HLASOVANIE POSLANCOV

 

Hlasovanie z Mimoriadne zasadnutie zastupiteľstva, konaného dňa 18.05.2005

 

Na zasadnutí mestského zastupiteľstva bolo zaprezentovaných 25 poslancov mestského zastupiteľstva.


Číslo hlasovania: 1
Otvorenie, schválenie programu, voľba návrhovej komisie – program s pripomienkami
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 1
Prítomní: 24
Návrh bol schválený.

   Za:

 Jozef Badžgoň

 Ladislav Belanec

 Karol Belaník

Ing. Ladislav Bittšanský

 Jozef Blahut

Ing. František Bobenič

RNDr. Milan Čelko

PaedDr. Michal Červený

 Ľudovít Ďuratný

Mgr. Peter Fiabane

 Patrik Groma

Mgr. Richard Hulín

Ing. Marian Janušek

MUDr. Daniel Klačko

MUDr. Ľubomír Kompas

 Daniel Kováčik

Ing. Jozef Michalko

Ing. Andrej Sočuvka

Mgr. Anton Šulík

 Marta  Valachová

MUDr. Štefan Zelník

Mgr. Marián Zrník

 

 


   Zdržali sa:

 Anton Gažica

Ing. Peter Ničík

 

 


   Nehlasovali:

 Elena Zubajová

 

 

 Číslo hlasovania: 2
Otvorenie, schválenie programu, voľba návrhovej komisie - komisia
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 23
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 25
Návrh bol schválený.

   Za:

 Ladislav Belanec

 Karol Belaník

Ing. Ladislav Bittšanský

 Jozef Blahut

Ing. František Bobenič

RNDr. Milan Čelko

PaedDr. Michal Červený

 Ľudovít Ďuratný

Mgr. Peter Fiabane

 Anton Gažica

 Patrik Groma

Mgr. Richard Hulín

Ing. Marian Janušek

MUDr. Daniel Klačko

MUDr. Ľubomír Kompas

 Daniel Kováčik

Ing. Jozef Michalko

Ing. Peter Ničík

Mgr. Anton Šulík

 Marta  Valachová

MUDr. Štefan Zelník

Mgr. Marián Zrník

 Elena Zubajová

 


   Zdržali sa:

 Jozef Badžgoň

Ing. Andrej Sočuvka

 

 Číslo hlasovania: 3
Voľba konateľa spoločnosti Žilina Real, s. r. o. -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 4
Nehlasovali: 0
Prítomní: 25
Návrh bol schválený.

   Za:

 Jozef Badžgoň

 Ladislav Belanec

 Karol Belaník

Ing. Ladislav Bittšanský

 Jozef Blahut

Ing. František Bobenič

RNDr. Milan Čelko

PaedDr. Michal Červený

 Ľudovít Ďuratný

 Anton Gažica

 Patrik Groma

Mgr. Richard Hulín

Ing. Marian Janušek

MUDr. Daniel Klačko

MUDr. Ľubomír Kompas

 Daniel Kováčik

Ing. Jozef Michalko

Ing. Andrej Sočuvka

 Marta  Valachová

MUDr. Štefan Zelník

 Elena Zubajová

 

 

 


   Zdržali sa:

Mgr. Peter Fiabane

Ing. Peter Ničík

Mgr. Anton Šulík

Mgr. Marián ZrníkČíslo hlasovania: 4
Návrh na odpredaj nehnuteľností - VVP Hradisko
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 24
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 25
Návrh bol schválený.

   Za:

 Jozef Badžgoň

 Ladislav Belanec

 Karol Belaník

Ing. Ladislav Bittšanský

 Jozef Blahut

Ing. František Bobenič

RNDr. Milan Čelko

PaedDr. Michal Červený

 Ľudovít Ďuratný

Mgr. Peter Fiabane

 Anton Gažica

 Patrik Groma

Mgr. Richard Hulín

Ing. Marian Janušek

MUDr. Daniel Klačko

MUDr. Ľubomír Kompas

 Daniel Kováčik

Ing. Jozef Michalko

Ing. Andrej Sočuvka

Mgr. Anton Šulík

 Marta  Valachová

MUDr. Štefan Zelník

Mgr. Marián Zrník

 Elena Zubajová


   Zdržali sa:

Ing. Peter Ničík

 

 

 Číslo hlasovania: 5
Návrh na odpredaj nehnuteľností - Veterinárna klinika
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 21
Proti: 1
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 0
Prítomní: 25
Návrh bol schválený.

   Za:

 Jozef Badžgoň

 Ladislav Belanec

 Karol Belaník

Ing. Ladislav Bittšanský

 Jozef Blahut

Ing. František Bobenič

RNDr. Milan Čelko

PaedDr. Michal Červený

 Ľudovít Ďuratný

 Anton Gažica

 Patrik Groma

Mgr. Richard Hulín

Ing. Marian Janušek

MUDr. Daniel Klačko

MUDr. Ľubomír Kompas

 Daniel Kováčik

Ing. Jozef Michalko

Ing. Andrej Sočuvka

 Marta  Valachová

MUDr. Štefan Zelník

 Elena Zubajová

 

 

 


   Proti:

Ing. Peter Ničík

 

 

 


   Zdržali sa:

Mgr. Peter Fiabane

Mgr. Anton Šulík

Mgr. Marián Zrník

 Číslo hlasovania: 6
Návrh na odpredaj nehnuteľností - pozemok pod MsÚ - akcie
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 17
Proti: 1
Zdržali sa: 7
Nehlasovali: 0
Prítomní: 25
Návrh bol schválený.

