovosť lekární

Rozpis pohotovostných lekárenských služieb od 17.00 hod. do 22.00 hod.

21. 02. 2020
Lekáreň U Štefánika, M. R. Štefánika 822/11, 01001 Žilina / 20:00 - 22:00
22. 02. 2020
Lekáreň PRI STAREJ PK, Bratislavská 6, 01001 Žilina / 20:00 - 22:00

celý rozpis
kam dnes

Etnografická expozícia JÁNOŠÍK A TERCHOVÁ v budove Obecného úradu Terchová Terchová, Obecný úrad

VÝSTAVA: JOŽO KRAKOVSKÝ / SÁM SO SEBOU Rosenfeldov palác

Drôtovanie pre seniorov Budatínsky hrad, Žilina (09:00, 11:00, 13:00)

VEČERNÉ POZOROVANIE PRE VEREJNOSŤ pozorovateľňa Malý diel, Žilina (18:00)

ďaľšie podujatia
mailinglist
Prajete si dostávať aktuálne informácie a správy? Prihláste sa do nášho mailinglistu.Elektronizácia služieb Mesta Žilina

  


Úradné oznamy

Bližšie informácie k návrhom všeobecne záväzných nariadení TU

  Rok 2020

 • Mesto Žilina - odbor vnútornej organizácie a správy MsÚ, 20. 2. 2020 ( PDF )
  Oznámenie o uložení písomností občanom s trvalým pobytom Žilina zo dňa 20.02.2020
   
 • Daňový úrad, Žilina, 20. 2. 2020 - 6. 3. 2020 ( PDF )
  (621) VV č. 100449803/2020
   
 • Daňový úrad, Žilina, 20. 2. 2020 - 6. 3. 2020 ( PDF )
  (622) VV č. 100440303/2020
   
 • Mesto Žilina - Stavebný úrad, 20. 2. 2020 - 6. 3. 2020 ( PDF )
  (623) Oznámenie č. 3889/2020-8918/2020-SU-PA (k. ú. Budatín)
   
 • Mesto Žilina - Stavebný úrad, 20. 2. 2020 - 6. 3. 2020 ( PDF )
  (624) Rozhodnutie č. 636/2020-6021/2020-SU-ŠI (k. ú. Žilina)
   
 • Mesto Žilina - Stavebný úrad, 20. 2. 2020 - 6. 3. 2020 ( PDF )
  (625) Oznámenie č. 544/2020-8751/2020-SU-ŠI (k. ú. Žilina)
   
 • Mesto Žilina - Stavebný úrad, 20. 2. 2020 - 12. 3. 2020 ( PDF )
  (626) Kolaudačné rozhodnutie č. 134/2020-64767/2019/SÚ-ŠSÚ-doprava/Mo-KR
   
 • Mesto Žilina - odbor právny a majetkový, 20. 2. 2020 - 6. 3. 2020 ( PDF )
  (627) Oznámenie o zámere prenajať majetok priamym prenájmom
   
 • Mesto Žilina - Odbor správy verejného priestranstva a životného prostredia, 20. 2. 2020 - 6. 3. 2020 ( PDF )
  (628) Potvrdenie - Sadzba za uloženie zmesového kom. odpadu a objemného odpadu na na skládku odpadov na rok 2019
   
 • Mesto Žilina - Odbor správy verejného priestranstva a životného prostredia, 20. 2. 2020 - 17. 4. 2020 ( PDF )
  (629) Oznámenie o rozmiestnení VKK pre zber objemných kom. odpadov v meste Žilina
   
 • Mesto Žilina - odbor vnútornej organizácie a správy MsÚ, 19. 2. 2020 - 5. 3. 2020 ( PDF )
  (581) Dochádzka poslancov - 12. zasadnutie MZ v Žiline dňa 18.02.2020
   
 • Mesto Žilina - Stavebný úrad, 19. 2. 2020 - 20. 3. 2020 ( PDF )
  (582) Inovácia vedenia V404 Varín - št. hranica SR/ČR - záverečné zhrnutie správy
   
