Aktuality

Všetky aktuality

Zapojte sa do prieskumu o bezbariérovosti mesta Žilina prostredníctvom online pocitovej mapy

1. augusta 2022

V súvislosti s vnímaním bezbariérovosti v Žiline pripravila samospráva niekoľkomesačný projekt, ktorý sa bude uskutočňovať prostredníctvom pocitovej mapy. Občania s rôznym hendikepom, ale i ostatní Žilinčania môžu vďaka nemu vyznačiť rôzne miesta a poukázať tak na nedostatky, po ktorých odstránení by sa im  v meste zľahčil život.   Vďaka prieskumu, ktorý do septembra realizuje prostredníctvom […]

Čistenie kanalizačných vpustí na Rondli

1. augusta 2022

Motoristi v Žiline môžu od polovice júla využívať nový asfaltový povrch na okružnej križovatke Rondel v Žiline. Dôležitý uzol sa po viac ako 40 rokoch dočkal kompletnej výmeny vrchnej obrusnej vrstvy. Na celej okružnej križovatke, vrátane vjazdu z Hálkovej ulice, sa kompletne opravila vrchná obrusná vrstva, ktorá vykazovala poruchy a rôzne defekty. Celková plocha realizovaných asfaltérskych prác […]

Skrátené úradné hodiny na referáte ohlasovne pobytu a evidencie obyvateľov v Klientskom centre MV SR (Europalace)

1. augusta 2022

Mesto Žilina oznamuje, že od 1. augusta do 3. augusta budú na referáte ohlasovne pobytu a evidencie obyvateľov v Klientskom centre Ministerstva vnútra SR (v budove Europalace, Vysokoškolákov 33B) klientom z technických príčin poskytované služby v obmedzenom režime od 8.00 do 12.00 hodiny.   Ďakujeme za pochopenie a za prípadné komplikácie sa ospravedlňujeme.

Upozorňujeme občanov na čiastočnú a úplnú uzáveru miestnych komunikácií a chodníkov

1. augusta 2022

Mesto Žilina a Združenie pod Dubňom, M. R. Štefánika 139, 010 01 Žilina informujú o plánovaných čiastočných uzávierkach miestnych komunikácií Ulice Pavla Országha Hviezdoslava, Sasinkovej ulice, Uhoľnej ulice, ulice Kálov a Kysuckej ulice z dôvodu realizácie prekládky inžinierskych sietí – vodovodu a kanalizácie, parovodu a elektrickej prípojky pre stavbu.  Jednotlivé ulice nebudú uzavreté súčasne, ale postupne podľa jednotlivých fáz stavby. V termíne od 1. augusta do […]

Mesto obnovuje cesty, chodníky a športové ihriská, práce potrvajú do konca októbra

28. júla 2022

Do konca októbra potrvá oprava viacerých dôležitých dopravných úsekov miestnych komunikácií, chodníkov a asfaltových športových ihrísk v meste Žilina. Samospráva postupne opraví približne 35-tisíc metrov štvorcových plôch. Náklady na realizáciu sú vo výške 650-tisíc eur. Motoristov potešil nový asfaltový povrch na okružnej križovatke Rondel v Žiline. Dôležitý uzol sa po viac ako 40 rokoch dočkal kompletnej výmeny […]

Seniori pozor! Nestaňte sa obeťou zlodejov a podvodníkov

21. júla 2022

Polícia Slovenskej republiky opakovane zaznamenáva trestnú činnosť páchanú na senioroch, ktorý sa pre svoju dôverčivosť a dobrosrdečnosť často stávajú obeťami podvodov. Preto ich touto cestou vyzýva k opatrnosti a obozretnosti, keďže páchatelia si za svoje obete vyberajú práve seniorov. Páchatelia rôznymi vymyslenými a emotívnymi príbehmi navodia v senioroch stresovú situáciu a snažia sa od nich získať finančnú hotovosť a cennosti. Páchateľ sa […]

Začínajú sa asfaltérske práce na Ulici 1. mája a Veľká okružná

21. júla 2022

Mesto Žilina informuje motoristov, že od štvrtku 21. júla do nedele 24. júla sa bude realizovať oprava miestnych komunikácií na Ulici 1. mája v úseku od Štefánikovho námestia po križovatku s Predmestskou ulicou a na ulici Veľká okružná v úseku od križovatky Predmestská po ulicu Vojtecha Spanyola. Harmonogram prác: 21. 7. 2022 – frézovanie komunikácie, […]

Voda z pitných fontániek v meste Žilina je zdravotne nezávadná

14. júla 2022

V uplynulých dňoch vykonal Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline v rámci štátneho zdravotného dozoru odbery vody z pitných fontániek v meste Žilina. Všetky vzorky pitnej vody vyhoveli požiadavkám Vyhlášky č. 247/2017 Z. z, sú teda zdravotne neškodné.   V meste  Žilina je k dispozícii v letných mesiacoch 19 fontán. Desať z nich je určených na pitie […]

