Aktuality

Všetky aktuality

Samospráva pokračuje v čipovaní smetných nádob, na rade sú mestské časti Zádubnie a Zástranie

2. mája 2022

Od stredy 4. mája pokračuje samospráva s čipovaním smetných nádob v Zádubní a Zástraní. Občanov prosíme, aby smetnú nádobu nechali pred svojim domom až dovtedy, kým na nej nenájdu nanitovaný plastový štítok. Proces bude trvať niekoľko dní. Zároveň občanov prosíme, aby nádoby nezdružovali. Čipovanie smetných nádob predstavuje efektívny nástroj, ktorý samospráve pomôže optimalizovať systém odpadového […]

Súkromné spoločnosti sa spájajú na pomoc Ukrajine, mestu Žilina venovali materiálny dar

2. mája 2022

Žilinská samospráva od vzniku vojenského konfliktu na Ukrajine v maximálnej možnej miere spolupracuje na riešení utečeneckej krízy na území mesta. Ako okresný koordinátor pomoci ľuďom z vojnou zasiahnutej Ukrajiny spolupracuje mesto s občianskymi iniciatívami, ale aj s množstvom dobrovoľníkov. Pomocnú ruku utečencom neváhali podať ani Žilinčania, či už poskytnutím bezplatného ubytovania, finančnou pomocou alebo kúpou potravín, drogérie a iných […]

Odídenci z Ukrajiny – užitočné informácie

27. apríla 2022

UPOZORNENIE: Žiadatelia o príspevok za ubytovanie odídenca si musia overovať aktuálne informácie a tlačivá na stránke Ministerstva vnútra: https://www.minv.sk/?prispevok-za-ubytovanie. Vzory tlačív sa menili! Mesto Žilina od vzniku vojenského konfliktu na Ukrajine v maximálnej možnej miere spolupracuje na riešení utečeneckej krízy na území mesta Žilina. Samospráva ako okresný koordinátor pomoci ľuďom z vojnou zasiahnutej Ukrajiny spolupracuje s […]

Do práce si odbicyklujú aj Žilinčania, registrovať sa môžu do 7. júna

27. apríla 2022

Obľúbená celonárodná kampaň Do práce na bicykli, do ktorej sa každoročne zapájajú tisícky Slovákov, sa uskutoční aj v tomto roku. O mesiac na svoje bicykle nasadnú aj Žilinčania, ktorí sa môžu do 7. júna v zmysle štatútu súťaže oficiálne zaregistrovať na internetovej stránke: www.dopracenabicykli.eu. Súťaž je určená pre tých, ktorí sa rozhodnú cestovať do práce na bicykloch, prípadne inými alternatívnymi […]

Skončilo sa dvojdňové zasadnutie mestského zastupiteľstva, poslanci rokovali prezenčne

27. apríla 2022

Žilina v uplynulom roku hospodárila s vyrovnaným rozpočtom v celkovej výške 104,47 milióna eur. Bežné príjmy mesta dosiahli 81,32 miliónov eur, kapitálové príjmy 2,33 milióna eur a príjmové finančné operácie 20,81 milióna eur. Bežné výdavky dosiahli 84,19 milióna eur, kapitálové výdavky 17,97 milióna eur a výdavkové finančné operácie 2,30 milióna eur. Vyplýva to zo záverečného […]

Pozvánka na stretnutie s občanmi k obnove Bulváru

25. apríla 2022

Mesto Žilina pozýva občanov na stretnutie k vysvetleniu projektu rekonštrukcie Bulváru a k riešeniu verejného priestoru medzi ulicami Mostná a Fándlyho. Uskutoční sa v piatok 29. apríla o 17.00 hod. vo veľkej zasadacej miestnosti Mestského úradu v Žiline.  V rámci stretnutia bude priestor na zodpovedanie všetkých otázok týkajúcich sa projektu.

Na uvoľňujúce protipandemické opatrenia reaguje aj mesto. Od pondelka 25. apríla sa upravujú úradné hodiny

21. apríla 2022

Vzhľadom na aktuálnu epidemickú situáciu na Slovensku a prijaté opatrenia Vlády SR bude Mestský úrad v Žiline od pondelka 25. apríla pre verejnosť dostupný v štandardných otváracích hodinách. Klientske centrum Mestského úradu v Žiline bude fungovať v úradných hodinách nasledovne: pondelok: 7.30 – 15.30 hod., utorok: 7.30 – 15.30 hod., streda: 7.30 – 17.00 hod., štvrtok: […]

Materské školy v Žiline budú prijímať žiadosti o prijatie detí do 13. mája

21. apríla 2022

Prijímanie detí do materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina na školský rok 2022/2023 sa bude uskutočňovať od 11. do 13. mája. V uvedenom termíne budú riaditeľky, prípadne iný poverený pedagogický zamestnanec, vydávať a preberať žiadosti od zákonných zástupcov detí. Materské školy zverejnili podmienky prijatia na svojich webových stránkach a na výveskách. Zákonný zástupca dieťaťa je povinný do […]

Mesto doručuje rozhodnutia o vyrubení miestnych daní a poplatku za komunálny odpad

20. apríla 2022

Mesto Žilina ako správca dane začalo v týchto dňoch s doručovaním rozhodnutí o vyrubení miestnych daní (daň z nehnuteľností, daň za psa) a poplatku za komunálny odpad. Doručovať priamo do žilinských domácností ich budú zamestnanci mesta. Samospráva aj týmto krokom vychádza v ústrety občanom, keďže si môžu zásielku prevziať od zamestnancov úradu v pohodlí domova. V súvislosti […]