 • Mesto Žilina - Stavebný úrad, 19. 2. 2020 - 5. 3. 2020 ( PDF )
  (583) Oznámenie č. 1322/2020-8535/2020-SU-BAB (k. ú. Žilina)
   
 • Mesto Žilina - Stavebný úrad, 19. 2. 2020 - 5. 3. 2020 ( PDF )
  (584) Rozhodnutie č. 2764/2020-6302/2020-SU-BAB (k. ú. Bánová)
   
 • Mesto Žilina - Stavebný úrad, 19. 2. 2020 - 5. 3. 2020 ( PDF )
  (585) Oznámenie č. 3515/2020-8140/2020-OSP-BAB (k. ú. Žilina)
   
 • Okresný úrad Žilina, 19. 2. 2020 - 5. 3. 2020 ( PDF )
  (586) Rozhodnutie č. OÚ-ŽA-OOP4-2020/008353/SCH
   
 • Mesto Žilina - odbor vnútornej organizácie a správy MsÚ, 18. 2. 2020 - 4. 3. 2020 ( PDF )
  (576) Dochádzka poslancov - 12. zasadnutie MZ v Žiline dňa 17.02.2020
   
 • Mesto Žilina - Stavebný úrad, 18. 2. 2020 - 4. 3. 2020 ( PDF )
  (577) Oznámenie o začatí územného konania - Telekom. prípojky pre poskytovanie telefónnych a dátových služieb, prípojka firmy Bytterm, a.s., Saleziánska 4, Žilina
   
 • Mesto Žilina - Stavebný úrad, 18. 2. 2020 - 4. 3. 2020 ( PDF )
  (578) Oznámenie o začatí stavebného konania - Stavebné úpravy + otvor v byte č. 2, na prízemí, vchod č. 17, v bytovom dome súp. č. 2607 Žilina, ul. Salezánska
   
 • ENVIRO-TATRY s.r.o., Bratislava, 18. 2. 2020 - 13. 3. 2020 ( PDF )
  (579) Oznámenie o spoločnom verejnom prerokovaní - Inovácia vedenia V404 Varín - št. hranica SR/ČR, dňa 13.03.2020 v priestoroch OcÚ vo Varíne
   
 • Mesto Žilina - Stavebný úrad, 17. 2. 2020 - 3. 3. 2020 ( PDF )
  (559) Oznámenie č. 3227/2020-7387/2020-SU-ZI (k. ú. Závodie)
   
 • Mesto Žilina - Stavebný úrad, 17. 2. 2020 - 3. 3. 2020 ( PDF )
  (560) Oznámenie č. 3364/2020-7707/2020-SU-BO (k. ú. Žilina)
   
 • Mesto Žilina - Stavebný úrad, 17. 2. 2020 - 3. 3. 2020 ( PDF )
  (561) VV č. 3365/2020-81110/2020-SU-BO (k. ú. Žilina)
   
 • Mesto Žilina - Stavebný úrad, 17. 2. 2020 - 3. 3. 2020 ( PDF )
  (562) Oznámenie č. 3407/2020-7876/2020-SU-AD (k. ú. Závodie)
   
 • Mesto Žilina - Stavebný úrad, 17. 2. 2020 - 3. 3. 2020 ( PDF )
  (563) Predloženie odvolania č. 3306/2020-7598/2020-SU-PA (k. ú. Budatín)
   
 • Mesto Žilina - Stavebný úrad, 17. 2. 2020 - 3. 3. 2020 ( PDF )
  (564) Oznámenie č. 647/2020-6296/2020-SU-ŠI (k. ú. Žilina)
   
 • Mesto Žilina - Stavebný úrad, 17. 2. 2020 ( PDF )
  (565) VV č. 647/2020-6420/2020-SU-ŠI (k. ú. Žilina)
   
 • Mesto Žilina - Stavebný úrad, 14. 2. 2020 - 2. 3. 2020 ( PDF )
  (525) Oznámenie č. 3130/2020-2850/2020/SÚ-ŠSÚ-doprava/Mo-zmena
   
