textová verzia pre zrakovo postihnutých textová verzia | pondelok 13. júl 2020 | meniny: Margita
vyhľadať spojenie MHD
pohotovosť lekární

Rozpis pohotovostných lekárenských služieb od 17.00 hod. do 22.00 hod.

13. 07. 2020
Lekáreň MANDRAGORA, Hlinská 8850/12A, 01001 Žilina / 20:00 - 22:00
14. 07. 2020
Lekáreň CLAUDIUS GALENUS, Vojtecha Spanyola 8633/43P, 01001 Žilina / 20:00 - 22:00

celý rozpis
kam dnes

Teofan Zatvornik: mních, biskup, reklúz a starec Expozícia IKONY, M.R. Štefánika 33

VINCENT HLOŽNÍK Stála expozícia venovaná 100. výročiu narodenia umelca Považská galéria umenia, Žilina

JOGA V PARKU lesopark Chrasť, Žilina (07:00)

Machové obrazy - zázrak prírody Krajská knižnica, Žilina

ďaľšie podujatia
mailinglist
Prajete si dostávať aktuálne informácie a správy? Prihláste sa do nášho mailinglistu.

Úradné oznamy

Bližšie informácie k návrhom všeobecne záväzných nariadení TU

  Rok 2020

 • Mesto Žilina - odbor vnútornej organizácie a správy MsÚ, 13. 7. 2020 ( PDF )
  Oznámenie o uložení písomností občanom s trvalým pobytom Žilina zo dňa 13.07.2020
   
 • Mesto Žilina - odbor právny, majetkový a VO, 13. 7. 2020 - 29. 7. 2020 ( PDF )
  (1935) Oznámenie o zámere prenajať majetok priamym prenájmom
   
 • Mesto Žilina - odbor právny, majetkový a VO, 13. 7. 2020 - 29. 7. 2020 ( PDF )
  (1936) Oznámenie o zámere prenajať majetok priamym prenájmom
   
 • Mesto Žilina - odbor vnútornej organizácie a správy MsÚ, 13. 7. 2020 - 28. 7. 2020 ( PDF )
  (1937) Oznámenie o zrušení TP - Alexandra Chudíková
   
 • SSD, a.s., 13. 7. 2020 - 28. 7. 2020 ( PDF )
  (1938) Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny - 28.7.2020 (Hliny, Staré mesto)
   
 • SSD, a.s., 13. 7. 2020 - 28. 7. 2020 ( PDF )
  (1939) Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny - 28.7.2020 (Strážov)
   
 • Poľovnícka spoločnosť Straník, 10. 7. 2020 - 27. 7. 2020 ( PDF )
  (1925) Verejná vyhláška o oznámení vyplácania nájomného za prenájom poľovných pozemkov drobných vlastníkov PS Straník za rok 2020
   
 • Okresný úrad Žilina, 10. 7. 2020 - 27. 7. 2020 ( PDF )
  (1926) Rozhodnutie č.OU-ZA-OVBP2-2020/025931-002/Pál, k.ú. Žilina
   
 • Mesto Žilina - odbor ekonomický, 9. 7. 2020 - 24. 7. 2020 ( PDF )
  (1914) Oznam o mieste uloženia písomnosti pre daňovníka p. Rastislava Huszára na Obecnom úrade Stránske
   
 • Mesto Žilina - odbor vnútornej organizácie a správy MsÚ, 9. 7. 2020 - 17. 7. 2020 ( PDF )
  (1913) Oznam o voľnom pracovnom mieste - odbor vnútornej organizácie a správy MsÚ - upratovačka
   
 • Mesto Žilina - odbor ekonomický, 8. 7. 2020 - 23. 7. 2020 ( PDF )
  (1902) Rozhodnutie na zaplatenie dane z nehnuteľností za rok 2020 - Marek Jankovič
   
 • Mesto Žilina - odbor vnútornej organizácie a správy MsÚ, 8. 7. 2020 - 16. 7. 2020 ( PDF )
  (1903) Oznam o voľnom pracovnom mieste - odbor sociálny a bytový - upratovačka - zástup počas PN
   
