Aktuality

Zádubnie

Zaži ulicu inak! Pripomíname úplnú uzáveru ulice pred Mestským úradom v Žiline

21. septembra 2023

Žilinská samospráva pripomína občanom úplnú uzáveru ulice pred Mestským úradom v Žiline – Ul. Vojtecha Spanyola v úseku od Ul. Republiky po Ul. Veľká Okružná v piatok 22. septembra 2023. Ulica bude pre motorové vozidlá uzavretá v rámci kampane Európsky týždeň mobility a Medzinárodného dňa bez áut od 7.00 do 17.30 hod. Mesto Žilina chce aj takýmto spôsobom […]

Žilinčanka Anna Koberová oslávila 101. narodeniny

21. septembra 2023

Pani Anna Koberová tento týždeň oslávila významné životné jubileum. K narodeninám jej prišiel zablahoželať aj primátor Žiliny Peter Fiabáne. Oslávenkyňa pracovala ako kuchárka, vychovala 6 detí, aktuálne býva s rodinou v Závodí. Jej energiu a životný elán by jej mohli závidieť aj oveľa mladšie ročníky. Je stále mimoriadne čiperná, veselá, rada číta a chodí na […]

Športovcom poslúžia ďalšie LOX skrinky

14. septembra 2023

Žilinčania budú môcť čoskoro využívať ďalšie dve LOX skrinky, ktoré slúžia ako požičovňa športového mobiliáru (futbalová a basketbalová lopta, švihadlo, TRX, kettlebell a podobne). Mesto Žilina uzatvorilo darovaciu zmluvu s Nadáciou DOXX v hodnote 5-tisíc eur. Vďaka finančnému príspevku bude možné skrinky prevádzkovať počas jedného roka. Umiestnené budú v Sade na Studničkách a v Parku Ľudovíta Štúra. Prvé dve LOX skrinky samospráva […]

Oznam: Mimoriadna situácia v súvislosti s ochorením COVID-19 sa odvoláva

14. septembra 2023

Úrad vlády Slovenskej republiky schválil návrh na odvolanie mimoriadnej situácie v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným korona vírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej republiky. Na základe Uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 446 sa 15. septembra 2023 k 06.00 hod. odvoláva mimoriadna situácia.

Žilinská radnica sa zapojí do Európskeho týždňa mobility

13. septembra 2023

Európske krajiny sa opäť spájajú, aby podporili udržateľnú a inteligentnú mobilitu. Európsky týždeň mobility sa v duchu témy „Šetri energiu“ uskutoční od 16. do 22. septembra. Žilinčania si budú môcť zabicyklovať po raňajky či olovrant a užiť si športové a kultúrne aktivity. Téma „Šetri energiu“ upozorňuje na to, aké dôležité je znižovanie energetických nákladov a spotreby v oblasti dopravy s […]

Slovensko oslavuje živé, žité a žijúce kultúrne dedičstvo. Mesto Žilina otvorilo Dni európskeho kultúrneho dedičstva 2023

11. septembra 2023

Európa opäť žije oslavami Dní európskeho kultúrneho dedičstva (DEKD), ktoré sa každoročne konajú počas septembra v 50 štátoch Európy. Tento rok je hostiteľom podujatia na Slovensku mesto Žilina. Téma „Dedičstvo ži!“ zdôrazňuje význam živého a aktívneho kultúrneho dedičstva, ktoré pretrváva a obohacuje našu spoločnosť. Slovensko, krajina s hlbokými historickými a kultúrnymi koreňmi, sa stala súčasťou Dní […]

Parkovanie na chodníku bude od októbra zakázané

7. septembra 2023

Parkovanie áut na chodníku na Slovensku sa čoskoro stane minulosťou. Od 1. októbra vstúpi do platnosti novela zákona o cestnej premávke, na základe ktorej bude platiť zákaz parkovania na chodníkoch všade tam, kde nebude parkovanie výslovne povolené dopravnou značkou alebo značením. Mesto Žilina prebralo v júni parkovaciu politiku do svojej kompetencie a aktuálne realizuje výmenu dopravného značenia […]

„Dedičstvo ži!“. Žilinská radnica bude tento rok na Slovensku hostiť otvárací ceremoniál Dní európskeho kultúrneho dedičstva

