Aktuality

Všetky aktuality

Zber objemného odpadu – od 12. do 16. 4. 2021 – Hliny I – VIII + zber bio odpadu

12. apríla 2021

Mestský úrad v Žiline (odbor správy verejného priestranstva a životného prostredia) oznamuje, že od 8. 3. do 23. 4. 2021 je na území mesta Žilina vykonávaný jarný zber objemných komunálnych odpadov. Do veľkokapacitných kontajnerov patria: napr. koberce, podlahoviny, nábytok, šatstvo, bytové jadrá, matrace, detské kočíky a pod. Do veľkokapacitných kontajnerov nepatria: chladničky, televízory, akumulátory, elektronika, pneumatiky, […]

AKTUÁLNE INFORMÁCIE: Režim fungovania škôl, škôlok, detských jaslí, sociálnych služieb a mestského úradu

9. apríla 2021

Režim materských a základných škôl v Žiline od 12. apríla Materské školy a prvý stupeň základných škôl v Žiline sa od pondelka 12. apríla plošne otvárajú pre deti všetkých rodičov. Možnosť absolvovať prezenčné vzdelávanie už teda neplatí prednostne pre deti rodičov, ktorí musia pracovať z pracoviska, ale pre deti všetkých rodičov. Dôvodom na zmenu v režime škôl […]

Možnosti antigénového testovania sa rozšíria, na Hollého ulici vznikne nové odberné miesto  

7. apríla 2021

Okrem obvyklej ponuky permanentných odberných miest v Žiline, budú počas víkendu od 10. do 11. apríla pre záujemcov o testovanie na ochorenie COVID-19 k dispozícii ešte ďalšie dve odberné miesta, ktoré zriadi samospráva. Pracovať v nich budú štyri odberné tímy. Dve miesta, podobne ako uplynulé víkendy, ponúknu možnosť prihlásiť sa elektronicky na testovanie vopred. V piatok 9. apríla môže verejnosť […]

Jedáleň pre seniorov na Lichardovej ulici a výdajňa stravy na ulici A. Kmeťa sú z prevádzkových dôvodov uzatvorené

7. apríla 2021

Oznamujeme, že z prevádzkových dôvodov bude od štvrtku 8. apríla do 21. apríla 2021 (vrátane) UZATVORENÁ jedáleň pre seniorov na Lichardovej ulici 44 a výdajňa stravy na ulici A. Kmeťa 38.  Stravníkom, ktorí si dnes 7. apríla objednali obed na nasledujúci deň, nebude vo štvrtok 8. apríla v uvedenej jedálni a výdajni stravy vydaný. Označené lístky budú stravníkom platiť […]

Do konca roka obnoví mesto päť zastávok MHD, jedna nová pribudne na Hôreckej ceste

7. apríla 2021

Mesto Žilina pokračuje v rekonštrukciách zastávok mestskej hromadnej dopravy. V rámci druhej etapy prác, ktorá začala 1. apríla, obnoví päť existujúcich zastávok na Komenského ulici v smere na Hliny, na Ulici Mateja Bela v smere na Hájik aj do centra mesta a na ulici Pod hájom v smere na Žilinskú univerzitu i do centra mesta. Nová zastávka pribudne na sídlisku Hájik na […]

Zber bio odpadu a elektroodpadu

7. apríla 2021

Samospráva aj v tomto roku pripravila pre občanov zber biologicky rozložiteľného odpadu, ktorý sa realizuje v termíne od 6. do 26. apríla 2021. Do pristavených zberných nádob môžu Žilinčania odovzdať odpad zo záhrad: lístie, konáre, vyhrabanú trávu, zvyšky rastlín, a pod. Mesto Žilina, v spolupráci so združením výrobcov elektrospotrebičov pre recykláciu – Envidom, zabezpečí v […]

Pomoc od darcov potešila ľudí v núdzi

7. apríla 2021

Pomáhať je ľudské. O to viac v tomto náročnom období pandémie. Veľká vďaka preto patrí firme „Ovocie a zelenina u tučného kocúra“, ktorá svojím darom v podobe 100 kg chutných, voňavých jabĺk potešila pred veľkonočnými sviatkami viaceré osoby nachádzajúce sa v nepriaznivej sociálnej situácii. Poďakovanie patrí aj penziónu Jánošíkov dvor, ktorý osobám v núdzi venoval […]

Vyjadrite sa k revitalizácii sídlisk Hliny V, Hliny VI, Vlčince I a Vlčince IV

7. apríla 2021

Mesto Žilina v spolupráci s Útvarom hlavného architekta mesta Žilina zabezpečujú spracovanie urbanistických štúdií, ktoré budú riešiť revitalizáciu verejných priestranstiev uvedených mestských sídlisk. Cieľom pripravovaných štúdií je vytvoriť priestor, ktorý bude jeho obyvateľom poskytovať plnohodnotné, atraktívne, funkčné a esteticky vyvážené obytné prostredie sídliska. Zároveň budú štúdie slúžiť ako východiskový podklad pre spracovanie následných projektových dokumentácií […]

WINGS FOR LIFE WORLD RUN 2021

7. apríla 2021

Opráš svoje tenisky a poď s nami bežať 9. mája o 13-tej popoludní pre dobrú vec. Wings for Life World Run sa vracia so svojou ôsmou edíciou a my chceme, aby si sa aj ty pridal k charitatívnemu podujatiu, ktoré financuje výskum liečby poranení miechy. Pýtaš sa prečo? 1. Podporíš dobrú myšlienku Keď sa postavíš […]