   Za:

 Ladislav Belanec

 Karol Belaník

 Jozef Blahut

RNDr. Milan Čelko

PaedDr. Michal Červený

 Ľudovít Ďuratný

 Anton Gažica

 Patrik Groma

Mgr. Richard Hulín

Ing. Marian Janušek

MUDr. Daniel Klačko

MUDr. Ľubomír Kompas

 Daniel Kováčik

Ing. Jozef Michalko

 Marta  Valachová

MUDr. Štefan Zelník

 Elena Zubajová

 

 

 


   Proti:

Ing. Peter Ničík

 

 

 


   Zdržali sa:

 Jozef Badžgoň

Ing. Ladislav Bittšanský

Ing. František Bobenič

Mgr. Peter Fiabane

Ing. Andrej Sočuvka

Mgr. Anton Šulík

Mgr. Marián Zrník

 Číslo hlasovania: 7
Návrh na odpredaj nehnuteľností - VUVT
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 4
Nehlasovali: 0
Prítomní: 25
Návrh bol schválený.

   Za:

 Jozef Badžgoň

 Ladislav Belanec

 Karol Belaník

Ing. Ladislav Bittšanský

 Jozef Blahut

Ing. František Bobenič

RNDr. Milan Čelko

PaedDr. Michal Červený

 Ľudovít Ďuratný

 Anton Gažica

 Patrik Groma

Mgr. Richard Hulín

Ing. Marian Janušek

MUDr. Daniel Klačko

MUDr. Ľubomír Kompas

 Daniel Kováčik

Ing. Jozef Michalko

Ing. Andrej Sočuvka

 Marta  Valachová

MUDr. Štefan Zelník

 Elena Zubajová

 

 

 


   Zdržali sa:

Mgr. Peter Fiabane

Ing. Peter Ničík

Mgr. Anton Šulík

Mgr. Marián ZrníkČíslo hlasovania: 8
Návrh na odpredaj nehnuteľností - ZŠ Moskovská - oprava
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 7
Nehlasovali: 0
Prítomní: 25
Návrh bol schválený.

   Za:

 Ladislav Belanec

 Karol Belaník

 Jozef Blahut

RNDr. Milan Čelko

PaedDr. Michal Červený

 Ľudovít Ďuratný

 Anton Gažica

 Patrik Groma

Mgr. Richard Hulín

Ing. Marian Janušek

MUDr. Daniel Klačko

MUDr. Ľubomír Kompas

 Daniel Kováčik

Ing. Jozef Michalko

 Marta  Valachová

MUDr. Štefan Zelník

Mgr. Marián Zrník

 Elena Zubajová

 

 


   Zdržali sa:

 Jozef Badžgoň

Ing. Ladislav Bittšanský

Ing. František Bobenič

Mgr. Peter Fiabane

Ing. Peter Ničík

Ing. Andrej Sočuvka

Mgr. Anton Šulík

 Číslo hlasovania: 9
Prijatie uznesenia - ihrisko
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 26
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 26
Návrh bol schválený.

   Za:

 Jozef Badžgoň

 Ladislav Belanec

 Karol Belaník

Ing. Ladislav Bittšanský

 Jozef Blahut

Ing. František Bobenič

RNDr. Milan Čelko

PaedDr. Michal Červený

 Ľudovít Ďuratný

Mgr. Peter Fiabane

Ing. Milan Gavlák

 Anton Gažica

 Patrik Groma

Mgr. Richard Hulín

Ing. Marian Janušek

MUDr. Daniel Klačko

MUDr. Ľubomír Kompas

 Daniel Kováčik

Ing. Jozef Michalko

Ing. Peter Ničík

Ing. Andrej Sočuvka

Mgr. Anton Šulík

 Marta  Valachová

MUDr. Štefan Zelník

Mgr. Marián Zrník

 Elena Zubajová

 

 Číslo hlasovania: 10
Prijatie uznesenia - celkové
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 24
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 25
Návrh bol schválený.

   Za:

 Jozef Badžgoň

 Ladislav Belanec

 Karol Belaník

Ing. Ladislav Bittšanský

 Jozef Blahut

Ing. František Bobenič

RNDr. Milan Čelko

PaedDr. Michal Červený

 Ľudovít Ďuratný

Mgr. Peter Fiabane

Ing. Milan Gavlák

 Anton Gažica

 Patrik Groma

Ing. Marian Janušek

MUDr. Daniel Klačko

MUDr. Ľubomír Kompas

 Daniel Kováčik

Ing. Jozef Michalko

Ing. Andrej Sočuvka

Mgr. Anton Šulík

 Marta  Valachová

MUDr. Štefan Zelník

Mgr. Marián Zrník

 Elena Zubajová


   Zdržali sa:

Ing. Peter Ničík

 

 

 

 

 

H.E.R. Systém © A.S.Partner, s.r.o., Košice