Aktuality

Všetky aktuality

Cestu I/64 v úseku Žilina – Bytčica – Lietavská Lúčka čakajú počas mája opravy

29. apríla 2021

Mesto Žilina informuje občanov, že v súvislosti s prácami na výstavbe diaľničného privádzača v mestskej časti Bytčica sa na ceste I/64 budú v termíne od 1. do 9. mája realizovať opravy vozovky. Z uvedeného dôvodu je potrebné počítať vo vybraných úsekoch komunikácie s dopravnými obmedzeniami. Plánované práce sa budú realizovať na základe nasledovného harmonogramu: 1. 5. 2021 – cesta I/64 prechádzajúca […]

Možnosti antigénového testovania v Žiline

29. apríla 2021

Žilinčania sa aktuálne môžu dať otestovať v 11 mobilných odberných miestach. V termínoch 1. a 8. mája sa testovanie v dvoch mestských MOM – Horný val a Hollého 66 neuskutoční. Mobilné odberné miesta fungujú počas celého pracovného týždňa, deväť miest je k dispozícii aj v sobotu a päť miest aj v nedeľu. Na väčšinu miest […]

Prerušenie distribúcie elektrickej energie – Vlčince, Staré mesto, Bánová, Rosinky, Trnové, Bytčica, Považský Chlmec

29. apríla 2021

Spoločnosť Stredoslovenská distribučná oznamuje, že v nasledujúcich termínoch:  29. 4. 2021 od 7.30 do 15.30 hod. bude prerušená distribúcia elektriny v Bánovej (ulice Jabloňova, Nezvalova, Riečna –  konkrétne popisné čísla domov a EIC kódy odberných miest sú v priloženom zozname). 30. 4. 2021 od 7.30 do 15.30 hod. bude prerušená distribúcia elektriny v Bánovej (ulice Družstevná, K cintorínu –  konkrétne popisné čísla […]

Mesto bude čerpať úver 6,5 mil. eur na financovanie investičných akcií

28. apríla 2021

Mesto Žilina bude v najbližších rokoch financovať väčšie investičné akcie prostredníctvom úverových zdrojov. O prijatí úveru vo výške 6,5 mil. eur rozhodli žilinskí mestskí poslanci na 22. zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Žiline, ktoré sa uskutočnilo dňa 27. apríla prostredníctvom videokonferencie. Úver do Prima banky, ktorá pre mesto spomedzi piatich oslovených bánk ponúkla najvýhodnejšie podmienky, bude samospráva splácať 15 […]

Mesto preskúma možnosti súdnych sporov s Trabelssieho firmami, vybralo na to advokátov

27. apríla 2021

Mesto Žilina je pripravené iniciovať súdne spory so spoločnosťami, v ktorých nejakým spôsobom figuruje George Trabelssie s cieľom ochrániť záujmy mesta, domôcť sa svojich práv a oprávnených nárokov. Predmetom súdnych sporov by mali byť najmä majetkové a finančné nároky mesta voči spomínaným subjektom. Z uvedených dôvodov  samospráva dňa 21. apríla 2021 uzatvorila s Advokátskou kanceláriou Mgr. Slavomír Trnkócy zmluvu […]

Režim fungovania mestského úradu, materských, základných škôl, sociálnych služieb a možnosti testovania na COVID-19 v Žiline

23. apríla 2021

Mestský úrad v Žiline bude od pondelka 26. apríla otvorený pre verejnosť. K dispozícii budú aj všetky služby v Klientskom centre úradu (Námestie obetí komunizmu 1) v úradných hodinách v pondelok utorok, vo štvrtok a v piatok od 8.00 do 14.00 hod., v stredu v predĺžených úradných hodinách od 8.00 do 16.00 hod. Pri pohybe v mestskom úrade či klientskom centre je potrebné […]

Pokračujú práce na kanalizácii v Považskom Chlmci

23. apríla 2021

Práce na budovaní kanalizácie v Považskom Chlmci pokračujú aj v tomto týždni. V termíne od 26. 4. do 2. 5. 2021 bude zhotoviteľ pokračovať v prácach na uliciach: Hlavná, Zúbeková, Pomocná – práce na zhotovení dažďovej a splaškovej kanalizácii, Fialková – práce na zhotovení odvodňovacích žľabov, Nižedvorská, Horská, Chlmecké námestie  – prípravné práce pred asfaltovaním […]

V týchto dňoch môže vašu domácnosť navštíviť zamestnanec Štatistického úradu

22. apríla 2021

Štatistický úrad Slovenskej republiky uskutočňuje od 15. apríla do 31. júna 2021 zisťovanie o využívaní informačných a komunikačných technológií v domácnostiach a u jednotlivcov. Cieľom tohto štatistického prieskumu je zistiť úroveň vybavenosti domácností informačnými a komunikačnými technológiami. Zároveň úrad zisťuje úroveň znalostí a zručností obyvateľstva vo využívaní týchto technológií. Do zisťovania bolo zapojených 5 060 […]

22. apríl patrí Dňu Zeme

22. apríla 2021

Svetový deň Zeme sa začal oslavovať v roku 1970 ako reakcia na rozsiahle poškodzovanie životného prostredia. Už 51 rokov si v tento deň pripomíname, že sme na prírode úplne závislí, a preto je nevyhnutné zmeniť dopady ľudskej činnosti na životné prostredie. Klíma sa rýchlo mení a človek je za tieto zmeny priamo zodpovedný. Zemské zdroje nie sú […]

