Aktuality

Všetky aktuality

Vianočné trhy 2022

31. augusta 2022

Mesto Žilina usporiada v dňoch od 23.11.2022 do 23.12.2022 na Mariánskom námestí a Námestí Andreja Hlinku tradičné Vianočné trhy. Záujemcovia o účasť na Vianočných trhoch sa môžu prihlásiť v termíne do 7.10.2022 do 14.00 hod. pre remeselných a potravinových predajcov a v termíne do 7.10.2022 do 14.00 hod. pre predajcov občerstvenia prostredníctvom prihláškovom formulára, ktorý je zverejnený na […]

Jesenný zber objemného odpadu – od 6. 9. do 11. 9. 2022 – Budatín, Zádubnie, Zástranie

31. augusta 2022

Mestský úrad v Žiline (odbor správy verejného priestranstva a životného prostredia) oznamuje, že od 6. 9. do 23. 10. 2022 bude na území mesta Žilina vykonávaný zber objemných komunálnych odpadov. Do veľkokapacitných kontajnerov patria: napr. koberce, podlahoviny, nábytok, šatstvo, bytové jadrá, matrace, detské kočíky a pod. Do veľkokapacitných kontajnerov nepatria: chladničky, televízory, akumulátory, elektronika, pneumatiky, […]

Mestskú hromadnú dopravu čaká rozsiahla rekonštrukcia

30. augusta 2022

Samospráva sa pripravuje na dôležitý projekt, ktorý sa dotkne takmer všetkých Žilinčanov. Príprava na rekonštrukciu trolejových tratí sa blíži do finále a v rokoch 2024 až 2026 by sa mala uskutočniť ich samotná modernizácia. Obnovou prejdú všetky existujúce trolejbusové trate, trakčné meniarne a napájacie vedenie. Taktiež sa dobudujú a rozšíria trolejbusové obratiská, dôjde k prestavbe vybraných križovatiek za účelom […]

Začalo sa s havarijným výrubom drevín na území mesta

26. augusta 2022

Žilinská samospráva vykonáva v týchto dňoch havarijný výrub drevín na území mesta. Konkrétne ide o 27 kusov drevín, ktoré predstavujú reálne riziko ohrozenia zdravia, života a majetku, keďže sú odumreté a rastú v husto zastavanom území, kde je zvýšený pohyb obyvateľov.    Podľa zákona o ochrane prírody a krajiny, pri bezprostrednom ohrození zdravia alebo života človeka či […]

Upozorňujeme motoristov na úplnú uzáveru Kysuckej ulice od 26. do 28. augusta

26. augusta 2022

Združenie pod Dubňom, ktoré realizuje projekt dostavby zriaďovacej stanice Žilina – Teplička a nadväzujúcej infraštruktúry pre Železnice Slovenskej republiky, upozorňuje motoristov na úplnú uzáveru miestnej komunikácie a chodníka na Kysuckej ulici, a to v termínoch:   26. 8. od 20.00 do 6.00 hod. nasledujúceho dňa,   27. 8. od 18.00 do 16.00 hod. nasledujúceho dňa,  28. 8. […]

Upozorňujeme motoristov na dopravné obmedzenia počas víkendu na Ľavobrežnej ulici

19. augusta 2022

Združenie pod Dubňom, ktoré realizuje projekt dostavby zriaďovacej stanice Žilina – Teplička a nadväzujúcej infraštruktúry pre Železnice Slovenskej republiky, upozorňuje motoristov na dopravné obmedzenia. Dôvodom uzávery je montáž portálových značiek a zvodidiel novobudovanej cesty.   Počas víkendu dôjde k úprave cestnej premávky na Ľavobrežnej ulici nasledovne: dňa 20. 8. v čase  od 7.00 do 17.00 hod. […]

V Žiline sa zmodernizuje a obnoví ďalších 13 zastávok mestskej hromadnej dopravy

16. augusta 2022

Žilinská samospráva pokračuje v rekonštrukciách zastávok mestskej hromadnej dopravy. V rámci tretej etapy prác obnoví 13 zastávok. Modernizácie sa dočkajú zastávky na Vysokoškolákov v smere na Vlčince, Žilinská univerzita v smere na Solinky a na Vlčince, Limbová a Centrálna v smere do centra mesta, Centrálna v smere na Jaseňovú, Závodská v smere do centra, Tajovského v smere do centra i na Jaseňovú, Kultúrny dom (Bytčica) […]

Zapojte sa aj vy a pomôžte vyhrať mestský park „jedna báseň“

15. augusta 2022

Práve teraz má Žilina jedinečnú príležitosť získať mestský park v rámci súťaže LIDL Čistinka na žilinskom sídlisku Hájik. Park s aktivitami pre každého v prípade výhry pribudne vo vnútrobloku Baničova – Petzvalova pri materskej škole. Lokalitu vybral Útvar hlavného architekta mesta Žilina ako najvhodnejšie miesto pre realizáciu tohto konkrétneho projektu. Súťaž potrvá od 15. 8. […]

Mesto spúšťa novú službu, pomocou SOS gombíka si budú môcť seniori v Žiline privolať pomoc

15. augusta 2022

Znížiť zdravotné, sociálne a bezpečnostné riziká u seniorov a zdravotne postihnutých ľudí je cieľom novej sociálnej služby mesta Žilina, ktorú spúšťa pre svojich občanov. Jej podstatou je monitorovanie a v prípade potreby aj signalizácia pomoci prostredníctvom „SOS gombíka tiesňového volania“. Služba je poskytovaná osobám, ktoré majú nepriaznivý zdravotný stav, s cieľom zabrániť vzniku krízovej sociálnej situácie alebo […]

Atletický štadión UNIZA je oddnes otvorený pre verejnosť

15. augusta 2022

Atletický štadión Žilinskej univerzity v Žiline je oddnes 15. augusta oficiálne spustený do prevádzky.  Atletické kluby, športové kluby a atletické oddiely sa majú možnosť registrovať sa na využívanie štadióna e-mailom na adrese: atletickystadion@uniza.sk.  Vstup do areálu pre verejnosť je umožnený po predchádzajúcej registrácii na odkaze: https://atletickystadion.uniza.sk/verejnost/. Bližšie informácie sú zverejnené na webovej stránke: https://atletickystadion.uniza.sk/.

