Tlačové správy

Pomoc Ukrajine: Žilina hľadá dobrovoľníkov, tlmočníkov aj veľkokapacitné skladové priestory

9. marca 2022

Žilinská samospráva hľadá dobrovoľníkov na pomoc utečencom z vojnou postihnutej Ukrajiny. Aktuálne sú potrební najmä tlmočníci z ukrajinského jazyka do slovenčiny či ľudia, ktorí sú ochotní sprevádzať utečencov pri vybavovaní rôznych záležitostí na úradoch. Tlmočníci by mali byť pripravení pomáhať v prípade potreby osobne či telefonicky. Niekedy je potrebná asistencia tlmočníka najmä v noci, kedy prichádzajú vlakové spoje z východu […]

Projekty mimovládok podporí mesto sumou 230-tisíc eur, na ich rozvoj dá ďalších 60-tisíc eur

9. marca 2022

Projekty v oblasti kultúry, športu, vzdelávania, životného prostredia či sociálnej a zdravotnej oblasti podporí mesto Žilina tento rok sumou celkom 230-tisíc eur. Najvyššia časť podpory 120-tisíc eur bude smerovať na projekty v oblasti kultúry. Na športové projekty pôjde tento rok 50-tisíc eur, pre sociálnu a zdravotnú oblasť je vyčlenených 20-tisíc eur. Rovnaká suma 20-tisíc eur je alokovaná pre oblasť […]

Športové kluby a vrcholoví športovci mesta dostanú cez dotácie vyše pol milióna eur

8. marca 2022

Žilinská samospráva podporí tento rok športy v meste sumou celkom 550-tisíc eur. Pre žilinské športové kluby je v rozpočte vyčlenených celkom 450-tisíc eur. Celková výška športových dotácií na podporu vrcholového športu je na rok 2022 vo výške 100-tisíc eur. Z toho 80-tisíc eur je určených pre podporu seniorských extraligových klubov v olympijských a neolympijských športoch a 20-tisíc eur […]

Mesto odsúdilo vojenský útok na Ukrajine, podporuje jej občanov v boji za demokraciu

7. marca 2022

Mesto Žilina dôrazne odsudzuje bezdôvodný vojenský útok Ruskej federácie na Ukrajinu, ktorý je hrubým porušením medzinárodného práva a princípov Charty Organizácie spojených národov. Žilinská samospráva rešpektuje Ukrajinu ako nezávislý a suverénny štát а nikto nemá právo narušovať jej suverenitu. „Ruská federácia svojím konaním ohrozuje európsku a globálnu bezpečnosť,“ konštatuje sa vo vyhlásení, ktoré v pondelok […]

V Žiline oddnes funguje Centrum prvého kontaktu na pomoc v Ukrajine

7. marca 2022

V meste Žilina funguje Centrum prvého kontaktu na pomoc Ukrajine. K dispozícii je pre občanov, ktorí chcú poskytnúť pomoc či pre utečencov z Ukrajiny potrebujúcich pomoc. Centrum bude zabezpečovať vybavovanie telefonických hovorov, odpovede na doručené e-maily, zhromažďovanie informácií o veľkokapacitnom ubytovaní či dobrovoľníkoch z radov občanov alebo súkromných spoločností. Súčasťou jeho práce bude aj koordinácia finančných či materiálnych zbierok. […]

Pomoc Ukrajine bude v rámci okresu koordinovať mesto Žilina

28. februára 2022

Okresným koordinátorom pomoci vojnou zasiahnutej Ukrajine bude mesto Žilina. V pondelok 28. februára na seba žilinská samospráva prevzala koordináciu humanitárnych činností na pomoc vojnovým utečencom. Mestský koordinačný krízový štáb pri tom bude spolupracovať s iniciatívou Žilina pomáha Ukrajine, Ukrajinským komunitným centrom v Žiline i organizáciami v správe mesta. „Aktuálne sa v meste uskutočňuje príprava na pasportizáciu ubytovacích a skladovacích priestorov. Mestský krízový […]

