Aktuality

Všetky aktuality

Režim fungovania mestského úradu, materských, základných škôl, sociálnych služieb a možnosti testovania na COVID-19 v Žiline

23. apríla 2021

Mestský úrad v Žiline bude od pondelka 26. apríla otvorený pre verejnosť. K dispozícii budú aj všetky služby v Klientskom centre úradu (Námestie obetí komunizmu 1) v úradných hodinách v pondelok utorok, vo štvrtok a v piatok od 8.00 do 14.00 hod., v stredu v predĺžených úradných hodinách od 8.00 do 16.00 hod. Pri pohybe v mestskom úrade či klientskom centre je potrebné […]

Pokračujú práce na kanalizácii v Považskom Chlmci

23. apríla 2021

Práce na budovaní kanalizácie v Považskom Chlmci pokračujú aj v tomto týždni. V termíne od 26. 4. do 2. 5. 2021 bude zhotoviteľ pokračovať v prácach na uliciach: Hlavná, Zúbeková, Pomocná – práce na zhotovení dažďovej a splaškovej kanalizácii, Fialková – práce na zhotovení odvodňovacích žľabov, Nižedvorská, Horská, Chlmecké námestie  – prípravné práce pred asfaltovaním […]

V týchto dňoch môže vašu domácnosť navštíviť zamestnanec Štatistického úradu

22. apríla 2021

Štatistický úrad Slovenskej republiky uskutočňuje od 15. apríla do 31. júna 2021 zisťovanie o využívaní informačných a komunikačných technológií v domácnostiach a u jednotlivcov. Cieľom tohto štatistického prieskumu je zistiť úroveň vybavenosti domácností informačnými a komunikačnými technológiami. Zároveň úrad zisťuje úroveň znalostí a zručností obyvateľstva vo využívaní týchto technológií. Do zisťovania bolo zapojených 5 060 […]

22. apríl patrí Dňu Zeme

22. apríla 2021

Svetový deň Zeme sa začal oslavovať v roku 1970 ako reakcia na rozsiahle poškodzovanie životného prostredia. Už 51 rokov si v tento deň pripomíname, že sme na prírode úplne závislí, a preto je nevyhnutné zmeniť dopady ľudskej činnosti na životné prostredie. Klíma sa rýchlo mení a človek je za tieto zmeny priamo zodpovedný. Zemské zdroje nie sú […]

Mesto revitalizuje železničný podchod, v budúcnosti sa očakáva komplexná rekonštrukcia

22. apríla 2021

V Žiline začala revitalizácia železničného podchodu na ulici P. O. Hviezdoslava. Práce, ktoré realizuje spoločnosť Emel SK, by mali potrvať do konca júna. Nevyhnutné úpravy časti železničného podchodu v správe mesta si vyžiadajú investíciu vyše 77-tisíc eur. Komplexná rekonštrukcia podchodu je rozdelená do viacerých etáp, pričom výsledkom aktuálnej bude odvodnenie priestoru a celkové vizuálne úpravy. V budúcnosti má samospráva […]

Mesto Žilina začalo s opravou miestnych komunikácií, vybrané cesty a chodníky čaká súvislá oprava

22. apríla 2021

Mesto Žilina začalo s pravidelnou letnou údržbou miestnych komunikácií, ktorá sa vykonáva podľa aktuálneho stavu cestnej siete miestnych komunikácií po skončení zimnej údržby. Okrem vyspravovania komunikácií prebieha aj pravidelné čistenie ciest v správe mesta. Práce budú pokračovať priebežne počas celého roka v závislosti od poveternostných podmienok. Opravy výtlkov či iných poškodení vozovky sa realizujú podľa […]

Distribúcia štartovacích balíčkov k triedeniu kuchynského bioodpadu pokračuje od 26. apríla

21. apríla 2021

Mesto Žilina bude od pondelka 26. apríla pokračovať v distribúcii štartovacích balíčkov k triedeniu kuchynského bioodpadu. Bezplatne si ich môžu vyzdvihnúť všetci obyvatelia panelákov a bytových domov v meste podľa harmonogramu. Balíček, ktorý pripravilo mesto ako benefit nad rámec zákonom stanovaných povinností, obsahuje tri praktické pomôcky – košík na kuchynský odpad, 24 kusov biologicky rozložiteľných […]

Prejazd vozidiel zo stavby diaľničného privádzača cez Chalupkovu ulicu v Bytčici potrvá do 22. apríla

21. apríla 2021

Mesto Žilina informuje občanov, že v súvislosti s prácami na výstavbe diaľničného privádzača v mestskej časti Bytčica sa predlžuje lehota vývozu a odvozu zeminy na Chalupkovej ulici. Práce, ktoré mali byť podľa pôvodného harmonogramu ukončené do 20. apríla, zhotoviteľ vykoná v dôsledku nepriaznivých poveternostných podmienok najneskôr do štvrtku 22. apríla. V súvislosti so vzniknutou situáciou […]

