Tlačové správy

Žilina sa zapojila do najväčšej dobrovoľníckej akcie

19. júna 2023

Zamestnanci Mestského úradu v Žiline a zástupcovia viacerých žilinských firiem sa už po dvanástykrát zapojili do najväčšej dobrovoľníckej akcie Nadácie Pontis „Naše Mesto“. Žilinskí dobrovoľníci sa pustili do zveľaďovania verejného priestoru – vynovili oplotenie, altánok, detské ihrisko a okolie vyčistili od odpadkov. Iniciatíva „Naše Mesto“ každoročne prepája firmy, samosprávy a občiansky sektor s jasným cieľom – vyčistiť, skrášliť a zlepšiť […]

Mesto Žilina vníma problémy s kosením a reaguje na pripomienky občanov

16. júna 2023

Žilinská samospráva reaguje na sťažnosti obyvateľov mesta ku koseniu a následnej starostlivosti o pokosené plochy. Pre zabezpečenie údržby trávnatých porastov na pozemkoch vo vlastníctve a v správe mesta je zazmluvnená spoločnosť A.I.I. Technické služby s.r.o. Kosenie a čistenie trávnikov od anorganického a organického odpadu je nastavené podľa intenzitných tried údržby nasledovne: trieda 1 – 12 x za rok parky, […]

Žilinský dopravný podnik ukončil etapu informatizácie MHD

16. júna 2023

Dopravný podnik mesta Žiliny má za sebou ďalšiu časť projektu informatizácie mestskej hromadnej dopravy. V priestoroch podniku sa zmodernizovalo dispečerské pracovisko, vo vozidlách pribudli nové kamery a čoskoro sa budú na zastávkach inštalovať aj nové informačné tabule. Dispečerské pracovisko dopravného podniku sa vynovilo tak, aby bolo riadenie každodennej prevádzky autobusových a trolejbusových liniek pre zamestnancov efektívnejšie a prehľadnejšie. Súčasťou […]

Žilinská samospráva pokračuje v boji s vizuálnym smogom

15. júna 2023

Mesto Žilina napreduje v boji proti nelegálnym bilbordovým plochám, ktoré vytvárajú vizuálny smog v meste a jeho okolí. V priebehu apríla a mája 2023 bolo na základe konania samosprávy odstránených 18 bilbordov. V súvislosti s odstránením ďalších reklamných plôch žilinská radnica s agentúrami intenzívne rokuje. Koncom minulého roka demontovala samospráva z verejných priestranstiev ďalších 12 reklamných stavieb, ktoré stáli na pozemkoch mesta. […]

Sluchovo znevýhodneným občanom budú slúžiť nové indukčné slučky

15. júna 2023

Pri príležitosti 10. výročia vzniku Krajského centra nepočujúcich ANEPS Žilina inštaluje žilinská samospráva na svojich pracoviskách indukčné slučky, ktoré dostala darom. Dokopy 15 kusov slučiek významne pomôže osobám so sluchovým znevýhodnením pri znižovaní informačnej bariéry. Slučka je indukčný systém pre príjem signálu zvuku, ktorý poskytuje prístup k zariadeniam pre sluchovo znevýhodnené osoby. Záznam zvuku sa prenesie […]

Pri základnej škole v Brodne mesto vybudovalo nové multifunkčné ihrisko

8. júna 2023

Žilinskej samospráve sa podarilo získať príspevok z Fondu na podporu športu, vďaka ktorému sa pustila do revitalizácie zastaralého športoviska v mestskej časti Brodno. Nové multifunkčné ihrisko bude žiakom základnej školy a verejnosti slúžiť už v júli. Pôvodné ihrisko bolo v nevyhovujúcom stave a aby mohlo opäť slúžiť, bola potrebná jeho obnova. Pri základnej škole v  Brodne samospráva […]

Žilinská radnica má plnú kontrolu nad parkovaním v centre mesta

8. júna 2023

Mesto Žilina sa oddnes stáva výlučným prevádzkovateľom regulácie parkovania v centre mesta a nad parkovaním tak preberá plnú kontrolu. Nosnou filozofiou nového systému parkovania je prirodzené zvýhodnenie rezidentov, zefektívnenie výberu úhrad a moderné spôsoby platby za parkovanie. Na základe schváleného Všeobecne záväzného nariadenia č. 6/2023 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych ciest na území mesta […]

Žilinské kúpalisko sa pripravuje na sezónu, verejnosť privíta v druhej polovici júna

6. júna 2023

Kúpalisko v Žiline sa v tomto období intenzívne pripravuje na letnú sezónu. Ak to počasie dovolí, vonkajší areál s letnými bazénmi bude pre verejnosť otvorený od soboty 17. júna. Kompletné čistenie chodníkov a vonkajších bazénov, oprava detského ihriska, kosenie aj výmena podlahy v okolí detského bazéna. Na žilinskom kúpalisku dokončujú práce, po ktorých bude areál pripravený na […]

Pokračujú prípravy na nový parkovací systém. Dostupný bude e-shop, platba cez SMS aj aplikácie

2. júna 2023

Žilinská radnica pokračuje v prípravách na nový parkovací systém, ktorý bude v centre Žiliny platiť od 7. júna. Samospráva sa od tohto dátumu stane výlučným prevádzkovateľom regulácie parkovania v centre mesta. Všetky potrebné informácie, ktoré súvisia s parkovaním, samospráva spracovala a sprístupnila pre obyvateľov na webovej stránke parkovanie.zilina.sk. Okrem prevádzkového poriadku, mapy zón s pásmami, doby spoplatnenia či cenníku parkovania bude […]

