Aktuality

Všetky aktuality

Primátor Žiliny a mestskí poslanci podpísali deklaráciu o spolupráci

25. apríla 2023

Primátor Žiliny Peter Fiabáne a dvadsiati poslanci mestského zastupiteľstva podpísali spoločnú deklaráciu o spolupráci. Podpisom vyjadrili ochotu spolupracovať a podporovať programové vyhlásenie, ktoré je súčasťou deklarácie. Dokument o spolupráci pre volebné obdobie 2022-2026 podpísalo dvadsať poslancov mestského zastupiteľstva z klubov Iná Žilina, Silná Žilina, Žilina+ a štyria nezaradení poslanci. „Sú pred nami ďalšie roky tvrdej práce a s ňou možnosti pustiť sa […]

Materské školy sa pripravujú na zápis, žiadosti budú prijímať od 10. mája

24. apríla 2023

Zápis detí na školský rok 2023/2024 sa vo všetkých materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina uskutoční od 10. do 12. mája. Riaditeľky, prípadne iný poverený pedagogický zamestnanec budú intenzívne preberať žiadosti od zákonných zástupcov detí. Žilinská radnica pripomína, že zákonný zástupca dieťaťa je povinný do materskej školy doručiť písomnú žiadosť, ktorá obsahuje osobné údaje o dieťati […]

Jarný zber objemného odpadu – od 24. 4. do 28. 4. 2023 – Staré Mesto, Malá Praha, Rosinky a Trnové

21. apríla 2023

Mestský úrad v Žiline (odbor správy verejného priestranstva a životného prostredia) oznamuje, že od 20. 3. do 5. 5. 2023 bude na území mesta Žilina vykonávaný zber objemných komunálnych odpadov. Do veľkokapacitných kontajnerov nepatria chladničky, televízory, akumulátory, elektronika, pneumatiky, farby, riedidlá či obaly z nebezpečných látok. Vyhadzovať sa sem nesmie ani drobný stavebný odpad, tráva, lístie […]

Poznáme najúspešnejších športovcov Žiliny za rok 2022

21. apríla 2023

Žilinská radnica po štrnástykrát ocenila najúspešnejších športovcov pôsobiacich v žilinských kluboch. Osobnosti, ktoré dosiahli obdivuhodné úspechy a reprezentovali mesto, dostali ocenenia v šiestich kategóriách. Športové kluby mohli nominácie posielať do 13. marca s podmienkou, že športovci vlani pôsobili v žilinských kluboch, a to v kategóriách – mládežníci, dospelí, športové podujatie, športový kolektív a významná činnosť športovca za dlhoročné zásluhy, rozvoj […]

Žilinčania môžu miestne dane a poplatok za odpad zaplatiť cez nový platobný kiosk

20. apríla 2023

Zamestnanci mestského úradu začínajú do žilinských domácností doručovať rozhodnutia o vyrubení miestnych daní – daň z nehnuteľnosti, daň za psa a poplatku za komunálny odpad. Občania ich môžu po novom zaplatiť aj cez nový platobný kiosk v priestoroch Mestského úradu v Žiline. Výmery sa do domácností doručujú tým fyzickým osobám, ktoré nemajú aktivovanú elektronickú schránku na doručovanie. „Rozhodnutia doručujú […]

Záujemcovia sa môžu so svojimi projektmi uchádzať o grantové dotácie

19. apríla 2023

Žilinská radnica zverejnila výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie grantovej dotácie na podporu aktivít pre rok 2023. Záujemcovia sa môžu o dotáciu uchádzať v šiestich oblastiach – kultúra, šport, sociálna a zdravotná oblasť, vzdelávanie, životné prostredie a inštitucionálna podpora. Minimálny príspevok na jeden projekt je vo výške 350 eur, maximálny 5-tisíc eur v prípade podania jedného projektu, alebo 2 500 eur […]

Žilinská univerzita hľadá v populárnej súťaži nové talenty

18. apríla 2023

Mesto Žilina podporuje aktivitu, ktorú organizuje Fakulta  prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity v Žiline. Cieľom súťaže Objav PEDAS – Študuj dopravu – Zelená doprava je nájsť talentovaných stredoškolákov a podporiť ich vzťah k štúdiu dopravy. Dlhodobým zámerom žilinskej radnice je podpora aktivít, ktoré sa týkajú školstva, mládeže i rozvoja vzdelaných a talentovaných ľudí. „Oceňujem, že Žilinská univerzita ponúka […]

Prieskum verejnej mienky pre obyvateľov sídliska Hliny I.