 • Mesto Žilina - Stavebný úrad, 14. 2. 2020 ( PDF )
  (526) Verejná vyhláška č. 3130/2020/SÚ-ŠSÚ-doprava/Mo
   
 • Mesto Žilina - Stavebný úrad, 14. 2. 2020 - 2. 3. 2020 ( PDF )
  (527) Oznámenie "Územný plán obce Snežnica - návrh"
   
 • Poľovnícka Spoločnosť Vreteň, 14. 2. 2020 - 2. 3. 2020 ( PDF )
  (538) VV - Oznámenie o výplate náhrady za postúpenie užívania spoločného poľ. revíru
   
 • Licitor group, a. s., Žilina, 14. 2. 2020 - 10. 3. 2020 ( PDF )
  (539) Oznámenia o dražbe zn. D 400419
   
 • Mesto Žilina - odbor vnútornej organizácie a správy MsÚ, 13. 2. 2020 - 28. 2. 2020 ( PDF )
  (514) Oznámenie o zrušení TP - Michal Paprčiak
   
 • Mesto Žilina - Stavebný úrad, 13. 2. 2020 - 28. 2. 2020 ( PDF )
  (515) Oznámenie č. 391/2020-7140/2020-SU-PA (k. ú. Považský Chlmec)
   
 • SSD, a.s., 13. 2. 2020 - 28. 2. 2020 ( PDF )
  (523) Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny - 28.02.2020 (Hájik)
   
 • Okresný úrad Žilina, 13. 2. 2020 - 28. 2. 2020 ( PDF )
  (524) Jednoduché pozemkové úpravy v k. ú. Bánová - Zásady umiestnenia nových pozemkov (ZUNP)
   
 • Mesto Žilina - Stavebný úrad, 12. 2. 2020 - 4. 3. 2020 ( PDF )
  (498) Oznámenie - "Územný plán obce (ÚPN-O) Horný Hričov, návrh"
   
 • Mesto Žilina - Stavebný úrad, 12. 2. 2020 - 13. 3. 2020 ( PDF )
  (499) Oznámenie - "Žilina - Vrútky - Martin, úsek Strečno - Lipovec
   
 • Mesto Žilina - Stavebný úrad, 12. 2. 2020 - 27. 2. 2020 ( PDF )
  (500) Oznámenie č. 1371/2020-6892/2020-SU-PA (k. ú. Žilina)
   
 • SSD, a.s., 12. 2. 2020 - 27. 2. 2020 ( PDF )
  (513) Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny - 27.2.2020 (Vlčince)
   
 • SSD, a.s., 11. 2. 2020 - 26. 2. 2020 ( PDF )
  (479) Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny - 26.02.2020 (k. ú. Staré mesto)
   
 • Dražby a aukcie, s.r.o., 11. 2. 2020 - 5. 3. 2020 ( PDF )
  (481) Oznámenie o dražbe zn. 190056
   
 • Poľovnícke združenie Hubertus, 11. 2. 2020 - 25. 2. 2020 ( PDF )
  (496) Verejná vyhláška
   
 • Mesto Žilina - odbor vnútornej organizácie a správy MsÚ, 10. 2. 2020 - 25. 2. 2020 ( PDF )
  (428) Oznámenie o zrušení TP - Karol Krištof
   
 • SSD, a.s., 10. 2. 2020 - 25. 2. 2020 ( PDF )
  (429) Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny - 25.2.2020 (Staré mesto)
   
 • Platiť sa oplatí, s.r.o., 10. 2. 2020 - 28. 2. 2020 ( PDF )
  (430) Oznámenie o dobrovoľnej dražbe zn. DDv PSO041/14
   
 • Mesto Žilina - Stavebný úrad, 10. 2. 2020 - 25. 2. 2020 ( PDF )
  (431) Rozhodnutie č. 773/2020-1078/202-SU-ŠI (k. ú. Žilina)
   
 • Mesto Žilina - Stavebný úrad, 10. 2. 2020 - 25. 2. 2020 ( PDF )
  (432) Územné rozhodnutie č. 1783/2020-3579/2020-SU-BAB (k. ú. Žilina)
   
