Aktuality

Považský Chlmec

Harmonogram prác na kanalizácii v Považskom Chlmci

3. mája 2021

Práce na budovaní kanalizácie v Považskom Chlmci pokračujú aj v tomto týždni. V termíne od 3. do 9. 5. 2021 bude zhotoviteľ pokračovať v prácach na uliciach: Hlavná, Zúbeková, Pomocná, Alexyho – práce na zhotovení dažďovej a splaškovej kanalizácii, Fialková – práce na zhotovení odvodňovacích žľabov, Nižedvorská, Horská, Chlmecké námestie  – prípravné práce pred asfaltovaním […]