 • Mesto Žilina - odbor vnútornej organizácie a správy MsÚ, 8. 7. 2020 - 16. 7. 2020 ( PDF )
  (1904) Oznam o voľnom pracovnom mieste - odbor sociálny a bytový - kuchár/kuchárka - zástup počas PN
   
 • Mesto Žilina - odbor vnútornej organizácie a správy MsÚ, 8. 7. 2020 - 16. 7. 2020 ( PDF )
  (1905) Oznam o voľnom pracovnom mieste - odbor sociálny a bytový - opatrovateľ/ka
   
 • Stredoslovenská distribučná, a.s., 8. 7. 2020 - 23. 7. 2020 ( PDF )
  (1907) Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny - 23.07.2020 (Bytčica)
   
 • Stredoslovenská distribučná, a.s., 8. 7. 2020 - 23. 7. 2020 ( PDF )
  (1908) Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny - 23.07.2020 (Hliny + Staré mesto)
   
 • Mesto Žilina - odbor právny, majetkový a verejné obstarávanie, 7. 7. 2020 - 23. 7. 2020 ( PDF )
  (1894) Oznámenie o zámere prenajať majetok priamym prenájmom
   
 • Mesto Žilina - odbor právny, majetkový a verejné obstarávanie, 7. 7. 2020 - 23. 7. 2020 ( PDF )
  (1893) Oznámenie o zámere prenajať majetok priamym prenájmom
   
 • Mesto Žilina - odbor právny, majetkový a verejné obstarávanie, 6. 7. 2020 - 22. 7. 2020 ( PDF )
  (1884) Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže - majetok mesta - outdoorové centrum - prevádzkovanie
   
 • Stredoslovenská distribučná, a.s., 6. 7. 2020 - 21. 7. 2020 ( PDF )
  (1883) Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny - 21.07.2020 (Bytčica)
   
 • Mesto Žilina - odbor vnútornej organizácie a správy MsÚ, 3. 7. 2020 - 24. 7. 2020 ( PDF )
  (1866) Voľné pracovné miesto - Kancelária primátora a prednostu - Referent pre strategický rozvoj a plánovanie
   
 • Mesto Žilina - odbor vnútornej organizácie a správy MsÚ, 3. 7. 2020 - 20. 7. 2020 ( PDF )
  (1871) VZN č. 6/2020
   
 • Mesto Žilina - odbor vnútornej organizácie a správy MsÚ, 3. 7. 2020 - 20. 7. 2020 ( PDF )
  (1872) VZN č. 7/2020
   
 • Mesto Žilina - odbor vnútornej organizácie a správy MsÚ, 3. 7. 2020 - 20. 7. 2020 ( PDF )
  (1873) VZN č. 8/2020
   
 • Mesto Žilina - odbor vnútornej organizácie a správy MsÚ, 3. 7. 2020 - 20. 7. 2020 ( PDF )
  (1874) VZN č. 9/2020
   
 • Mesto Žilina - odbor vnútornej organizácie a správy MsÚ, 3. 7. 2020 - 20. 7. 2020 ( PDF )
  (1875) VZN č. 10/2020
   
 • Mesto Žilina - odbor vnútornej organizácie a správy MsÚ, 3. 7. 2020 - 20. 7. 2020 ( PDF )
  (1876) Uznesenie z 15. zasadnutia MZ v Žiline, konaného dňa 29.06.2020
   
 • Mesto Žilina - odbor vnútornej organizácie a správy MsÚ, 2. 7. 2020 - 24. 7. 2020 ( PDF )
  (1863) Oznam o výberovom konaní - Odbor právny, majetkový a verejného obstarávania - vedúci odboru
   
 • Mesto Žilina - Stavebný úrad - referát špeciálneho stavebného úradu - životné prostredie, 2. 7. 2020 - 17. 7. 2020 ( PDF )
  (1862) Oznámenie - Distribučný transformátor - navrhovateľ Žilinská teplárenská, a.s., Žilina
   
 • Mesto Žilina - odbor vnútornej organizácie a správy MsÚ, 2. 7. 2020 - 17. 7. 2020 ( PDF )
  (1861) Hlasovanie poslancov z 15. zasadnutia MZ v Žiline, konaného dňa 29.06.2020
   
 • Mesto Žilina - odbor právny, majetkový a VO, 1. 7. 2020 - 17. 7. 2020 ( PDF )
  (1816) Oznámenie o zámere prenajať majetok priamym prenájmom
   