Na Tulskej ulici na Vlčincoch buduje samospráva nové dopravné ihrisko

14. júla 2022

Obyvatelia sídliska Vlčince sa budú môcť čoskoro tešiť z nového detského dopravného ihriska na Tulskej ulici. Investícia do stavebných prác je približne 70-tisíc eur a členené sú na jednotlivé etapy, ktoré sa budú realizovať priebežne do konca tohto roka.  Rekonštrukcia zahŕňa opravu plotu, nový asfalt, vodorovné značenie, priechody pre chodcov, umiestnenie dopravných značiek, ale aj […]

Žilinské kultúrne leto láka zaujímavým programom

13. júla 2022

Žilinské kultúrne leto vrátilo do našich ulíc, parkov a na námestia kultúru. Už teraz sa môžu Žilinčania či návštevníci mesta tešiť z rôznych kultúrnych, športových podujatí, divadelných predstavení, premietaní filmov pod holým nebom, hudobných koncertov a festivalov. Program je rozmanitý a myslí na všetky vekové kategórie či milovníkov rôznych hudobných i umeleckých žánrov.   Dnes 13. júla o 16.30 […]

Žilinskú radnicu čaká rekonštrukcia

13. júla 2022

Žilinskú radnicu čaká v najbližších rokoch rozsiahla rekonštrukcia. Známy symbol mesta nachádzajúci sa priamo v srdci Mariánskeho námestia zmení svoj interiér a funkčne tak bude viac slúžiť širokej verejnosti. Prvotným krokom bolo vyhlásenie súťaže na zhotoviteľa architektonickej štúdie interiéru radnice, ktorú zorganizovalo mesto Žilina v spolupráci s útvarom hlavného architekta. Cieľom bol výber optimálneho a najkvalitnejšieho […]

Otváracie hodiny Mestskej krytej plavárne Žilina

13. júla 2022

Mestská krytá plaváreň Žilina informuje návštevníkov, že letné kúpalisko je pre verejnosť prístupne v čase od 9.00 do 20.00 hod. počas pondelka až nedele. Vnútorný bazén je pre plavcov k dispozícii od pondelka do nedele v čase od 6.00 do 20.00 hod. Zmena otváracích hodín je vyhradená. Viac informácií nájdete na: https://www.sportzilina.sk/plavaren-zilina/.  

Na kruhovej križovatke na Rondli začnú asfaltovacie práce

12. júla 2022

Mesto Žilina oznamuje, že od piatku 15. júla od 17.00 hod. do nedele 17. júla približne do 20.00 hod. sa budú na estakádnej kruhovej križovatke (Rondel) v Žiline uskutočňovať asfaltérske práce.   Počas celého času trvania prác bude okružná križovatka úplne uzavretá kvôli technologickému postupu pre všetkých účastníkov cestnej premávky.   Výnimku budú mať len autobusy MHD […]

Odborné ošetrenie vybraných stromov v meste

12. júla 2022

Žilinská samospráva pripravuje v mesiacoch august a september odborné arboristiké ošetrenie vybraných stromov v meste. Aktuálne sa pripravuje verejné obstarávanie na realizáciu ošetrenia v zmysle platných  arboristických štandardov pre 100 stromov, ktoré boli vybrané z hľadiska prevádzkovej bezpečnosti ako najrizikovejšie miesta. Dynamické väzby budú inštalované na približne 80 stromov. Odborné ošetrenie drevín sa uskutoční najmä […]

Zapojte sa do dotazníkového prieskumu zameraného na Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Žilina a priľahlých obcí

11. júla 2022

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Žilina a skupiny obcí je kľúčovým dokumentom, na základe ktorého bude mesto spolu s priľahlými obcami v najbližších rokoch stanovovať strategické ciele a priority rozvoja na integrovanom prístupe, a tým usmerňovať svoje rozvojové aktivity. Taktiež je dôležitou oporou pri predkladaní žiadostí o nenávratné finančné príspevky zo štrukturálnych fondov EÚ. Mesto Žilina je v získavaní […]

Zatvorené predajné miesto DPMŽ na Námestí Andreja Hlinku

8. júla 2022

Dopravný podnik mesta Žiliny oznamuje svojim zákazníkom, že do 31. augusta bude z technických príčin dočasne zatvorené predajné miesto DPMŽ na Námestí Andreja Hlinku. O prípadnej zmene termínu otvorenia budeme včas informovať.  Zákazníci môžu využívať služby na predajnom mieste DPMŽ na Mestskom úrade v Žiline v čase od 7.00 do 18.00 hod. Za pochopenie ďakujeme.