Aktuality

Všetky aktuality

Žilina reaguje na výpadok príjmov, mestské zastupiteľstvo bude rokovať o úprave daní a poplatkov

28. novembra 2022

Na najbližšie rokovanie Mestského zastupiteľstva v Žiline, ktoré sa uskutoční v utorok 13. decembra, smeruje návrh znenia všeobecných záväzných nariadení pre rok 2023 mesta na úpravu daní, poplatku za komunálny odpad či miestneho poplatku za rozvoj. Cieľom implementácie nepopulárnych opatrení na príjmovej stránke v rozpočte mesta je udržanie základných služieb samosprávy a zabezpečenia ďalších rozvojových projektov vzhľadom na aktuálnu […]

Výzva samospráv poslancom NR SR

24. novembra 2022

V Národnej rade SR je pred hlasovaním pozmeňujúci návrh k novele zákona o dani z príjmov, cez ktorý vláda zoberie samosprávam 784 mil. eur na tzv. daňový bonus. Navrhované kompenzačné opatrenia samosprávam (240 mil. eur) sú nedostatočné a dočasné, kým pokles príjmov krajov, miest a obcí bude zásadný a trvalý. Ide tak o pokračovanie v […]

Žilinský Sirotár sa počas dnešného večera zahalí do červenej farby

23. novembra 2022

Kostol Obrátenia sv. Pavla bude v dnešný večer nasvietený do červenej farby. Deje sa tak pri príležitosti Červenej stredy, počas ktorej si pripomíname po celom svete tých, ktorí sú pre svoje náboženské presvedčenie prenasledovaní. Znakom tejto iniciatívy je červená farba ako symbol mučeníctva upozorňujúca na vážne skutočnosti prenasledovania a diskriminácie. Okrem chrámov a monumentov v rámci Slovenska sa […]

Upozorňujeme občanov na konanie povolenej poľovačky v celej lokalite Dubňa

23. novembra 2022

Poľovnícka spoločnosť Straník upozorňuje občanov na konanie povolenej spoločnej poľovačky, ktorá sa uskutoční v sobotu 26. novembra v čase od 8.00 do 16.00 hod. na území celej lokality Dubňa v katastrálnom území Budatína, Zádubnia, Zástrania a Tepličky nad Váhom. Odlov sa realizuje za účelom zníženia stavov diviačej zvery. Obyvateľov a návštevníkov dotknutých lokalít prosíme, aby sa […]

Novozvolený primátor Fiabáne sa ujal funkcie, sľub zložili aj noví mestskí poslanci

22. novembra 2022

Zložením sľubu novozvoleného primátora a prevzatím insígnií mesta sa v utorok 22. novembra ujal funkcie primátora Žiliny na nasledujúce štvorročné obdobie Peter Fiabáne. Na ustanovujúcom mestskom zastupiteľstve zložilo sľub aj všetkých 31 zvolených mestských poslancov.   V pracovnej časti mestskí poslanci odsúhlasili návrh primátora na poverenie poslanca, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia mestského zastupiteľstva. Nasledujúce obdobie to […]

Mesto bude počas zimy udržiavať viac ako 400 kilometrov ciest a chodníkov

21. novembra 2022

Skutočný začiatok a trvanie zimnej údržby v meste Žilina určia až poveternostné podmienky. Na základe operačného plánu je však zimná starostlivosť o cesty a chodníky zabezpečená v období od 1. novembra 2022 do 31. marca 2023. Okrem 257 kilometrov cestných komunikácií bude mesto počas zimy udržiavať aj približne 160 kilometrov chodníkov. Cieľom je zabezpečovanie zmierňovania poveternostných vplyvov zjazdnosti ciest a […]

Úrady práce začnú vyplácať 2. balík inflačnej pomoci

18. novembra 2022

Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny začnú tento mesiac vyplácať vybraným skupinám obyvateľov 2. balík inflačnej pomoci. Cieľom je zmierniť následky narastajúcich cien energií a vysokej inflácie a pomôcť tak najzraniteľnejším zvládať zvýšené výdavky na bývanie, energie, či stravu. Druhý inflačný balík jednorazovej pomoci predstavuje podporu vo výške približne 15,6 milióna eur. Inflačná pomoc bude […]

Samospráva pokračuje v zbere zeleného odpadu zo záhrad i zbere odpadu s obsahom škodlivých látok

16. novembra 2022

Mestský úrad v Žiline (odbor správy verejného priestranstva a životného prostredia) oznamuje, že od 31. 10. do 19. 11. 2022 bude na území mesta Žilina vykonávaný zber zeleného odpadu zo záhrad. Do pristavených zberných nádob môžu Žilinčania odovzdať odpad zo záhrad: lístie, konáre, vyhrabanú trávu, zvyšky rastlín a pod. Veľkokapacitné kontajnery na odloženie uvedených odpadov […]

Kysucká ulica bude uzatvorená od pondelka 21. novembra na 12 mesiacov

11. novembra 2022

Mesto Žilina informuje motoristov o uzávere Kysuckej ulice, ktorá bude uzatvorená pre motorovú dopravu v podjazde pod traťou ŽSR  v termíne od 21. novembra 2022 po dobu 12 mesiacov. Pre chodcov bude podchod naďalej otvorený až do času otvorenia nového podchodu pre chodcov z Národnej ulice na Uhoľnú ulicu. V súvislosti s uzáverou podjazdu pod […]

