Aktuality

Všetky aktuality

Mesto zrealizuje inteligentné a smart riešenia za viac ako 940-tisíc eur

28. júna 2021

Zavedenie moderných technológií do činností mesta, procesu rozhodovania, ako aj služieb, informácií a kontaktu mesta s verejnosťou sú ciele projektu s názvom Moderné technológie v meste Žilina. Jeho realizácia bude stáť viac ako 940-tisíc eur, samospráva ju zafinancuje z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra. Mesto Žilina  bude v rokoch 2021 a 2022 realizovať projektové aktivity vo viacerých oblastiach. Pôjde najmä […]

Zber objemného odpadu – od 28. do 30. 6. 2021 – Bánová, Závodie, Bôrik a Žilinská Lehota

28. júna 2021

Mestský úrad v Žiline (odbor správy verejného priestranstva a životného prostredia) oznamuje, že od 16. 6. do 30. 6. 2021 je na území mesta Žilina vykonávaný zber objemných komunálnych odpadov. Do veľkokapacitných kontajnerov patria: napr. koberce, podlahoviny, nábytok, šatstvo, bytové jadrá, matrace, detské kočíky a pod. Do veľkokapacitných kontajnerov nepatria: chladničky, televízory, akumulátory, elektronika, pneumatiky, […]

Žilinské kultúrne leto prináša do ulíc mesta pestrý kultúrny program

25. júna 2021

V najbližších mesiacoch sa do žilinských ulíc, parkov a na námestia opäť vráti kultúra. Už teraz sa môžete tešiť na rôzne kultúrne či športové podujatia, divadelné predstavenia, premietanie filmov pod holým nebom, hudobné koncerty či festivaly. Program Žilinského kultúrneho leta je rozmanitý a myslí na všetky vekové kategórie či milovníkov rôznych hudobných i umeleckých žánrov. Okrem tradičných podujatí ako […]

Mesto zrekonštruovalo štyri nájomné byty v Bytovom dome Lesník na ulici Pri Rajčianke

25. júna 2021

Viac ako 17 500 eur stáli rekonštrukčné práce v Bytovom dome Lesník na ulici Pri Rajčianke 3260. Žilinská samospráva ich ukončila v uplynulých dňoch po približne poldruha mesiaci. Počas prác boli obnovené štyri dvojizbové sociálne nájomné byty vo vlastníctve mesta. Zrekonštruované byty mesto odovzdalo správcovi, spoločnosti Žilbyt. Tri byty budú pridelené žiadateľom o mestské nájomné byty v zmysle Všeobecného záväzného nariadenia […]

Zber objemného odpadu – od 24. do 26. 6. 2021 – Bytčica, Rosinky, Trnové a Strážov

23. júna 2021

Mestský úrad v Žiline (odbor správy verejného priestranstva a životného prostredia) oznamuje, že od 16. 6. do 30. 6. 2021 je na území mesta Žilina vykonávaný zber objemných komunálnych odpadov. Do veľkokapacitných kontajnerov patria: napr. koberce, podlahoviny, nábytok, šatstvo, bytové jadrá, matrace, detské kočíky a pod. Do veľkokapacitných kontajnerov nepatria: chladničky, televízory, akumulátory, elektronika, pneumatiky, […]

V Lesopaku Chrasť budú orezávať nebezpečné konáre

22. júna 2021

Od stredy 23. júna bude mesto Žilina vykonávať v Lesoparku Chrasť orez nebezpečných konárov nad chodníkmi. Práce vo výškach, pozdĺž hlavných chodníkov, budú realizované s pomocou vysokozdvižnej plošiny. Predbežný termín ukončenia prác je stanovený na piatok 25. júna. Návštevníkov lesoparku žiadame, aby dodržiavali pokyny poverených pracovníkov, ktorí budú realizovať uvedené činnosti. Ďakujeme za pochopenie a […]

Urbanistická štúdia k revitalizácii lokalít Vlčince I a IV

21. júna 2021

Mesto Žilina spolu s Útvarom hlavného architekta zabezpečili spracovanie urbanistickej štúdie dvoch častí najväčšieho sídliska v Žiline. Do jej obsahu boli zohľadnené a zapracované aj požiadavky a postrehy obyvateľov uvedených lokalít, ktorí sa zapojili do nášho dotazníka. Ďakujeme vám za spoluprácu! Obrazovú i textovú časť štúdie spolu s výsledkami dotazníka nájdete nižšie v prílohách. V prípade pripomienok k obsahu štúdie nám do […]

Pracoviská mestského úradu sú pre verejnosť otvorené od 7.30 hod.

21. júna 2021

Mestský úrad v Žiline je od pondelka 21. júna otvorený pre verejnosť počas nasledujúcich úradných hodín: pondelok, utorok, štvrtok – od 7.30 do 15.30 hod., streda – od 7.30 do 17.00 hod., piatok – od 7.30 do 14.00 hod. Pri pohybe v priestoroch mestského úrade je potrebné naďalej dodržiavať protiepidemické nariadenia. Povinný je respirátor, dezinfekcia […]

Zber objemného odpadu – od 21. do 23. 6. 2021 – Budatín, Zádubnie, Zástranie a Mojšova Lúčka

21. júna 2021

Mestský úrad v Žiline (odbor správy verejného priestranstva a životného prostredia) oznamuje, že od 16. 6. do 30. 6. 2021 je na území mesta Žilina vykonávaný zber objemných komunálnych odpadov. Do veľkokapacitných kontajnerov patria: napr. koberce, podlahoviny, nábytok, šatstvo, bytové jadrá, matrace, detské kočíky a pod. Do veľkokapacitných kontajnerov nepatria: chladničky, televízory, akumulátory, elektronika, pneumatiky, […]