Dopravné obmedzenia v Žilinskom kraji

7. apríla 2021

Polícia upozorňuje motoristov na dopravné obmedzenia v Žilinskom kraji v nasledujúcom období. Obmedzenia dopravy sa týkajú nasledovných úsekov ciest: dopravné obmedzenie na ceste I/64 v k. ú. Žilina – V uvedenom úseku komunikácie sa realizuje výmena zvodidiel pri ISD portáloch dopravného značenia v rámci stavby „Diaľničný privádzač Lietavská Lúčka – Žilina, II. etapa.“ Obmedzenia potrvajú od 6. do […]

Obete trestných činov môžu získať pomoc v informačných kanceláriách Ministerstva vnútra SR

7. apríla 2021

Aktuálna pandemická situácia vytvára nové podmienky pre páchanie trestných činov a dochádza k nárastu počtu občanov, ktorí sa môžu stať obeťami trestnej činnosti. V tejto súvislosti zriadilo Ministerstvo vnútra SR informačné kancelárie pre obete trestných činov. Kontaktné centrá sa nachádzajú na okresných úradoch, resp. v klientskych centrách, v každom krajskom meste. V informačnej kancelárii sú […]

Mesto podporí športové kluby a vrcholových športovcov sumou vyše pol milióna eur

6. apríla 2021

Žilinská samospráva podporí tento rok športy v meste sumou celkom 550-tisíc eur. Pre žilinské športové kluby je v rozpočte vyčlenených celkom 450-tisíc eur. Celková výška športových dotácií na podporu vrcholového športu je na rok 2021 vo výške 100-tisíc eur. Z toho 80-tisíc eur je určených pre podporu seniorských extraligových klubov v olympijských a neolympijských športoch a 20-tisíc eur […]

Online premiéra v Mestskom divadle Žilina

6. apríla 2021

V týchto dňoch pripravuje Mestské divadlo Žilina online slovenskú premiéru inscenácie hry Jona Fosseho Niekto príde v réžii Eduarda Kudláča, ktorú sprostredkuje prostredníctvom siete Ticketportal. Online premiérové uvedenie inscenácie Niekto príde si budú môcť diváci pozrieť od piatka 9. apríla od 18.00 hod. do nedele 11. apríla do 24.00 hod. Po zakúpení vstupenky (3 eurá) […]

Zber objemného odpadu – od 5. do 9. 4. 2021 – Staré Mesto, Malá Praha, Rosinky, Trnové

5. apríla 2021

Mestský úrad v Žiline (odbor správy verejného priestranstva a životného prostredia) oznamuje, že od 8. 3. do 23. 4. 2021 je na území mesta Žilina vykonávaný jarný zber objemných komunálnych odpadov. Do veľkokapacitných kontajnerov patria: napr. koberce, podlahoviny, nábytok, šatstvo, bytové jadrá, matrace, detské kočíky a pod. Do veľkokapacitných kontajnerov nepatria: chladničky, televízory, akumulátory, elektronika, pneumatiky, […]

Režim materských a základných škôl po veľkonočných prázdninách

1. apríla 2021

Materské a základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina budú po veľkonočných sviatkoch pokračovať v zmenenom režime. Do školských lavíc sa po prázdninách v stredu 7. apríla vrátia žiaci prvého stupňa základných škôl. V zmysle rozhodnutia ministra školstva z 31. marca 2021 a vzhľadom na pretrvávajúce obmedzenie mobility z dôvodu pandémie koronavírusu, bude školské vyučovanie prednostne určené pre deti a žiakov zamestnancov […]

Mesto opäť posilní kapacitu mobilných odberných miest

31. marca 2021

Okrem obvyklej ponuky permanentných odberných miest v Žiline, budú v sobotu 3. apríla pre záujemcov o testovanie na ochorenie COVID-19 k dispozícii ešte ďalšie tri odberné miesta, ktoré zriadi samospráva. Pracovať v nich bude spolu šesť odberných tímov. Dve miesta, podobne ako uplynulé víkendy, ponúknu možnosť prihlásiť sa elektronicky na testovanie vopred. V piatok 2. apríla bude možnosť využiť odberné miesta […]

Mesto Žilina významne navyšuje finančnú podporu na projekty v oblasti kultúry

31. marca 2021

Projekty v oblasti kultúry, športu, vzdelávania, životného prostredia či sociálnej a zdravotnej oblasti podporí mesto Žilina tento rok sumou celkom 230-tisíc eur. Oproti minulému roku smeruje dvojnásobne vyššia finančná podpora 120-tisíc eur na projekty v oblasti kultúry. Okrem zmiernenia dopadov pandémie na kultúru pomôžu zvýšené dotácie aktivitám žilinských kultúrnych organizácií v čase kandidatúry na Európske hlavné mesto kultúry 2026. […]

Umelecké dielo na Mariánskom námestí v Žiline bude pripomínať dve významné výročia

31. marca 2021

Výtvarno-architektonické riešenie návrhu diela na pripomenutie 700. výročia udelenia prvých, v súčasnosti známych, mestských výsad Žiline v roku 1321 kráľom Karolom I. Róbertom z Anjou a zároveň 640. výročia Privilégia pre žilinských Slovákov je cieľom verejnej anonymnej súťaže „700 rokov Žiliny“, ktorú v minulých dňoch vyhlásila žilinská samospráva spoločne s Útvarom hlavného architekta mesta Žilina. „Pre naše […]