 • Okresný úrad, Žilina, 1. 7. 2020 - 16. 7. 2020 ( PDF )
  (1839) Informácia č. OU-ZA-OVBP2-2020/022771-002
   
 • Mesto Žilina - odbor vnútornej organizácie a správy MsÚ, 30. 6. 2020 - 15. 7. 2020 ( PDF )
  (1809) Dochádzka poslancov z 15. zasadnutia MZ v Žiline zo dňa 29.06.2020
   
 • Mesto Žilina - odbor vnútornej organizácie a správy MsÚ, 30. 6. 2020 - 15. 7. 2020 ( PDF )
  (1812) Oznámenie o zrušení TP - zoznam
   
 • SSD, a.s., 29. 6. 2020 - 13. 7. 2020 ( PDF )
  (1789) Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny - 13.07.2020 (Bôrik)
   
 • Licitor group, a. s., Žilina, 22. 6. 2020 - 17. 7. 2020 ( PDF )
  (1699) Oznámenie o opakovanej dražbe č. D 400419
   
 • Mesto Žilina - Stavebný úrad, 19. 6. 2020 ( PDF )
  (1694) VV č. 3529/2020-155091/2020-SU-PA (k. ú. Budatín)
   
 • Mesto Žilina - Stavebný úrad, 18. 6. 2020 ( PDF )
  (1686) Stavebné povolenie č. 6502/2020-153763/2020-SU-PA (k. ú. Budatín)
   
 • I&R Konkurzy a reštrukturalizácie, k.s., 16. 6. 2020 - 23. 7. 2020 ( PDF )
  (1651) Oznámenie o dobrovoľnej dražbe č. 1/2020
   
 • Mesto Žilina - Stavebný úrad, 11. 6. 2020 ( PDF )
  (1614) VV č. 8050/2020-152599/2020-SU-ŠI (k. ú. Žilina)
   
 • Mesto Žilina - Stavebný úrad, 29. 5. 2020 ( PDF )
  (1479) Rozhodnutie o povolení zmeny stavby pred jej dokončením, č.s.: 630/2020-100129/2020-SU-ŠI, k.ú. Žilina. Toto stavebné povolenie bude zverejnené až do nadobudnutia jeho právoplatnosti.
   
 • Mesto Žilina - Stavebný úrad, 6. 5. 2020 ( PDF )
  (1246) Rozhodnutie č. 647/2020-45072/2020-SU-ŠI (k. ú. Žilina)
   
 • Mesto Žilina - Stavebný úrad, 6. 5. 2020 ( PDF )
  (1248) Územné rozhodnutie č. 2322/2020-100131/2020-SU-ŠI (k. ú. Žilina)
   
 • Mesto Žilina - Stavebný úrad, 5. 5. 2020 ( PDF )
  (1239) Stavebné povolenie č. 4228/2020-9645/2020/SÚ-ŠSÚ-doprava/Mo-SP-pokrč.
   
 • Mesto Žilina - Stavebný úrad, 20. 4. 2020 ( PDF )
  (1121) Zverejnenie kópie žiadosti o vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby v zmysle § 35 ods. 2 stavebného zákona - Obytný súbor Bôrik, zn.: 2836/2020-74799/2020-SU-AD, k.ú. Žilina. Zverejnené do doby právoplatného rozhodnutia o umiestnení stavby.
   
 • Mesto Žilina - Stavebný úrad, 30. 3. 2020 ( PDF )
  (1026) VV č. 6502/2020-29164/2020-SU-PA (k. ú. Budatín)
   
 • Vláda Slovenskej republiky, 12. 3. 2020 ( PDF )
  (897) Schválenie návrhu na vyhlásenie mimoriadnej situácie z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným korona vírusom SARS-CoV-2 na území SR
   
 • Mesto Žilina - Stavebný úrad, 12. 3. 2020 ( PDF )
  (896) Zverejnenie kópie návrhu na vydanie povolenia zmeny stavby pred jej dokončením v zmysle § 58a ods. 3 staveb. zákona, č.s.: 630/2020-12545/2020-SU-ŠI, k.ú. Žilina
   
