Tlačové správy

Športová infraštruktúra v Žiline sa rozšíri o ďalšie športovisko

2. februára 2022

Žilinská samospráva plánuje posilniť športovú infraštruktúru na území mesta. S projektom nového multifunkčného športoviska v mestskej časti Brodno sa bude uchádzať o finančné prostriedky v rámci výzvy „Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry“ vyhlásenej Fondom na podporu športu. Predpokladané náklady na revitalizáciu ihriska predstavujú sumu 168 721,21 eur, pričom v prípade podporenia projektu bude 40 % výdavkov hradených z Fondu na podporu […]

Žilina vlani vytriedila 519 ton kuchynského bioodpadu, inštalujú sa ďalšie smetné nádoby

27. januára 2022

Žilinčania vyzbierali za minulý rok 519 ton biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu. Vytriedený kuchynský bioodpad doteraz vhadzovali do 100 špeciálnych kontajnerov. V najbližších dňoch k nim na území mesta pribudne ďalších 950 kusov 240-litrových nádob na biologický komunálny odpad (hnedé nádoby). Obyvatelia ich nájdu pri nádobách na zmesový odpad (čierne nádoby), teda v primeranej vzdialenosti od […]

Projekt Moderné technológie v meste Žilina sa uskutočňuje podľa plánu, ministerstvo akceptovalo zmeny navrhnuté mestom

26. januára 2022

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR ako sprostredkovateľský orgán pre Prioritnú os 7 Informačná spoločnosť v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 schválilo mestu Žilina úpravy časového harmonogramu realizácie aktivít projektu s názvom Moderné technológie v meste Žilina. Zmeny sa dotýkajú plánovaného termínu realizácie hlavných aktivít prebiehajúceho projektu, ktoré potrvajú 18 mesiacov. Od apríla […]

Žilinská komunitná nadácia nakúpila športový mobiliár na sídliskách a v mestských častiach

21. januára 2022

Financie vo výške 20-tisíc eur z fondu na podporu mimoriadnej športovej činnosti, investičné zámery a údržbu športovej infraštruktúry v meste Žilina využila Žilinská komunitná nadácia na zabezpečenie siedmich basketbalových košov a dvoch pingpongových stolov. Na sklonku minulého roka športové vybavenie pribudlo v mestských častiach Hliny, Vlčince, Hájik, Zádubnie a Bytčica. V rámci oficiálnej športovej politiky mesta existujú štyri piliere, ktorými sú športové […]

Mesto odstráni niektoré dreviny a kroviny, po výrube uskutoční náhradnú výsadbu

18. januára 2022

Žilinská samospráva uskutoční v najbližších dňoch výrub drevín a krovitého porastu, ktoré rastú na pozemkoch mesta. Ich odstránenie mesto vykoná v zmysle zákona a na základe rozhodnutia orgánu ochrany prírody. V lokalitách, kde sa výrub uskutoční, postupne pribudne 192 kusov vzrastlých druhov drevín. Najviac 70 kusov drevín v Žiline a jej mestských častiach bude odstránených na základe podnetov od občanov […]

Žilina hľadá konateľa mestských Technických služieb, uzávierka prihlášok je 16. januára 2022

21. decembra 2021

Mesto Žilina hľadá konateľa spoločnosti Technické služby mesta Žilina, s.r.o. Záujemcovia o uvedenú funkciu sa môžu do výberového konania prihlásiť do 16. januára 2022. Predpokladaný nástup nového konateľa do funkcie je k 1. marcu 2022, predtým však musí úspešného uchádzača schváliť mestské zastupiteľstvo v Žiline na svojom februárovom zasadnutí.  Kandidát na pracovnú pozíciu konateľa technických služieb by […]

V Žiline sa rodí viac detí, najčastejšie krstné mená sú Eliška a Jakub

20. decembra 2021

V Žiline sa rodí približne rovnaký počet chlapcov a dievčat, vyplýva to z údajov žilinskej matriky. Do 20. decembra tohto roku sa narodilo spolu 1 831 detí, z toho 914 chlapcov a 917 dievčat. Podľa údajov Matričného úradu Žilina je to o 52 detí viac ako v roku 2020 a o 179 viac ako v roku 2019. Najobľúbenejšie krstné mená, ktoré dali rodičia svojim […]

Úradné hodiny mestského úradu a klientskeho centra budú počas sviatkov upravené

17. decembra 2021

Mestský úrad v Žiline bude z dôvodu vianočných sviatkov pre verejnosť uzatvorený od 23. decembra. Uzatvorenie sa týka aj klientskeho centra v sídle úradu na Námestí obetí komunizmu 1 okrem služieb podateľne. V dňoch 27. až 30. decembra bude úrad otvorený v obvyklých prevádzkových hodinách. V piatok 31. decembra budú služby pre verejnosť opäť nedostupné, […]

Žilina bude v roku 2022 hospodáriť s vyrovnaným rozpočtom 95,93 mil. eur

14. decembra 2021

Mesto Žilina bude v roku 2022 hospodáriť s vyrovnaným rozpočtom 95,93 milióna eur. Rozhodli o tom žilinskí mestskí poslanci, ktorí sa 13. a 14. decembra stretli na poslednom tohtoročnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Žiline. Vzhľadom na aktuálnu epidemickú situáciu sa rokovanie uskutočnilo prostredníctvom videokonferencie. Bežné príjmy budú v nasledujúcom roku tvoriť 82,11 mil. eur, kapitálové […]

Mesto plánuje v budúcom roku množstvo investícií, definitívne o nich rozhodnú poslanci