Upozorňujeme motoristov na čiastočnú uzáveru miestnej komunikácie na Hečkovej ulici od 12. novembra 2022 do 20. januára 2023

10. novembra 2022

Mesto Žilina a EKOSTAV GROUP, s.r.o. upozorňujú motoristov na plánovanú čiastočnú uzáveru miestnej komunikácie na Hečkovej ulici v termíne od 12. novembra 2022 do 20. januára 2023. Dôvodom je výstavba polopodzemných kontajnerových stojísk na odpad.    Na zmeny v doprave bude motoristov a chodcov upozorňovať dočasné dopravné značenie, účastníkov premávky prosíme o jeho rešpektovanie. Za diskomfort v čase […]

Mesto vysadí vyše 800 nových stromov, 175 ich pribudne aj v Lesoparku Chrasť

9. novembra 2022

Žilina opäť zazelenie. V meste počas jesene 2022 a jari 2023 pribudne až 638 nových stromov. Novú líniovú zeleň samospráva zasadí v rámci realizovaného projektu Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy v meste Žilina.  Výsadba v celkovej hodnote viac ako 320-tisíc eur bude realizovaná v lokalitách, kde budú mať najväčší význam v boji s klimatickou zmenou a uhlíkovou stopou. Projekt mesto financuje […]

Referendum 2023

8. novembra 2022

Prezidentka Slovenskej republiky rozhodnutím č. 362/2022 Z. z. zo dňa 04.11.2022 vyhlásila referendum a určila deň jeho konania na sobotu 21. januára 2023 referendum sa koná od 07.00 h do 22.00 h Bližšie informácie sú k dispozícii na stránke Ministerstva vnútra SR

Streetbalové ihrisko plné farieb prináša v týchto dňoch do mesta Žilinská komunitná nadácia

5. novembra 2022

Basketbalové ihrisko na Martinskej ulici v Žiline sa v týchto dňoch rozžiarilo farbami. Jeho vymaľovanie zabezpečila Žilinská komunitná nadácia. Ide o prvú takúto realizáciu na území mesta a jej cieľom je vytvoriť atraktívne miesta na športovanie verejnosti. Nadácia chce v podobných aktivitách pokračovať aj v budúcnosti.  Žilinská komunitná nadácia vznikla v roku 2020 transformáciou nadácie pôvodne […]

Zapojte sa do online dotazníka o vzťahu majoritnej spoločnosti k marginalizovanej rómskej komunite v meste Žilina

4. novembra 2022

Identifikovať vzťah majoritnej spoločnosti k marginalizovanej rómskej komunite v meste Žilina je cieľom online dotazníka, ktorý v týchto dňoch spustila žilinská samospráva. K dispozícii je do 5. decembra na: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdfJstyXtFsnJYUdB8EvV-gAdVse4ElnpLjLfV1f-Bdt9rrMA/viewform. Dotazník je anonymný a skladá sa zo siedmich otázok, ktorých zodpovedanie netrvá dlhšie ako päť minút.   Získané odpovede budú využité výlučne pre potreby projektu […]

Upozorňujeme motoristov na čiastočné i úplné uzávery miestnych komunikácií

4. novembra 2022

Mesto Žilina informuje motoristov o nasledovných uzáverách miestnych komunikácií: čiastočná uzávera Ulice Vojtecha Spanyola, Kamennej ulice, Škultétyho ulice, Centrálnej ulice v okolí poklopov v dĺžke 20 metrov v termínoch 5. a 12. novembra z dôvodu výmeny a opravy kanalizačných poklopov, predlženie čiastočnej uzávery na Škultétyho ulici v termíne do 11. novembra z dôvodu rekonštrukcie NN siete, úplná uzávera Priehradnej ulice (za existujúcim železničným priecestím) v termíne do 5. […]

V sobotu 5. novembra sa bude realizovať zber elektroodpadu i odpadu s obsahom škodlivých látok

2. novembra 2022

Mestský úrad v Žiline (odbor správy verejného priestranstva a životného prostredia) oznamuje, že dňa 5. 11. 2022 sa bude na území mesta Žilina vykonávať zber starého elektroodpadu. Komodity ako chladničky, práčky, televízory, rádiá, počítače, monitory, varné kanvice a iný elektroodpad môžu občania bezplatne priniesť v určenom čase na uvedené stojisko na základe nižšie uvedeného harmonogramu. […]

Mesto zmodernizovalo odborné učebne v dvanástich základných školách

28. októbra 2022

Mesto ukončilo poslednú etapu modernizácie odborných učební v dvanástich základných školách. Hodnota investície je viac ako 370 -tisíc eur, výška nenávratného finančného príspevku z Integrovaného regionálneho operačného programu je viac ako 273-tisíc eur. Nové informačné a komunikačné technológie pribudli v základných školách Lichardova, Martinská, Jarná, Karpatská, V. Javorku, Námestie mladosti, Limbová, Slovenských dobrovoľníkov a v štyroch základných školách s materskými […]