Zariadenie pre seniorov ÚSMEV na Solinkách dostane nový šat

2. júna 2023

V zariadení sociálnych služieb na Osikovej ulici, ktoré je v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina, sa dokončujú dôležité stavebné práce. V rámci rekonštrukcie sa zateplila budova, strecha, obvodový plášť, upravili sa loggie a vymenili sa okná i dvere schodísk. Hlavnými benefitmi rekonštrukcie sú úspora energie, vyšší komfort pre klientov a príjemný, moderný vzhľad. Po zrealizovaní stavebných úprav budovy sa predpokladá úspora […]

Žilinská samospráva privítala významné kórejské spoločnosti

1. júna 2023

Mesto Žilina privítalo delegáciu kórejských inovatívnych spoločností, ktoré sa zaoberajú robotikou, umelou inteligenciou a vodíkom. Cieľom návštevy Žiliny bolo nadviazanie vzájomnej spolupráce medzi kórejskými a slovenskými spoločnosťami, výmena skúseností a diskusia o možnostiach vytvorenia perspektívnych investícií. Zástupcovia mesta Žilina, Žilinského samosprávneho kraja, Žilinskej univerzity v Žiline a  Inovačného centra INOVIA sa na radnici stretli so zástupcami kórejských spoločností Doosan Robotics, […]

Žilina pokračuje v realizácii smart riešení. Priechody pre chodcov budú inteligentné

26. mája 2023

Vysoká intenzita dopravy, ale aj nárast chodcov a cyklistov. Mesto Žilina reaguje na potrebu zvýšenia bezpečnosti a v deviatich lokalitách vybuduje inteligentné priechody pre chodcov. Lokality, v ktorých nové priechody pribudnú, samospráva vybrala po zvážení dopravnej situácie, majetko-právneho stavu a technických možností pripojenia na elektrickú sieť. Spoločnosť ELZA – Elektromontážny závod Bratislava a. s., ktorá je realizátorom stavebných prác, […]

Spúšťame webovú stránku pre parkovanie a otvárame klientske centrum

23. mája 2023

Žilinská radnica sa od 7. júna stáva výlučným prevádzkovateľom regulácie parkovania v centre mesta. V tejto súvislosti sa samospráva pripravuje na zmeny, ktoré s prevzatím parkovania pod jej správu súvisia. Mesto Žilina v súvislosti so zmenou parkovacieho systému vytvorilo a spustilo novú webovú stránku www.parkovanie.zilina.sk, ktorá občanom poskytuje všetky potrebné informácie súvisiace s parkovaním v centre Žiliny. Jej súčasťou je napríklad prevádzkový […]

Žilina ožije Staromestskými slávnosťami. Obľúbená akcia odštartuje budúci týždeň

18. mája 2023

Už o niekoľko dní odštartuje 27. ročník najväčšieho žilinského kultúrneho a spoločenského podujatia. Staromestské slávnosti sa uskutočnia od štvrtku 25. do soboty 27. mája tradične na Mariánskom námestí a na Námestí Andreja Hlinku. Obľúbené žilinské podujatie prináša kvalitný hudobný program a pútavé sprievodné podujatia, ktoré pripravili záujmové združenia a kultúrne inštitúcie. Žilinčanov a návštevníkov mesta čakajú tri dni nabité kvalitnou hudbou, príjemnou […]

Mesto Žilina dokončuje rozsiahlu rekonštrukciu školy a škôlky v Bytčici

16. mája 2023

Rekonštrukčné práce na budove Základnej školy s materskou školou Gaštanová v Žiline – elokovaného pracoviska v Bytčici sa blížia ku koncu. Hlavným cieľom rekonštrukcie bolo znížiť energetickú náročnosť a zlepšiť tepelno-technický stav budovy. Počas rozsiahlej obnovy sa zateplil obvodový plášť a strecha v časti materskej školy, vymenili sa prvky otvorových konštrukcií, zrekonštruovala sa vykurovacia sústava s energeticky úsporným zdrojom vykurovania […]

Pravidelné preskúšanie systému varovania obyvateľstva – dnes o 12.00 hod.

12. mája 2023

Mesto Žilina upozorňuje, že dnes (piatok 12. mája 2023) o 12.00 hod. bude vykonané pravidelné preskúšanie prevádzkyschopnosti systému varovania obyvateľstva dvojminútovým stálym tónom elektromotorických sirén civilnej ochrany. Skúška sirén sa na Slovensku uskutočňuje od roku 1996 na základe zákona o civilnej ochrane obyvateľstva. S prihliadnutím na mimoriadnu situáciu pre vojnu na Ukrajine bolo v minulom roku […]

Žilina je opäť o niečo zelenšia, samospráva zasadila stovky nových stromov

12. mája 2023

Počas vlaňajšej jesene a tohtoročnej jari pribudlo v Žiline spolu 638 nových stromov. Novú líniovú zeleň samospráva zasadila v rámci projektu Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy v meste Žilina. Výsadba v celkovej hodnote za viac ako 320-tisíc eur sa uskutočnila v lokalitách, kde bude mať najväčší význam v boji s klimatickou zmenou a uhlíkovou stopou. Výsadba sa realizovala najmä ako prícestné stromoradia […]

Kompostéry si môžu Žilinčania prevziať v zbernom dvore v Považskom Chlmci

11. mája 2023

Samospráva pripomína Žilinčanom, ktorí žijú v rodinných domoch, a ešte stále si neprevzali kompostéry, že je možné tak urobiť v zbernom dvore v Považskom Chlmci (za zrekultivovanou skládkou). Výdaj kompostérov je možný v čase prevádzkovej doby zberného dvora od pondelka do piatka od 10.00 do 18.00 hod., prípadne v sobotu od 8.00 do 12.00 hod. Mestský úrad […]