Aktuality

Všetky aktuality

Advent 2021 v Žiline

18. októbra 2021

Žilina nebude tento rok organizovať vianočné trhy v podobe, na akú sú obyvatelia i návštevníci mesta zvyknutí. Dôvodom tohto kroku je aktuálna epidemická situácia a prognózy jej vývoja. Tradičné podujatie, ktoré sprevádzal aj bohatý kultúrny program, nie je možné usporiadať vzhľadom na pandemické podmienky pre hromadné podujatia.    Atmosféra Vianoc by však mala mať svoje […]

Zber objemného odpadu od 18. 10. do 23. 10. 2021 – Staré Mesto, Malá Praha, Rosinky, Trnové

15. októbra 2021

Mestský úrad v Žiline (odbor správy verejného priestranstva a životného prostredia) oznamuje, že od 6. 9. do 23. 10. 2021 bude na území mesta Žilina vykonávaný zber objemných komunálnych odpadov. Do veľkokapacitných kontajnerov patria: napr. koberce, podlahoviny, nábytok, šatstvo, bytové jadrá, matrace, detské kočíky a pod. Do veľkokapacitných kontajnerov nepatria: chladničky, televízory, akumulátory, elektronika, pneumatiky, […]

Zber kovu v Žiline bude v piatok 22. októbra

14. októbra 2021

Upozorňujeme občanov, že v rámci zberu triedeného odpadu vrecovým systémom – komodita kov v mestských častiach Bánová a Závodie bude zber realizovaný v piatok 22. októbra. Vrecia vykladajte na prístupné miesto pred dom v piatok 22. októbra ráno najneskôr do 6.00 hod.  Viac informácií nájdete aj na: Bánová – https://www.zilina.sk/zivot-v-meste/triedime-odpad/harmonogram-vyvozu-triedeneho-zberu-banova-2021/, Závodie – https://www.zilina.sk/zivot-v-meste/triedime-odpad/harmonogram-vyvozu-triedeneho-zberu-zavodie-2021/.  

Zapojte sa do prieskumu verejnej mienky

14. októbra 2021

Vyjadriť svoj názor na komunikáciu mesta s občanmi môžu všetci Žilinčania do 26. novembra v prieskume, ktorý sa uskutočňuje prostredníctvom online dotazníka na odkaze: https://lnk.sk/aqan a tiež telefonicky. Obyvateľov Žiliny môžu z tohto dôvodu kontaktovať zamestnanci agentúry Zebra Studio, v spolupráci s ktorou mesto prieskum realizuje.  Svoj názor prezentujete anonymne a účasť v prieskume je dobrovoľná. Ďakujeme za vašu pomoc a ochotu […]

Upozorňujeme na rekonštrukciu železničného priecestia na Bratislavskej ulici

13. októbra 2021

Mesto Žilina upozorňuje verejnosť, že v termíne od 16. októbra od 7.00 hod. do 21. októbra do 7.00 hod. budú Železnice Slovenskej republiky realizovať opravu železničného priecestia na Bratislavskej ulici v Žiline, počas ktorej bude úplná uzávierka uvedenej komunikácie.   Uzávierka sa dotkne aj prevádzky autobusovej linky č. 24, ktorej trasa týmto priecestím prechádza. Z tohto dôvodu bude […]

Most pre peších na Obchodnej ulici budú demontovať od 15. do 22. októbra

12. októbra 2021

Mesto Žilina bude demontovať most pre peších na Obchodnej ulici na sídlisku Vlčince. Práce sú naplánované od 15. októbra od 22.00 hod. do 22. októbra do 23.00 hod. Komplexná rekonštrukcia celého mostného objektu za približne 360-tisíc eur začne v budúcom roku. Pre zlý technický stav je však potrebné most už v tomto roku úplne uzavrieť a demontovať. Kým sa […]

Zber objemného odpadu od 11. 10. do 16. 10. 2021 – Hliny I – VIII

8. októbra 2021

Mestský úrad v Žiline (odbor správy verejného priestranstva a životného prostredia) oznamuje, že od 6. 9. do 23. 10. 2021 bude na území mesta Žilina vykonávaný zber objemných komunálnych odpadov. Do veľkokapacitných kontajnerov patria: napr. koberce, podlahoviny, nábytok, šatstvo, bytové jadrá, matrace, detské kočíky a pod. Do veľkokapacitných kontajnerov nepatria: chladničky, televízory, akumulátory, elektronika, pneumatiky, […]

Upozorňujeme motoristov na uzávierku dočasného premostenia cez rieku Kysuca

8. októbra 2021

Mesto Žilina informuje o úplnej uzávierke dočasného premostenia cez rieku Kysuca prepájajúceho cesty I/11 a III/2095 – 162-00 B Cesty na Vranie v termíne od 13. 10. do 30. 11. 2021. Dôvodom uzávierky je rekonštrukcia dočasného premostenia rieky Kysuca z ciest I/11 a III/2095.   Cesta III/2095 v úseku rekonštrukcie dočasného premostenia rieky Kysuca nebude priechodná cez mestskú časť Vranie. Obchádzková trasa […]