AKTUÁLNA INFORMÁCIA: Oznam o skrátených úradných hodinách ohlasovne pobytu a matričného úradu v piatok 12.08.2022

10. augusta 2022

Informujeme verejnosť o skrátených úradných hodinách v PIATOK 12. AUGUSTA 2022, ktoré sa týkajú nasledovných pracovísk: Matričný úrad v Klientskom centre Mestského úradu v Žiline (Námestie obetí komunizmu 1, Žilina) od 7.30 do 10.00 hod., Referát ohlasovne pobytu a evidencie obyvateľov v Klientskom centre Okresného úradu v Žiline (Europalace, Vysokoškolákov 8556/33B, Žilina) od 8.00 do 10.00 hod.   Ďakujeme za […]

Pripravujeme štúdiu revitalizácie ďalšieho sídliska – Vlčince II

9. augusta 2022

Mesto Žilina v spolupráci s Útvarom hlavného architekta aktívne pracuje na príprave urbanistických štúdií zameraných na renováciu verejného priestoru. Po realizácii urbanistických štúdií na jednotlivých sídliskách – Hliny, Pod nemocnicou, Vlčince I a Vlčince IV sa architekti zamerajú na ďalšiu obytnú zónu, ktorou je sídlisko Vlčince II. Podľa aktuálnych údajov v súčasnosti žije na sídlisku […]

Samospráva realizuje úpravu a revitalizáciu trávnatých plôch

8. augusta 2022

Mesto Žilina začína od pondelka 8. augusta s revitalizáciu trávnatých a lúčnych plôch na uliciach Puškinova, Hlinská či Ulici Antona Bernoláka. Práce realizuje spoločnosť A.I.I. Technické služby s.r.o. a potrvajú do piatka 12. augusta. Úpravou postupne prejdú trávnaté plochy, ktoré sú poškodené prejazdom, resp. státím motorových vozidiel  či realizáciou stavebných prác, pričom budú vyplnené novým […]

Upozorňujeme účastníkov cestnej premávky na čiastočnú uzáveru Tolstého ulice

5. augusta 2022

Mesto Žilina informuje o plánovanej čiastočnej uzávere miestnej komunikácie – Tolstého ulica z dôvodu realizácie líniovej stavby k rozvoju a prístupu vysokorýchlostného internetového pripojenia. Čiastočná uzávera komunikácie potrvá od 8. do 31. augusta 2022. Na čiastočnú uzáveru bude upozorňovať dočasné dopravné značenie. Motoristov i chodcov prosíme o jeho rešpektovanie. Za diskomfort v čase konania stavebných prác sa mesto a zhotoviteľ prác ospravedlňujú.

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

5. augusta 2022

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Žiline vyhlásilo na základe pretrvávajúcich klimatických podmienok čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru v územnom obvode okresu Žilina a Bytča od 5. augusta do odvolania. V tomto čase je každý občan povinný dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti. UPOZORŇUJEME občanov (fyzickú osobu, právnickú osobu alebo fyzickú osobu-podnikateľa), že v zmysle zákona č. 314/2001 Z. z. o […]

Novým správcom verejného osvetlenia v meste sú Technické služby mesta Žilina

2. augusta 2022

Od pondelka 1. augusta sa novým správcom verejného osvetlenia v meste Žilina stala spoločnosť Technické služby mesta Žilina, s.r.o. Poruchy na verejnom osvetlení je možné nahlásiť na telefónnom čísle 041 56 300 79 alebo prostredníctvom emailu: osvetlenie@tsmza.sk.  Žiadosti o vyjadrenie sa k sieti verejného osvetlenia je potrebné adresovať na adresu: Technické služby mesta Žilina, s.r.o., Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina, korešpondenčná […]

Zapojte sa do prieskumu o bezbariérovosti mesta Žilina prostredníctvom online pocitovej mapy

1. augusta 2022

V súvislosti s vnímaním bezbariérovosti v Žiline pripravila samospráva niekoľkomesačný projekt, ktorý sa bude uskutočňovať prostredníctvom pocitovej mapy. Občania s rôznym hendikepom, ale i ostatní Žilinčania môžu vďaka nemu vyznačiť rôzne miesta a poukázať tak na nedostatky, po ktorých odstránení by sa im  v meste zľahčil život.   Vďaka prieskumu, ktorý do septembra realizuje prostredníctvom […]

Čistenie kanalizačných vpustí na Rondli

1. augusta 2022

Motoristi v Žiline môžu od polovice júla využívať nový asfaltový povrch na okružnej križovatke Rondel v Žiline. Dôležitý uzol sa po viac ako 40 rokoch dočkal kompletnej výmeny vrchnej obrusnej vrstvy. Na celej okružnej križovatke, vrátane vjazdu z Hálkovej ulice, sa kompletne opravila vrchná obrusná vrstva, ktorá vykazovala poruchy a rôzne defekty. Celková plocha realizovaných asfaltérskych prác […]