 • Mesto Žilina - Stavebný úrad, 10. 2. 2020 - 25. 2. 2020 ( PDF )
  (433) Oznámenie č. 2330/2020-5269/2020-SU-ZI (k. ú. Žilina)
   
 • Mesto Žilina - Stavebný úrad, 10. 2. 2020 - 25. 2. 2020 ( PDF )
  (434) Stavebné povolenie č. 1452/2020-2698/2020-OSP-ZI (k. ú. Bytčica)
   
 • Okresný úrad, Žilina, 10. 2. 2020 - 25. 2. 2020 ( PDF )
  (478) Rozhodnutie č. OU-ZA-OSZP3-2020/005556-004/Fod
   
 • SSD, a.s., 7. 2. 2020 - 24. 2. 2020 ( PDF )
  (400) Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny - 24.02.2020 (Staré mesto)
   
 • ŽSK (Obec Kotešová), 7. 2. 2020 - 24. 2. 2020 ( PDF )
  (427) Stavebné povolenie č. SÚ-SP/555/2019/Pk
   
 • Mgr. Bernard Janík, súdny exekútor, 5. 2. 2020 - 27. 2. 2020 ( PDF )
  (366) Dražobná vyhláška o dražbe hnuteľných vecí zn. EX 96/2017-111
   
 • Mgr. Bernard Janík, súdny exekútor, 5. 2. 2020 - 27. 2. 2020 ( PDF )
  (367) Dražobná vyhláška o dražbe hnuteľných vecí zn. EX 322EX 99/19-67
   
 • Mesto Žilina - Stavebný úrad, 3. 2. 2020 - 24. 2. 2020 ( PDF )
  (333) Oznámenie - Žilinská univerzita - parkovisko Nová menza - navrhovateľ ŽU v Žiline
   
 • BestAuctions, s.r.o. Nitra, 31. 1. 2020 - 2. 3. 2020 ( PDF )
  (324) Oznámenie o dražbe č. 2019003D
   
 • Štatistický úrad SR, 31. 1. 2020 - 17. 7. 2020 ( PDF )
  (328) Oznam Štatistického úradu SR - Zisťovanie o príjmoch a životných podmienkach domácností (EU SILC)
   
 • Mesto Žilina - odbor odbor vnútornej organizácie a správy MsÚ, 29. 1. 2020 - 29. 2. 2020 ( PDF )
  (272) Informácia o čase a mieste konania volieb do Národnej rady SR a Oznámenie o čase a mieste konania volieb - Okrsok č. 1 - trvalý pobyt Žilina
   
 • SPP-distribúcia, a.s., Bratislava, 27. 1. 2020 - 26. 2. 2020 ( PDF )
  (223) Oznámenie o vstupe na pozemok KÚ Žilina KN-C, parc. č.: 6163/1, 5906/3, 5906/2, 4451/67, 6163/3 za účelom vykonania rekonštrukcie plynárenského zariadenia
   
 • Okresný súd, Žilina, 20. 1. 2020 - 31. 1. 2021 ( PDF )
  (150) VV v konaní o vyhlásenie za mŕtveho - Ing. Richard Stehlík
   
 • Mesto Žilina - odbor vnútornej organizácie a správy MsÚ, 10. 1. 2020 - 28. 2. 2020 ( PDF )
  (58) Voľby do národnej rady SR - Hlasovací preukaz
   
 • Rok 2019

 • Mesto Žilina - odbor vnútorných vecí, 17. 12. 2019 - 31. 12. 2020 ( PDF )
  (4999) Harmonogram zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Žiline na rok 2020
   
 • Štatistický úrad SR, 10. 12. 2019 - 11. 1. 2021 ( PDF )
  (4869) Oznam Štatistického úradu SR - Štatistické zisťovanie RÚ - od 09.12.2019 do 11.01.2021
   
 • Voľby do NRSR, 28. 11. 2019 - 29. 2. 2020 ( PDF )
  (4738) Zoznam vol. okrskov, vol. miestností a ulíc zaradených do vol. okrskov v meste Žilina
   