 • Mesto Žilina - Stavebný úrad, 12. 3. 2020 ( PDF )
  (895) Zverejnenie kópie návrhu na vydanie územného rozhodnutia v zmysle § 35 ods. 2 staveb. zákona, č.s.: 2322/2020-11582/2020-SU-ŠI
   
 • Mesto Žilina - Stavebný úrad, 17. 2. 2020 ( PDF )
  (565) VV č. 647/2020-6420/2020-SU-ŠI (k. ú. Žilina)
   
 • Mesto Žilina - Stavebný úrad, 14. 2. 2020 ( PDF )
  (526) Verejná vyhláška č. 3130/2020/SÚ-ŠSÚ-doprava/Mo
   
 • Štatistický úrad SR, 31. 1. 2020 - 17. 7. 2020 ( PDF )
  (328) Oznam Štatistického úradu SR - Zisťovanie o príjmoch a životných podmienkach domácností (EU SILC)
   
 • Okresný súd, Žilina, 20. 1. 2020 - 31. 1. 2021 ( PDF )
  (150) VV v konaní o vyhlásenie za mŕtveho - Ing. Richard Stehlík
   
 • Rok 2019

 • Mesto Žilina - odbor vnútorných vecí, 17. 12. 2019 - 31. 12. 2020 ( PDF )
  (4999) Harmonogram zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Žiline na rok 2020
   
 • Štatistický úrad SR, 10. 12. 2019 - 11. 1. 2021 ( PDF )
  (4869) Oznam Štatistického úradu SR - Štatistické zisťovanie RÚ - od 09.12.2019 do 11.01.2021
   
 • Okresný súd, Žilina, 11. 11. 2019 - 11. 11. 2020 ( PDF )
  (4438) VV v konaní o vyhlásenie za mŕtveho zn. 9Ps/12/2019 5119208965
   
 • Mesto Žilina - odbor stavebný, 21. 10. 2019 ( PDF )
  (4126) Verejná vyhláška - zn. 15264/2019-46412/2019-OSP-PA, toto oznámenie sa zverejňuje od začatia spojeného územného a stav. konania až do jeho právoplatného ukončenia
   
 • Mesto Žilina - odbor dopravy, 3. 9. 2019 ( PDF )
  (3366) VV č. 7630/2018-2811/2018/OD/Mo
   
 • Mesto Žilina - odbor stavebný, 28. 8. 2019 ( PDF )
  (3262) VV č. 2967/2019-38929/2019-OSP-BO (k. ú. Mojšova Lúčka)
   
 • Mesto Žilina - odbor vnútorných vecí, 23. 8. 2019 ( PDF )
  (3210) Oznam ku Všeobecným záväzným nariadeniam mesta Žilina, Informácia je zverejnená na neobmedzenú dobu
   
 • ŽSS Slovensko, národný dopravca, 28. 5. 2019 ( PDF )
  (2017) Výluky - Žilina - Bytčica - Lietavská Lúčka
   
 • Mesto Žilina - referát krízového riadenia, CO, OPP a BOZP, 22. 2. 2019 ( PDF )
  (749) Odporúčanie pre obyvateľov mesta a zamestnancov MSÚ - doručovanie zásielok s podozrivým obsahom
   
 • Ministerstvo vnútra SR, 23. 1. 2019 ( PDF )
  () Jednotné európske číslo tiesňového volania
   
 • Mesto Žilina - odbor dopravy, 11. 1. 2019 ( PDF )
  (107) Zverejnenie kópie žiadosti č. 173/2019-55428/2018/OD/Mo
   
 • Rok 2018

 • Mesto Žilina - úsek prednostu, 23. 10. 2018 ( PDF )
  (4084) - Informácia o spracovaní osobných údajov - Mesto Žilina
   
 • Mesto Žilina - odbor stavebný, 23. 5. 2018 ( PDF )
  (1812) Verejná vyhláška č. 9332/2018-31824/2018-OSP-TRB
   
 • Rok 2017

 • Mesto Žilina - Stavebný úrad, 28. 7. 2017 ( PDF )
  (2828) Zverejnenie kópie návrhu o vydanie územného rozhodnutia č. 7021/2017-35906/2017-OS-DB
   
 • Rok 0

 • , 0. 0. 0000 ()
   
 • , 0. 0. 0000 ()