Mesto revitalizuje železničný podchod, v budúcnosti sa očakáva komplexná rekonštrukcia

22. apríla 2021

V Žiline začala revitalizácia železničného podchodu na ulici P. O. Hviezdoslava. Práce, ktoré realizuje spoločnosť Emel SK, by mali potrvať do konca júna. Nevyhnutné úpravy časti železničného podchodu v správe mesta si vyžiadajú investíciu vyše 77-tisíc eur. Komplexná rekonštrukcia podchodu je rozdelená do viacerých etáp, pričom výsledkom aktuálnej bude odvodnenie priestoru a celkové vizuálne úpravy. V budúcnosti má samospráva […]

Mesto Žilina začalo s opravou miestnych komunikácií, vybrané cesty a chodníky čaká súvislá oprava

22. apríla 2021

Mesto Žilina začalo s pravidelnou letnou údržbou miestnych komunikácií, ktorá sa vykonáva podľa aktuálneho stavu cestnej siete miestnych komunikácií po skončení zimnej údržby. Okrem vyspravovania komunikácií prebieha aj pravidelné čistenie ciest v správe mesta. Práce budú pokračovať priebežne počas celého roka v závislosti od poveternostných podmienok. Opravy výtlkov či iných poškodení vozovky sa realizujú podľa […]

Distribúcia štartovacích balíčkov k triedeniu kuchynského bioodpadu pokračuje od 26. apríla

21. apríla 2021

Mesto Žilina bude od pondelka 26. apríla pokračovať v distribúcii štartovacích balíčkov k triedeniu kuchynského bioodpadu. Bezplatne si ich môžu vyzdvihnúť všetci obyvatelia panelákov a bytových domov v meste podľa harmonogramu. Balíček, ktorý pripravilo mesto ako benefit nad rámec zákonom stanovaných povinností, obsahuje tri praktické pomôcky – košík na kuchynský odpad, 24 kusov biologicky rozložiteľných […]

Prejazd vozidiel zo stavby diaľničného privádzača cez Chalupkovu ulicu v Bytčici potrvá do 22. apríla

21. apríla 2021

Mesto Žilina informuje občanov, že v súvislosti s prácami na výstavbe diaľničného privádzača v mestskej časti Bytčica sa predlžuje lehota vývozu a odvozu zeminy na Chalupkovej ulici. Práce, ktoré mali byť podľa pôvodného harmonogramu ukončené do 20. apríla, zhotoviteľ vykoná v dôsledku nepriaznivých poveternostných podmienok najneskôr do štvrtku 22. apríla. V súvislosti so vzniknutou situáciou […]

Rosenfeldov palác otvára svoje priestory pre verejnosť

19. apríla 2021

Postupné uvoľňovanie opatrení umožnilo sprístupniť pre verejnosť priestory Rosenfeldovho paláca. Od 19. apríla môžu návštevníci zavítať na prehliadky paláca alebo stálej expozície Bábky v podkroví, avšak za dodržania všetkých platných epidemiologických nariadení. Návštevníci sú povinní dodržiavať: pri vstupe mať na sebe rúško a dezinfikovať si ruky, počet návštevníkov v jednom okamihu nesmie presiahnuť koncentráciu jeden […]

Zber objemného odpadu – od 19. do 23. 4. 2021 – Vlčince, Celulózka, Mojšova Lúčka + zber bio odpadu

19. apríla 2021

Mestský úrad v Žiline (odbor správy verejného priestranstva a životného prostredia) oznamuje, že od 8. 3. do 23. 4. 2021 je na území mesta Žilina vykonávaný jarný zber objemných komunálnych odpadov. Do veľkokapacitných kontajnerov patria: napr. koberce, podlahoviny, nábytok, šatstvo, bytové jadrá, matrace, detské kočíky a pod. Do veľkokapacitných kontajnerov nepatria: chladničky, televízory, akumulátory, elektronika, pneumatiky, […]

Jedáleň na Námestí J. Borodáča 1 v Žiline bude od pondelka 19. apríla 2021 UZATVORENÁ

16. apríla 2021

Mesto Žilina informuje stravníkov, že z dôvodu výskytu pozitivity na ochorenie COVID-19 u zamestnanca v zariadení Jedáleň na Námestí J. Borodáča 1 v Žiline bude od pondelka, 19. apríla 2021, UZATVORENÁ prevádzka jedálne a pozastavený dovoz obedov do domácnosti. Stravníkom, ktorí si dnes, 16. apríla, objednali obed na pondelok, 19. apríla, nebude v ten deň […]

Odstránenie zábran na pozemnej komunikácii Do Rosiny

16. apríla 2021

Žilinská samospráva vo štvrtok 15. apríla v ranných hodinách odstránila zábrany, ktoré tvorili prekážku cestnej premávky na pozemnej komunikácii Do Rosiny spájajúcej mestskú časť Bytčica s obcou Rosina. Zátarasy boli na ceste umiestnené dlhodobo, niekoľko rokov občanom znemožňovali prejazd a vodiči tak využívali okolité miestne komunikácie v obytnej zóne. Práve časť obmedzenej komunikácie dlhodobo slúžila […]