 • Voľby do NRSR, 28. 11. 2019 - 29. 2. 2020 ( PDF )
  (4739) Vol. okrsky a vol. miestnosti v meste Žilina
   
 • Okresný súd, Žilina, 11. 11. 2019 - 11. 11. 2020 ( PDF )
  (4438) VV v konaní o vyhlásenie za mŕtveho zn. 9Ps/12/2019 5119208965
   
 • Mesto Žilina - odbor vnútorných vecí, 5. 11. 2019 - 29. 2. 2020 ( PDF )
  (4330) Voľby do NR SR - Informácie pre voliča
   
 • Mesto Žilina - odbor vnútorných vecí, 5. 11. 2019 - 29. 2. 2020 ( PDF )
  (4329) Rozhodnutie Predsedu NR SR zo 4.11.2019 o vyhlásení volieb do NR SR dňa 29.02.2020
   
 • Mesto Žilina - odbor stavebný, 21. 10. 2019 ( PDF )
  (4126) Verejná vyhláška - zn. 15264/2019-46412/2019-OSP-PA, toto oznámenie sa zverejňuje od začatia spojeného územného a stav. konania až do jeho právoplatného ukončenia
   
 • Mesto Žilina - odbor dopravy, 3. 9. 2019 ( PDF )
  (3366) VV č. 7630/2018-2811/2018/OD/Mo
   
 • Mesto Žilina - odbor stavebný, 28. 8. 2019 ( PDF )
  (3262) VV č. 2967/2019-38929/2019-OSP-BO (k. ú. Mojšova Lúčka)
   
 • Mesto Žilina - odbor vnútorných vecí, 23. 8. 2019 ( PDF )
  (3210) Oznam ku Všeobecným záväzným nariadeniam mesta Žilina, Informácia je zverejnená na neobmedzenú dobu
   
 • Okresný súd, Žilina, 7. 6. 2019 - 8. 6. 2020 ( PDF )
  (2187) Vyhláška v konaní o vyhlásenie za mŕtveho zn. 30Ps/20
   
 • ŽSS Slovensko, národný dopravca, 28. 5. 2019 ( PDF )
  (2017) Výluky - Žilina - Bytčica - Lietavská Lúčka
   
 • Mesto Žilina - referát krízového riadenia, CO, OPP a BOZP, 22. 2. 2019 ( PDF )
  (749) Odporúčanie pre obyvateľov mesta a zamestnancov MSÚ - doručovanie zásielok s podozrivým obsahom
   
 • Ministerstvo vnútra SR, 23. 1. 2019 ( PDF )
  () Jednotné európske číslo tiesňového volania
   
 • Mesto Žilina - odbor dopravy, 11. 1. 2019 ( PDF )
  (107) Zverejnenie kópie žiadosti č. 173/2019-55428/2018/OD/Mo
   
 • Rok 2018

 • Mesto Žilina - úsek prednostu, 23. 10. 2018 ( PDF )
  (4084) - Informácia o spracovaní osobných údajov - Mesto Žilina
   
 • Mesto Žilina - odbor stavebný, 19. 10. 2018 ( PDF )
  (4042) - Zverejnenie kópie návrhu na vydanie územného rozhodnutia a súvisiacich dokumentov, č.s. 5648/2018-53923/2018-OSP-MLA (zverejňuje sa do doby právoplatného rozhodnutia o umiestnení stavby)
   
 • Mesto Žilina - odbor stavebný, 23. 5. 2018 ( PDF )
  (1812) Verejná vyhláška č. 9332/2018-31824/2018-OSP-TRB
   
 • Rok 2017

 • Mesto Žilina - Stavebný úrad, 28. 7. 2017 ( PDF )
  (2828) Zverejnenie kópie návrhu o vydanie územného rozhodnutia č. 7021/2017-35906/2017-OS-DB
   
 • Rok 0

 • , 0. 0. 0000 ()
   
 • , 0. 0. 0000 ()