6. septembra 2023

September v Žiline bude oslavou bohatstva a kultúrnej rozmanitosti Európy. Obľúbené podujatie otváracieho ceremoniálu bude tento rok na Slovensku hostiť mesto Žilina. Celoeurópskou témou pre tohtoročné Dni európskeho kultúrneho dedičstva je „Living heritage!“, v preklade „Dedičstvo ži!“. Hostiteľom podujatia Dni európskeho kultúrneho dedičstva 2023 je mesto Žilina. Otvárací ceremoniál sa bude konať 8. septembra na Mariánskom námestí. […]

Žilina začína s jesenným zberom objemného odpadu

6. septembra 2023

Mesto spustilo jesennú etapu tradičného rozmiestňovania veľkokapacitných kontajnerov. Zberné nádoby budú do 22. októbra postupne pristavené vo všetkých častiach mesta. Žilinčania tak majú v tomto roku už po druhýkrát príležitosť zbaviť sa starých a nepotrebných vecí veľkých rozmerov zodpovedným spôsobom. Žilinská samospráva umiestňuje veľkokapacitné kontajnery v jednotlivých mestských častiach pravidelne dvakrát do roka, vždy na jar […]

Ako môžu voliči požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu?

5. septembra 2023

Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v deň konania volieb nebude môcť voliť v mieste svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, môže požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu. Pri strate alebo odcudzení hlasovacieho preukazu obec voličovi nový hlasovací preukaz nevydá. O vydanie hlasovacieho […]

V školách sa začína nový školský rok. Vybrané školy získajú zelené areály

4. septembra 2023

Do základných škôl v pôsobnosti mesta Žilina dnes nastúpi približne 6 800 žiakov. Brány škôl po prvýkrát uzrú žiaci prvého ročníka, ktorých je spolu 765. Súčasťou je predprimárne vzdelávanie v materských školách, na ktoré nastúpi 810 škôlkarov. V zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina je aktuálne 20 materských, 8 základných škôl a 6 základných škôl s materskými […]

Preferencie a potreba sociálnych služieb v Žiline – dotazník

30. augusta 2023

Mestský úrad v Žiline realizuje prípravnú fázu štvrtého Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Žilina pre obdobie rokov 2024 – 2028. Pripravil preto dotazník, prostredníctvom ktorého získa potrebné informácie o preferenciách a potrebe sociálnych služieb na území mesta. Dotazník je určený obyvateľom a obyvateľkám mesta Žilina, pričom informácie z neho budú zakomponované do prípravy strategického dokumentu, ktorý určuje rozvoj […]

Jesenný zber objemného odpadu: od 4. 9 do 10. 9. 2023 – Budatín, Zádubnie, Zástranie

28. augusta 2023

Mestský úrad v Žiline (odbor správy verejného priestranstva a životného prostredia) oznamuje, že od 4. 9. do 22. 10. 2023 bude na území mesta Žilina vykonávaný jesenný zber objemných komunálnych odpadov. Do veľkokapacitných kontajnerov patria: napr. koberce, podlahoviny, nábytok, šatstvo, bytové jadrá, matrace, detské kočíky a pod. Do veľkokapacitných kontajnerov nepatria: chladničky, televízory, akumulátory, elektronika, pneumatiky, […]

Dotazník pre Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky

21. augusta 2023

Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. pre Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky v súčasnej dobe vykonáva zhodnotenie dopadu dopravných stavieb, ktoré boli podporené z dotačných fondov, mimo iných i výstavba diaľnice D3 v úseku Žilina Strážov – Žilina Brodno. V tejto súvislosti sa zadávateľ zaujíma i o zmeny v kvalite každodenného života v obciach a mestách […]

Dotazník pre rodičov – odídencov, ktorí chcú zaradiť školopovinné dieťa do školy

18. augusta 2023

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (MŠVVaŠ SR) v spolupráci s UNHCR a UNICEF pripravili pre rodičov – odídencov z Ukrajiny, ktorí majú záujem o zaradenie svojich detí do slovenských škôl formulár, ktorý nájdu na stránke UNHCR, resp. na nasledujúcom odkaze: Appointment request for CASH for Education in Slovakia and enrolment support (unhcr.org) Formulár je vyhotovený v štyroch jazykových […]

Žilinčanka Vilma Slašťanová oslávila 101. narodeniny

15. augusta 2023

Pani Vilma Slašťanová cez víkend oslávila významné životné jubileum. K narodeninám jej prišiel zablahoželať aj primátor Žiliny Peter Fiabáne. Pani Vilma sa narodila 12. augusta 1922. Žije so svojou dcérou na Vlčincoch. Oslávenkyni želáme najmä pevné zdravie a ešte veľa radosti zo života.