Kontakt

Kontakt

Mestský úrad v Žiline
Námestie obetí komunizmu 1
011 31 Žilina

IČO: 00321796
DIČ: 2021339474

 

Kompletný zoznam kontaktov na zamestnancov úradu

  Telefonické a emailové kontakty TU: