Aktuality

Všetky aktuality

Prieskum verejnej mienky pre obyvateľov sídliska Hliny I.

18. apríla 2023

V decembri 2020 mesto dokončilo rekonštrukciu vnútrobloku na Hlinách I. Zaujíma nás, ako hodnotíte modernizáciu tohto priestoru vy. Chceme vytvárať nové veci k spokojnosti občanov, preto budeme radi, ak vyplníte náš krátky dotazník. Ďakujeme za vašu spätnú väzbu. Dotazník môžete vyplniť do 30. apríla 2023. Odkaz na prieskum: https://lnk.sk/jogv

Žilinčania sa spájajú pre čisté mesto, radnica pozýva osláviť Deň Zeme

17. apríla 2023

Začiatok jari a aktivity zamerané na vyčistenie mesta. Žilinská radnica každoročne vyhlasuje apríl za mesiac čistoty a organizuje akcie, vďaka ktorým zbavuje mesto po zime neporiadku. Zúčastňujú sa občania, školské zariadenia, súkromné firmy aj zamestnanci mestského úradu. Pri príležitosti medzinárodného Dňa Zeme, ktorý si pripomenieme túto sobotu, je v rámci kampane „Čisté mesto“ pre verejnosť pripravených viacero aktivít. […]

Jarný zber objemného odpadu – od 17. 4. do 21. 4. 2023 – Hliny I – VIII

14. apríla 2023

Mestský úrad v Žiline (odbor správy verejného priestranstva a životného prostredia) oznamuje, že od 20. 3. do 5. 5. 2023 bude na území mesta Žilina vykonávaný zber objemných komunálnych odpadov. Do veľkokapacitných kontajnerov nepatria chladničky, televízory, akumulátory, elektronika, pneumatiky, farby, riedidlá či obaly z nebezpečných látok. Vyhadzovať sa sem nesmie ani drobný stavebný odpad, tráva, lístie […]

Upozorňujeme na plánované uzávery v meste Žilina

13. apríla 2023

Mesto Žilina informuje občanov o troch plánovaných uzáverách. V termíne od 14. 4. 2023 do 9. 6. 2023 požiadalo Združenie pod Dubňom na Ul. P. O. Hviezdoslava a Ul. Kálov (v križovatke) o ďalšiu čiastočnú uzáveru. Dôvodom je realizácia preložky vodovodu DN 300 a úprava šachiet kanalizačných stôk a zberača. Rozkopové práce budú vykonávané na […]

Výzva na vypratanie vecí zo spoločných priestorov

13. apríla 2023

Správca bytov ŽILBYT opakovane vyzýva obyvateľov bytových domov, aby odstránili svoje veci zo spoločných priestorov. Predmety zvyšujú riziko požiaru a sú prekážkou v únikových cestách. Najčastejšie ide o skrine, botníky, nefunkčné spotrebiče či bicykle. Správca bytov pripomína, že za zákonný stav je v celom rozsahu zodpovedný vlastník a nájomcovia sú povinní dodržiavať nastavené pravidlá a zákony. Napriek opakovaným výzvam sa stav […]

Systém parkovania v centre Žiliny čakajú od júna zmeny

11. apríla 2023

V Žiline sa od júna mení systém parkovania. Žilinská samospráva sa od tohto dátumu stane výlučným prevádzkovateľom regulácie parkovania v centre mesta a pri tejto príležitosti pripravuje viacero noviniek. Dlhodobo plánovaná zásadná reforma parkovania by mala v budúcnosti priniesť posun rezidenčného parkovania z centra mesta na všetky žilinské sídliská. O návrhu všeobecne záväzného nariadenia týkajúceho sa parkovania v centrálnej […]

Upozorňujeme na plánované uzávery chodníka a cyklochodníka

11. apríla 2023

Mesto Žilina informuje o dvoch plánovaných úplných uzáverách, o ktoré požiadalo Združenie pod Dubňom s súvislosti s modernizáciou železničného uzla. v termíne od 11. apríla 2023 do 30. júna 2023 bude úplne uzatvorený združený chodník medzi cestou I/60 a Váhom v dĺžke 2 600 m z dôvodu stavebných prác na pretláčaní sieti pod cestou I/60 […]

Príprava rekonštrukcie Bulváru napreduje. Projekt zlepší kvalitu a zvýši dynamiku územia

11. apríla 2023

Projekt rekonštrukcie významného verejného priestoru je aktuálne vo fáze dokončovania projektovej dokumentácie a nasledovať bude vydanie územného rozhodnutia. Stavebné práce plánuje mesto spustiť budúci rok. Územie Bulváru má špecifický charakter a vlastnú identitu. Pre jeho celomestský význam preto k plánovanej rekonštrukcii pristupuje žilinská radnica od začiatku citlivo. V urbanisticko-krajinársko-architektonickej súťaži mesto hľadalo vyhovujúce riešenie frekventovaného verejného priestoru Bulváru […]

Samospráva pokračuje v zbere zeleného odpadu zo záhrad i zbere odpadu s obsahom škodlivých látok

6. apríla 2023

Mestský úrad v Žiline (odbor správy verejného priestranstva a životného prostredia) oznamuje, že od 11. 4. do 2. 5. 2023 bude na území mesta Žilina vykonávaný zber zeleného odpadu zo záhrad. Do pristavených zberných nádob môžu Žilinčania odovzdať odpad zo záhrad: lístie, konáre, vyhrabanú trávu, zvyšky rastlín a pod. Veľkokapacitné kontajnery na odloženie uvedených odpadov […]

Jarný zber objemného odpadu – od 11.4. do 14.4. Vlčince, Celulózka a Mojšova Lúčka

6. apríla 2023

Mestský úrad v Žiline (odbor správy verejného priestranstva a životného prostredia) oznamuje, že od 20. 3. do 5. 5. 2023 bude na území mesta Žilina vykonávaný zber objemných komunálnych odpadov. Do veľkokapacitných kontajnerov nepatria chladničky, televízory, akumulátory, elektronika, pneumatiky, farby, riedidlá či obaly z nebezpečných látok. Vyhadzovať sa sem nesmie ani drobný stavebný odpad, tráva, lístie […]

OZNAM: Veterinárne opatrenie pre chovateľov hydiny a iného vtáctva z mestských častí Strážov, Považský Chlmec a Žilinská Lehota

5. apríla 2023

Regionálna veterinárna a potravinová správa Žilina zaslala Mestskému úradu v Žiline nariadenie, ktorým ukladá vykonať opatrenia pre chovateľov hydiny a iného vtáctva. Z uvedeného dôvodu vás žiadame o súpis všetkých chovov hydiny a iných vtákov držaných v zajatí, vrátane približných počtov chovaného vtáctva podľa druhov a kategórií. Súpis chovanej hydiny a vtákov v písomnej forme zasielajte najneskôr […]

Zmena úradných hodín klientskeho centra Mestského úradu v Žiline – štvrtok 6.4.2023

5. apríla 2023

Mestský úrad v Žiline bude vo štvrtok 6. apríla 2023 otvorený len do 13.00 hod. Uzatvorenie sa týka aj klientskeho centra v sídle úradu na Námestí obetí komunizmu. Pracovisko Ohlasovne pobytu Žilina (evidencie obyvateľov) v Klientskom centre Ministerstva vnútra SR (v budove Europalace, Vysokoškolákov 33B) na žilinskom sídlisku Vlčince bude pre verejnosť k dispozícii v […]

Žilinčania v minulom roku vyzbierali necelých 440 ton kuchynského odpadu

5. apríla 2023

Minulý rok sa v Žiline vytriedilo len približne 440 ton kuchynského odpadu, čo je takmer o 74 ton menej ako v roku 2021. Z ročnej analýzy však vyplýva, že klesá tiež množstvo celkového komunálneho odpadu. V porovnaní s rokom 2021 vyprodukovali Žilinčania o 6,2 tony zmesového komunálneho odpadu menej ako v roku 2022. V Žiline sa vlani vyzbieralo necelých 440 ton kuchynského odpadu, […]

Pokračuje obľúbená celonárodná kampaň Do práce na bicykli

5. apríla 2023

Lepšie podmienky pre cyklistov aj vyššia bezpečnosť v mestách. Mesto Žilina sa i tento rok zapája do populárnej aktivity Do práce na bicykli. Jej hlavným cieľom je podporiť rozvoj cyklistickej dopravy, ale tiež motivovať ľudí, aby pri cestovaní do práce uprednostnili pred autom bicykel. Súťaž sa začína 1. júna a potrvá celý mesiac. Určená je pre […]

Žilinské dominanty sa v nedeľu rozsvietia na modro

2. apríla 2023

Žilina sa opäť rozžiari na modro. Samospráva sa aj tento rok pripojí do medzinárodnej kampane Light It Up Blue, čo v preklade znamená „Rozsvieťme to na modro“. Mesto si týmto spôsobom pripomenie Svetový deň povedomia o autizme a vyjadrí tak podporu všetkým, ktorých sa táto vývinová porucha dotýka. Modrou farbou sa vo večerných hodinách v […]

Jarný zber objemného odpadu – od 3.4. do 6.4. – Hájik, Bytčica, Bánová, Závodie

31. marca 2023

Mestský úrad v Žiline (odbor správy verejného priestranstva a životného prostredia) oznamuje, že od 20. 3. do 5. 5. 2023 bude na území mesta Žilina vykonávaný zber objemných komunálnych odpadov. Do veľkokapacitných kontajnerov nepatria chladničky, televízory, akumulátory, elektronika, pneumatiky, farby, riedidlá či obaly z nebezpečných látok. Vyhadzovať sa sem nesmie ani drobný stavebný odpad, tráva, lístie […]