18. apríla 2023

V decembri 2020 mesto dokončilo rekonštrukciu vnútrobloku na Hlinách I. Zaujíma nás, ako hodnotíte modernizáciu tohto priestoru vy. Chceme vytvárať nové veci k spokojnosti občanov, preto budeme radi, ak vyplníte náš krátky dotazník. Ďakujeme za vašu spätnú väzbu. Dotazník môžete vyplniť do 30. apríla 2023. Odkaz na prieskum: https://lnk.sk/jogv

Žilinčania sa spájajú pre čisté mesto, radnica pozýva osláviť Deň Zeme

17. apríla 2023

Začiatok jari a aktivity zamerané na vyčistenie mesta. Žilinská radnica každoročne vyhlasuje apríl za mesiac čistoty a organizuje akcie, vďaka ktorým zbavuje mesto po zime neporiadku. Zúčastňujú sa občania, školské zariadenia, súkromné firmy aj zamestnanci mestského úradu. Pri príležitosti medzinárodného Dňa Zeme, ktorý si pripomenieme túto sobotu, je v rámci kampane „Čisté mesto“ pre verejnosť pripravených viacero aktivít. […]

Jarný zber objemného odpadu – od 17. 4. do 21. 4. 2023 – Hliny I – VIII

14. apríla 2023

Mestský úrad v Žiline (odbor správy verejného priestranstva a životného prostredia) oznamuje, že od 20. 3. do 5. 5. 2023 bude na území mesta Žilina vykonávaný zber objemných komunálnych odpadov. Do veľkokapacitných kontajnerov nepatria chladničky, televízory, akumulátory, elektronika, pneumatiky, farby, riedidlá či obaly z nebezpečných látok. Vyhadzovať sa sem nesmie ani drobný stavebný odpad, tráva, lístie […]

Upozorňujeme na plánované uzávery v meste Žilina

13. apríla 2023

Mesto Žilina informuje občanov o troch plánovaných uzáverách. V termíne od 14. 4. 2023 do 9. 6. 2023 požiadalo Združenie pod Dubňom na Ul. P. O. Hviezdoslava a Ul. Kálov (v križovatke) o ďalšiu čiastočnú uzáveru. Dôvodom je realizácia preložky vodovodu DN 300 a úprava šachiet kanalizačných stôk a zberača. Rozkopové práce budú vykonávané na […]

Výzva na vypratanie vecí zo spoločných priestorov

13. apríla 2023

Správca bytov ŽILBYT opakovane vyzýva obyvateľov bytových domov, aby odstránili svoje veci zo spoločných priestorov. Predmety zvyšujú riziko požiaru a sú prekážkou v únikových cestách. Najčastejšie ide o skrine, botníky, nefunkčné spotrebiče či bicykle. Správca bytov pripomína, že za zákonný stav je v celom rozsahu zodpovedný vlastník a nájomcovia sú povinní dodržiavať nastavené pravidlá a zákony. Napriek opakovaným výzvam sa stav […]

Systém parkovania v centre Žiliny čakajú od júna zmeny

11. apríla 2023

V Žiline sa od júna mení systém parkovania. Žilinská samospráva sa od tohto dátumu stane výlučným prevádzkovateľom regulácie parkovania v centre mesta a pri tejto príležitosti pripravuje viacero noviniek. Dlhodobo plánovaná zásadná reforma parkovania by mala v budúcnosti priniesť posun rezidenčného parkovania z centra mesta na všetky žilinské sídliská. O návrhu všeobecne záväzného nariadenia týkajúceho sa parkovania v centrálnej […]

Upozorňujeme na plánované uzávery chodníka a cyklochodníka

11. apríla 2023

Mesto Žilina informuje o dvoch plánovaných úplných uzáverách, o ktoré požiadalo Združenie pod Dubňom s súvislosti s modernizáciou železničného uzla. v termíne od 11. apríla 2023 do 30. júna 2023 bude úplne uzatvorený združený chodník medzi cestou I/60 a Váhom v dĺžke 2 600 m z dôvodu stavebných prác na pretláčaní sieti pod cestou I/60 […]

Príprava rekonštrukcie Bulváru napreduje. Projekt zlepší kvalitu a zvýši dynamiku územia

11. apríla 2023

Projekt rekonštrukcie významného verejného priestoru je aktuálne vo fáze dokončovania projektovej dokumentácie a nasledovať bude vydanie územného rozhodnutia. Stavebné práce plánuje mesto spustiť budúci rok. Územie Bulváru má špecifický charakter a vlastnú identitu. Pre jeho celomestský význam preto k plánovanej rekonštrukcii pristupuje žilinská radnica od začiatku citlivo. V urbanisticko-krajinársko-architektonickej súťaži mesto hľadalo vyhovujúce riešenie frekventovaného verejného priestoru Bulváru […]

Samospráva pokračuje v zbere zeleného odpadu zo záhrad i zbere odpadu s obsahom škodlivých látok

6. apríla 2023

Mestský úrad v Žiline (odbor správy verejného priestranstva a životného prostredia) oznamuje, že od 11. 4. do 2. 5. 2023 bude na území mesta Žilina vykonávaný zber zeleného odpadu zo záhrad. Do pristavených zberných nádob môžu Žilinčania odovzdať odpad zo záhrad: lístie, konáre, vyhrabanú trávu, zvyšky rastlín a pod. Veľkokapacitné kontajnery na odloženie uvedených odpadov […]

Jarný zber objemného odpadu – od 11.4. do 14.4. Vlčince, Celulózka a Mojšova Lúčka

6. apríla 2023

Mestský úrad v Žiline (odbor správy verejného priestranstva a životného prostredia) oznamuje, že od 20. 3. do 5. 5. 2023 bude na území mesta Žilina vykonávaný zber objemných komunálnych odpadov. Do veľkokapacitných kontajnerov nepatria chladničky, televízory, akumulátory, elektronika, pneumatiky, farby, riedidlá či obaly z nebezpečných látok. Vyhadzovať sa sem nesmie ani drobný stavebný odpad, tráva, lístie […]