Zber elektro odpadu a bioodpadu

7. októbra 2021

Mestský úrad Žiline (odbor správy verejného priestranstva a životného prostredia) informuje občanov, že od 11. 10. do 29. 10. 2021 bude na území mesta Žilina vykonávaný zber biologicky rozložiteľného odpadu. Do pristavených zberných nádob môžu Žilinčania odovzdať odpad zo záhrad: lístie, konáre, vyhrabanú trávu, zvyšky rastlín, a pod. Samospráva taktiež pripravila, v spolupráci so združením […]

Popadané ovocie zo záhrad láka diviaky k obydliam

6. októbra 2021

Žilinská samospráva naďalej intenzívne rieši problémy s výskytom diviačej zveri na sídlisku Hájik a v iných lokalitách mesta. Pracovná skupina na mestskom úrade tvorená zástupcami mesta, odborníkmi na problematiku, poľovníkmi i mestskými policajtami pripravila niekoľko riešení na elimináciu zveri. V súčasnom období spôsobuje najväčšie problémy popadané ovocie zo záhrad. Vôňa ovocia diviaky láka, preto sa dostávajú čoraz bližšie k ľudským […]

Oznam – Údržba trávnatých plôch v súkromnom vlastníctve

6. októbra 2021

Mestský úrad v Žiline upozorňuje všetkých vlastníkov, nájomcov a správcov poľnohospodárskej pôdy a pozemkov so zeleňou na území mesta Žilina na dodržiavanie Všeobecne záväzného nariadenia č. 8/2010, čl. 8, ods. 4, v zmysle ktorého sú povinní udržiavať trávnaté plochy upravené a pokosené.  Pravidelným udržiavaním sa zabráni ďalšiemu rozširovaniu škodcov, burín, inváznych rastlín či náletových drevín. […]

Povinnosť odovzdať povodňové plány záchranných prác v Žiline je do 9. novembra

6. októbra 2021

Podnikateľom a súkromným spoločnostiam v Žiline, ktorých objekty môžu byť postihnuté povodňou, pribudne nová povinnosť. Na základe nového všeobecne záväzného nariadenia prijatého na septembrovom Mestskom zastupiteľstve v Žiline musia do 30 dní odo dňa jeho účinnosti vypracovať a predložiť povodňový plán záchranných prác. Nariadenie vstúpi do platnosti dňa 9. októbra, povinnosť predložiť plány je o mesiac neskôr.  […]

V Žiline si uctili pamiatku obetí pandémie, v mestskom parku vysadili výnimočnú lipu

4. októbra 2021

„Táto lipa žije a dýcha za obete pandémie COVID-19.“ To odkazuje pamätná tabuľa osadená pri unikátnej lipe, ktorú v pondelok 4. októbra vysadilo mesto Žilina v spolupráci s občianskym združením Skutočné obete v Parku Ľudovíta Štúra. Žilina tak vytvorila pre svojich obyvateľov symbolické Živé pietne miesto venované ľuďom, ktorí podľahli koronavírusu. Slávnostný akt zavŕšili minútou ticha za zosnulých. Mesto sa […]

Žilina sa aj v tomto roku zapojí do festivalu Deň Architektúry

1. októbra 2021

Žilina sa aj v tomto roku zapojí do 11. ročníka festivalu Deň architektúry. Od 1. do 7. októbra 2021 zamieri festival Deň architektúry do ôsmich desiatok miest a obcí naprieč Čechami, Moravou a Slovenskom. K prevahe českých a moravských miest sa pripojí aj 8 miest zo Slovenska a festival sa bude konať v  Bratislave, Banskej […]

Práce na opravách komunikácie od Rondla po Závodie pokračujú aj počas tohto víkendu

1. októbra 2021

Mesto Žilina informuje občanov o plánovanej rekonštrukcii cesty III/2099 v úseku od 9,536 do 10,103 kilometra v Žiline – od Rondla po Závodie (most cez Rajčianku). Asfaltovanie komunikácie sa bude vykonávať počas tohto víkendu v termíne od 2. 10. do 3. 10. 2021 (asfaltovanie povrchu vozovky v nočných hodinách). Začiatok asfaltovania je plánovaný v sobotu […]

Zber objemného odpadu od 4. 10. do 9. 10. 2021 – Vlčince, Celulózka a Mojšova Lúčka

1. októbra 2021

Mestský úrad v Žiline (odbor správy verejného priestranstva a životného prostredia) oznamuje, že od 6. 9. do 23. 10. 2021 bude na území mesta Žilina vykonávaný zber objemných komunálnych odpadov. Do veľkokapacitných kontajnerov patria: napr. koberce, podlahoviny, nábytok, šatstvo, bytové jadrá, matrace, detské kočíky a pod. Do veľkokapacitných kontajnerov nepatria: chladničky, televízory, akumulátory, elektronika, pneumatiky, […]

V Materskej škole Bajzova sa začala rekonštrukcia, jej kapacita sa zvýši o 22 miest

30. septembra 2021

Znížiť energetickú náročnosť budovy a interiérovými úpravami zlepšiť podmienky pre školákov a personál je cieľom stavebných prác, ktoré sa začali v Materskej škole Bajzova v Žiline. Rekonštrukciu za viac ako 540-tisíc eur samospráva zaplatí z vlastných zdrojov a z Integrovaného regionálneho operačného programu. Po realizácii prác a nadstavbe by sa mala kapacita školy zvýšiť o ďalších 22 miest. MŠ Bajzova v súčasnosti navštevuje […]