8. decembra 2021

Poslanci Mestského zastupiteľstva v Žiline budú na koncoročnom zasadnutí v pondelok 13. decembra schvaľovať rozpočet mesta. Okrem finančného plánu na jednotlivé oblasti pôsobenia, ktoré mesto zabezpečuje, je súčasťou najdôležitejšieho dokumentu mesta aj 102 investičných akcií v celkovej hodnote takmer 6 mil. eur, ktoré plánuje žilinská samospráva realizovať.   „Som veľmi rád, že vedenie mesta nečakalo na posledný rok […]

Prvý Poesiomat na Slovensku je v Žiline, podobný sa nachádza v Prahe, New Yorku či Manile

7. decembra 2021

V Parku Ľudovíta Štúra v Žiline pribudol prvý Poesiomat na Slovensku, ktorého autorom je Ondřej Kobza. Doposiaľ ich bolo po celom svete rozmiestnených približne 20 kusov a nachádzajú sa v mestách ako Praha, New York, Manila či Brno. Umelecký prístroj v pondelok 6. decembra nainštalovali v parku, oficiálne bude uvedený do prevádzky začiatkom budúceho roka. Verejnosť však už dnes môže Poesiomat […]

Žilina ocení výnimočné osobnosti, nominovať ich môže aj široká verejnosť

30. novembra 2021

Mesto Žilina bude opäť oceňovať výnimočné osobnosti. Do nominácií sa tradične môže zapojiť aj široká verejnosť tak, že Mestskému úradu v Žiline zašle nominačný list. Vítané sú nominácie na osobnosti, ktoré dosiahli vynikajúce výkony presahujúce regionálny rámec vo vede, technike, kultúre, športe, v sociálnej alebo spoločensko-politickej oblasti. Za obzvlášť významné zásluhy môže mesto udeliť Čestné […]

Mesto skvalitní opatrovateľské služby, na projekt získalo takmer pol milióna eur

29. novembra 2021

Skvalitnenie poskytovanej terénnej opatrovateľskej služby v domácom prostredí je hlavným cieľom projektu, ktorý sa v meste Žilina uskutoční od decembra tohto roka do februára 2023. Finančný príspevok takmer 500-tisíc eur na realizáciu získala samospráva v rámci dopytovo orientovanej výzvy z Operačného programu Ľudské zdroje. Projekt pomôže zafinancovať mzdu pre 49 opatrovateliek, ktoré budú poskytovať služby […]

Hudobný advent v Žiline opäť spríjemní predvianočné obdobie

26. novembra 2021

Pomôcť žilinskej kultúre v čase pandémie koronavírusu a priniesť do žilinských domácností čaro vianočnej atmosféry je cieľom projektu Hudobný advent Žilina 2021, ktorý pripravilo mesto a Oblastná organizácia cestovného ruchu Malá Fatra v spolupráci s umelcami a kultúrnymi inštitúciami. Po úspešnej premiére v minulom roku sa budú môcť priaznivci umenia opäť tešiť na predstavenia žilinských interpretov v ďalšom ročníku, ktorý začne 28. novembra […]

Žilina reaguje na aktuálne epidemické opatrenia, viaceré služby mesta sa rušia či obmedzujú

25. novembra 2021

Vzhľadom na aktuálnu epidemickú situáciu na Slovensku a prijaté opatrenia Vlády SR bude Klientske centrum Mestského úradu v Žiline fungovať od 29. novembra v upravených úradných hodinách od pondelka do piatku od 8.00 do 14.00 hod. V čase od 11.30 do 12.00 hod. sú tieto priestory pre verejnosť z dôvodu dezinfikovania uzatvorené. Vstup do priestorov […]

Vianočný ambulantný predaj v Žiline sa ruší, dôvodom je celoslovenská epidemická situácia

25. novembra 2021

V Žiline sa tento rok z dôvodu aktuálnej epidemickej situácie neuskutoční ani ambulantný predaj. Nahradiť mal tradičné vianočné trhy, ktoré sa rozhodlo mesto v dôsledku protipandemických opatrení neorganizovať. Stánky s ambulantným predajom vianočných nápojov, remeselných a potravinových výrobkov mali ponúkať svoj sortiment na Mariánskom námestí a na Námestí Andreja Hlinku od 1. decembra do 22. decembra. V súvislosti s aktuálnou epidemickou situáciou platí […]

Základná škola s materskou školou Gaštanová má zrekonštruované športoviská

22. novembra 2021

Takmer 290-tisíc eur si vyžiadala revitalizácia športového areálu Základnej školy s materskou školou (ZŠ s MŠ) Gaštanová na žilinskom sídlisku Solinky. Polovicu sumy – 144 942 eur získalo mesto z Fondu na podporu športu, zvyšnú časť financovalo zo svojho rozpočtu. V pondelok 22. novembra zrekonštruované ihriská symbolicky otvorili primátor mesta Žilina Peter Fiabáne a riaditeľka […]

Mesto bude revitalizovať vnútroblok na Solinkách, vznikla urbanistická štúdia

19. novembra 2021

Žilina pokračuje v revitalizácii verejných priestranstiev v meste. Na obnovu vnútrobloku sa najnovšie môžu tešiť obyvatelia žilinského sídliska Solinky. V spolupráci s Útvarom hlavného architekta mesta Žilina vypracoval generálny projektant MEB consulting s.r.o. urbanistickú štúdiu revitalizácie centrálnej časti sídliska. Zámerom mesta je vytvoriť atraktívny verejný priestor pre spoločenské a oddychové aktivity obyvateľov tak, aby bolo centrum sídliska funkčne […]