Rosenfeldov palác otvára svoje priestory pre verejnosť

19. apríla 2021

Postupné uvoľňovanie opatrení umožnilo sprístupniť pre verejnosť priestory Rosenfeldovho paláca. Od 19. apríla môžu návštevníci zavítať na prehliadky paláca alebo stálej expozície Bábky v podkroví, avšak za dodržania všetkých platných epidemiologických nariadení. Návštevníci sú povinní dodržiavať: pri vstupe mať na sebe rúško a dezinfikovať si ruky, počet návštevníkov v jednom okamihu nesmie presiahnuť koncentráciu jeden […]

Zber objemného odpadu – od 19. do 23. 4. 2021 – Vlčince, Celulózka, Mojšova Lúčka + zber bio odpadu

19. apríla 2021

Mestský úrad v Žiline (odbor správy verejného priestranstva a životného prostredia) oznamuje, že od 8. 3. do 23. 4. 2021 je na území mesta Žilina vykonávaný jarný zber objemných komunálnych odpadov. Do veľkokapacitných kontajnerov patria: napr. koberce, podlahoviny, nábytok, šatstvo, bytové jadrá, matrace, detské kočíky a pod. Do veľkokapacitných kontajnerov nepatria: chladničky, televízory, akumulátory, elektronika, pneumatiky, […]

Jedáleň na Námestí J. Borodáča 1 v Žiline bude od pondelka 19. apríla 2021 UZATVORENÁ

16. apríla 2021

Mesto Žilina informuje stravníkov, že z dôvodu výskytu pozitivity na ochorenie COVID-19 u zamestnanca v zariadení Jedáleň na Námestí J. Borodáča 1 v Žiline bude od pondelka, 19. apríla 2021, UZATVORENÁ prevádzka jedálne a pozastavený dovoz obedov do domácnosti. Stravníkom, ktorí si dnes, 16. apríla, objednali obed na pondelok, 19. apríla, nebude v ten deň […]

Odstránenie zábran na pozemnej komunikácii Do Rosiny

16. apríla 2021

Žilinská samospráva vo štvrtok 15. apríla v ranných hodinách odstránila zábrany, ktoré tvorili prekážku cestnej premávky na pozemnej komunikácii Do Rosiny spájajúcej mestskú časť Bytčica s obcou Rosina. Zátarasy boli na ceste umiestnené dlhodobo, niekoľko rokov občanom znemožňovali prejazd a vodiči tak využívali okolité miestne komunikácie v obytnej zóne. Práve časť obmedzenej komunikácie dlhodobo slúžila […]

Mesto sa dohodlo na riešení problémov, ktoré vznikajú v Bytčici v súvislosti s prácami na výstavbe diaľničného privádzača

15. apríla 2021

Vyriešenie problematických situácií, ktoré vznikajú v súvislosti so stavebnými prácami na diaľničnom privádzači D1 Lietavská Lúčka – Žilina v žilinskej mestskej časti Bytčica bolo úlohou pracovného stretnutia, ktoré sa konalo vo štvrtok 15. apríla na Mestskom úrade v Žiline. Iniciátorom stretnutia boli zástupcovia mesta v spolupráci s poslancom mestského zastupiteľstva Antonom Trnovcom, ďalej sa na […]

Mesto začne doručovať rozhodnutia o vyrubení dane a poplatku koncom apríla

15. apríla 2021

S doručovaním rozhodnutí o vyrubení dane z nehnuteľností, dane za psa a poplatku za komunálny odpad začne mesto Žilina koncom apríla. Občanom odporúčame, aby si z dôvodu pretrvávajúcej epidemiologickej situácie prevzali zásielku osobne od zamestnancov úradu, ktorí im ju doručia až domov. Pri doručovaní budú v záujme ochrany zdravia dodržiavane všetky platné hygienické opatrenia, preto […]

Do práce na bicykli vyrazia Žilinčania opäť v júni, prihlasovanie do súťaže je už spustené

14. apríla 2021

Obľúbená celonárodná kampaň Do práce na bicykli, do ktorej sa každoročne zapájajú tisícky Slovákov, sa uskutoční aj v tomto roku. Na svoje bicykle nasadnú i Žilinčania, ktorí sa od 1. apríla do 7. júna 2021 v zmysle štatútu súťaže oficiálne zaregistrujú na internetovej stránke www.dopracenabicykli.eu. Celonárodná súťaž sa uskutoční v termíne od 1. do 30. júna […]

Zápis do materských škôl sa bude v Žiline uskutočňovať od 12. do 14. mája

13. apríla 2021

Prijímanie detí do materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina na školský rok 2021/2022 sa bude uskutočňovať od 12. do 14. mája. V uvedenom termíne budú riaditeľky, prípadne iní poverení pedagogickí zamestnanci, dávať a preberať žiadosti od rodičov. Zákonný zástupca dieťaťa je povinný materskej škole doručiť písomnú žiadosť spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa […]

Žilina už ďalšie víkendové testovania neplánuje, posilnené sú permanentné odberné miesta 

12. apríla 2021

Mesto Žilina neplánuje počas nasledujúcich víkendov od 17. apríla naďalej posilňovať možnosti antigénového testovania na ochorenie COVID-19. Doteraz tak robilo prostredníctvom dočasných odberných miest zriadených na tento účel počas víkendov. Rozšírením kapacít permanentných mobilných odberných miest v meste sa dodnes vytvorili dostatočné možnosti na priebežné testovanie obyvateľov na ochorenie COVID-19. Od soboty 10. apríla funguje v […]