Upozornenie pre motoristov – čiastočná uzávera a zúženie jazdných pruhov na ceste I/60 – Ľavobrežná ulica

20. apríla 2022

Mesto Žilina a STRABAG, s.r.o. „Združenie pod Dubňom“, M. R. Štefánika 139, 010 01 Žilina informujú o čiastočnej uzávere a zúžení jazdných pruhov na ceste I/60 – Ľavobrežnej ulici v termíne od 20. 4. do 4. 9. 2022.  V závislosti od prebiehajúcej fázy, bude uzavretý maximálne jeden jazdný pruh v jednom jazdnom páse smerovo rozdelenej cesty z dôvodu realizácie úprav cesty I/60 […]

Začína sa s jarnými prácami na údržbe a úprave pohrebísk

14. apríla 2022

S príchodom jari je neodmysliteľne spojené kosenie nielen v našich záhradách a na verejných priestranstvách, ale aj na všetkých pohrebiskách mesta Žilina. Spoločnosť ŽILBYT, s.r.o. v tomto období pripravuje plán kosenia na jednotlivých pohrebiskách, na základe ktorého sa bude postupovať. Jednotlivé výkony sa budú realizovať aj v závislosti od aktuálnych poveternostných podmienok, ktoré nie je možné ovplyvniť. V zmysle §18 zákona […]

Mesto začína s čipovaním smetných nádob

14. apríla 2022

Žilinčanov čakajú zmeny, ktoré posunú úroveň správy komunálneho odpadu na vyššiu úroveň. Mesto postupnými krokmi zavádza systém, v ktorom bude možné vývoz odpadu realizovať jednoduchšie, rýchlejšie a adresnejšie, čo v konečnom dôsledku spomalí nárast poplatkov za komunálny odpad. Vďaka čipovaniu nádob získame skutočný prehľad o ich počte, o rozmiestnení jednotlivých kontajnerov a zároveň o reálnych […]

Zber objemného odpadu od 19. 4. do 24. 4. 2022 – Staré Mesto, Malá Praha, Rosinky, Trnové + zber bio odpadu

14. apríla 2022

Mestský úrad v Žiline (odbor správy verejného priestranstva a životného prostredia) oznamuje, že od 8. 3. do 24. 4. 2022 bude na území mesta Žilina vykonávaný zber objemných komunálnych odpadov. Do veľkokapacitných kontajnerov patria: napr. koberce, podlahoviny, nábytok, šatstvo, bytové jadrá, matrace, detské kočíky a pod. Do veľkokapacitných kontajnerov nepatria: chladničky, televízory, akumulátory, elektronika, pneumatiky, […]

Mesto Žilina hľadá voľné ubytovacie kapacity na pomoc Ukrajincom

13. apríla 2022

Žilinská samospráva hľadá ubytovacie kapacity pre Ukrajincov, ktorí našli núdzové útočisko v Žiline. Aktuálne je potrebné najmä strednodobé ubytovanie v rozsahu minimálne 3 mesiacov v Žiline a jej okolí. Občania, ktorí majú možnosť poskytnúť takéto ubytovanie alebo majú o takomto ubytovaní bližšie informácie, sa môžu prihlásiť e-mailom na: okr.zilina.za@minv.sk. V správe je potrebné uviesť: kontaktné údaje osoby, […]

V Lesoparku Chrasť sa uskutoční meranie a hodnotenie stability drevín

13. apríla 2022

Mesto Žilina informuje verejnosť, že v dňoch 13. a 14. apríla sa v Lesoparku Chrasť uskutoční meranie a hodnotenie stability drevín. Merania budú vykonávať pracovníci Slovenskej akadémie vied – Ústav ekológie lesa zo Zvolena za pomoci zvukového tomografu. Cieľom týchto aktivít je zhodnotiť aktuálnu kondíciu lesného porastu, posúdenie jeho stability, aby sa predišlo pádu, resp. vyvráteniu poškodených drevín […]

Žilina sa zapojila do kampane ROK DOBRÝCH SPRÁV

13. apríla 2022

Od apríla do mája sa Žilina bude niesť v duchu dobrých správ, ktorú pripravila samospráva v spolupráci s tvorcom kampane Martinom Smatanom. Zlých správ v súvislosti s ochorením COVID-19 bolo za posledný rok dosť, a tak kampaň zameraná na šírenie tých dobrých správ zavítala i k nám do Žiliny. Autor a tvorca tohto nápadu Martin […]

Vedenie mesta Žilina ocenilo najúspešnejších športovcov za rok 2020 a 2021

12. apríla 2022

Po ročnej prestávke mesto Žilina opäť ocenilo najúspešnejších športovcov pôsobiacich v žilinských kluboch. Ocenenia sa dočkali reprezentanti rôznych športových odvetví, ktorí dosiahli skvelé úspechy a reprezentujú nielen naše mesto ale aj Slovensko. Vedenie mesta už po trinástykrát ocenilo najúspešnejších športovcov mesta Žilina. Športové kluby mohli posielať svoje nominácie do 15. marca 2022. Vyhlásenie výsledkov sa […]

Zmena otváracích hodín v Centre prvého kontaktu na pomoc Ukrajine od 13. apríla 2022

11. apríla 2022

Mesto Žilina informuje verejnosť o zmene otváracích hodín v Centre prvého kontaktu na pomoc Ukrajine (Horný val 24, Žilina). Od 25. apríla agendu Centra prvého kontaktu prevezme veľkokapacitné Asistenčné centrum pomoci pre ľudí z Ukrajiny (Poštová ulica 1, 2. poschodie).   Zmenené otváracie hodiny v Centre prvého kontaktu na pomoc Ukrajine (Horný val 24, Žilina) platné od 13. […]