Harmonogram prác na kanalizácii v Považskom Chlmci

21. júna 2021

Práce na budovaní kanalizácie v Považskom Chlmci pokračujú aj v budúcom týždni. V termíne od 21. do 27. 6. 2021 bude zhotoviteľ pokračovať v prácach na uliciach: Hlavná, Študentská, Zúbekova, Pomocná – práce na zhotovení kanalizačných prípojok, Študentská – práce na zhotovení odvodňovacích žľabov. Harmonogram sa môže v prípade nepriaznivého počasia alebo iných nepredvídateľných okolnostiach […]

Bezplatná distribúcia vreciek na psie exkrementy na sídlisku Vlčince

18. júna 2021

Mesto Žilina oznamuje psičkárom, že od 24. do 28. júna bude opäť bezplatne odovzdávať vrecká na psie exkrementy.  V piatok 25. júna si budú môcť vrecká vyzdvihnúť obyvatelia sídliska Vlčince: v čase od 15.30 do 17.30 hod. na trávnatej ploche, Ulica Terézie Vansovej, pozdĺž Obchodnej ulice, v čase od 18.30 – 19.30 hod. pri parkovisku Billa, Obežná […]

Služby osvedčovania listín a podpisov nebudú v klientskom centre úradu k dispozícii 21. a 22. júna

18. júna 2021

Mestský úrad v Žiline informuje občanov, že v pondelok 21. júna a v utorok 22. júna nebude z technických príčin v Klientskom centre Mestského úradu v Žiline (Námestie obetí komunizmu 1) k dispozícii pracovisko osvedčovania listín a podpisov na listinách.    Pracovisko sa opätovne sa otvorí v stredu 23. júna v úradných hodinách od 7.30 do 17.00 hod. Ďakujeme za pochopenie a ospravedlňujeme sa za vzniknuté […]

Žilinské letné kúpalisko sa otvára od soboty 19. júna

18. júna 2021

Mestská krytá plaváreň Žilina oznamuje, že od soboty 19. júna otvára letné kúpalisko pre verejnosť, k dispozícii bude každý deň v otváracích hodinách od 9.00 do 20.00 hod.   Celodenné vstupy je možné zakúpiť iba na pokladni letného kúpaliska. Návštevníci obdržia vstupenku, ktorú je potrebné uschovať pre odchod z areálu. Pre kontrolu platnosti všetkých bodových a celoročných […]

Stretnutie s občanmi k návrhu upokojenia automobilovej dopravy v mestských častiach Bánová a Závodie

18. júna 2021

V záujme upokojenia automobilovej dopravy v mestských častiach Bánová a Závodie plánuje mesto Žilina zlepšiť organizáciu dopravy formou zavedenia rôznych dopravných opatrení.  Navrhujeme osadiť prvky upokojenia cestnej premávky a doplniť chýbajúce dopravné značenie križovatiek na kritické ulice, ako aj pri školských zariadeniach, kde budú zriadené školské zóny v kombinácii s prvkami upokojenia dopravy. Cieľom navrhovaných opatrení je zvýšiť bezpečnosť […]

Oprava miestnej komunikácie na Bystrickej ulici v Bytčici od 21. do 23. júna

17. júna 2021

Zhotoviteľ stavby diaľničného privádzača Lietavská Lúčka – Žilina spoločnosť Metrostav oznamuje, že v nadväznosti na prebiehajúce práce stavby Diaľničného privádzača Lietavská Lúčka – Žilina, II. etapa v km 4,7 – 7,3 bude realizovať práce obnovy živičného krytu asfaltovej vozovky na miestnej komunikácii na Bystrickej ulici v Bytčici.   Plánované práce na Bystrickej ulici sa budú realizovať na […]

Matrika sa presťahuje z Klientskeho centra MV SR v budove Europalace na Mestský úrad v Žiline

17. júna 2021

Matričný úrad v Žiline bude fungovať na novom mieste na Mestskom úrade v Žiline (Námestie obetí komunizmu 1). Pracovisko sa presťahuje z doterajších priestorov Klientskeho centra Ministerstva vnútra SR (budova Europalace, Vysokoškolákov 33B) na sídlisku Vlčince. Z dôvodu sťahovania nebude matrika otvorená pre verejnosť v termíne od 24. do 25. júna.   Od pondelka 28. júna bude Matričný úrad k dispozícii […]

Plán komunálnych služieb môžu občania sledovať na webe mesta, pravidelne sa aktualizuje

17. júna 2021

Obyvatelia Žiliny môžu podobne ako minulý rok sledovať uskutočňovanie komunálnych služieb na internetovej stránke mesta Žilina v sekcii Život v meste/Komunálne služby. Na webe nájdu aktualizovaný harmonogram prác vždy na aktuálny týždeň. Dozvedieť sa môžu napríklad to, kedy prebieha údržba a čistenie ciest, kosenie trávnikov, ošetrovanie drevín, údržba kvetinových záhonov či zber nečistôt. Samospráva upozorňuje, […]

Vyhodnotenie súťaže „Žilina – Moje mesto“

16. júna 2021

Odbor školstva, kultúry, športu, cestovného ruchu a miestneho rozvoja Mestského úradu v Žiline v spolupráci s mestským Centrom voľného času na Kuzmányho ulici 105 v Žiline vyhlásili a zrealizovali ďalší ročník súťaže Žilina – Moje mesto. Témou tohto ročníka súťaže sa pri príležitosti dvoch významných historických jubileí, ktoré si Žilina pripomína, bola idea „Kráľ v […]