V Žiline pribudne viac ako 130 miest pre deti v materskej škole

28. februára 2022

Takmer 600-tisíc eur bude stáť prestavba bývalej základnej školy, ktorou sa na Hollého ulici 66 v Žiline rozšíri elokované pracovisko Materskej školy Andreja Kmeťa. Budova a areál sa upravia pre potreby materskej školy. Priestorová kapacita sa vďaka stavebným úpravám, ktoré samospráva financuje z vlastných zdrojov, navýši o šesť plnohodnotných tried pre viac ako 130 detí. Nové priestory a areál […]

Samospráva získala financie na revitalizáciu ďalšieho vnútrobloku na sídlisku Vlčince

25. februára 2022

Zvýšiť kvalitu a atraktivitu verejného priestoru či poskytnúť priestor pre aktívny oddych je cieľom projektu revitalizácie vnútrobloku na sídlisku Vlčince medzi ulicami Slovanská a Tulská. Mesto Žilina uspelo s pripraveným projektom pri žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) vo výzve zameranej na zelenú infraštruktúru. V najbližších dňoch čaká radnicu súťaž […]

Mesto zhodnotilo aktivity v oblasti zelenej infraštruktúry, plány vlani poznačil koronavírus

24. februára 2022

Uplynulý rok bol z pohľadu plánovania či realizácie výsadby a údržby zelenej infraštruktúry v Žiline poznačený neistotou, mierou inflácie i omeškaním projektov. Aj napriek tomu sa však mestu podarilo množstvo aktivít. Vyplýva to z výročnej správy k plánovaniu a stratégiám v mestskej zeleni za rok 2021, ktorú v pondelok 21. februára zobrali na vedomie poslanci Mestského zastupiteľstva v […]

Žilina vďaka elektronizácii verejného obstarávania ušetrila milióny eur

23. februára 2022

Žilinská samospráva realizovala od roku 2019 celkom 513 verejných obstarávaní, pri ktorých bola predpokladaná hodnota zákaziek vyčíslená na viac ako 64 mil. eur. Vďaka celkovej elektronizácii procesov verejného obstarávania mesto za posledné tri roky ušetrilo viac ako 14 mil. eur bez DPH. Najčastejšie 283-krát sa obstarávali služby. V prípade stavebných prác sa za uplynulé tri […]

Žilinskí športovci môžu nominovať najúspešnejších spomedzi seba

22. februára 2022

Športové kluby v Žiline môžu aj tento rok nominovať najúspešnejších športovcov mesta za rok 2020 a 2021. Okrem nich si ocenenia v tradičnej ankete, ktorú mesto organizuje od roku 2009, odnesú aj najúspešnejšie športové kolektívy, podujatia či tréneri za dlhoročnú významnú činnosť v oblasti športu. Oceňovanie za uplynulé dva roky sa uskutoční z dôvodu, že […]

Možnosti pre cyklistov sa v Žiline rozšíria, pribudnú ďalšie cyklotrasy

18. februára 2022

V meste Žilina sa v tomto roku výrazne rozšíria možnosti využitia cyklodopravy o nové kilometre cyklotrás a cykloprístrešky. Cieľom je podpora alternatívnych druhov dopravy, ktoré nezaťažujú životné prostredie. V najbližších mesiacoch budú v meste realizované cykloprojekty, na ktoré Európska únia a štát poskytnú takmer 680-tisíc eur. Žilinská samospráva bude projekty realizovať prostredníctvom schválených financií z projektov Európskej únie a z vlastných zdrojov. V uplynulých dňoch […]

Mesto zrekonštruovalo päť zastávok MHD, jedna nová pribudla na Hôreckej ceste

17. februára 2022

Mesto Žilina zavŕšilo rekonštrukciu zastávok mestskej hromadnej dopravy (MHD). V rámci druhej etapy prác, ktorá začala v minulom roku a úspešne sa ukončila v uplynulých dňoch, bolo obnovených päť existujúcich zastávok na Komenského ulici v smere na Hliny, na Ulici Mateja Bela v smere na Hájik aj do centra mesta a na ulici Pod hájom v smere na Žilinskú univerzitu i do centra mesta. Nová […]

Suché stromy z Lesoparku Chrasť zmiznú, dôvodom je ochrana návštevníkov

17. februára 2022

Žilinská samospráva sa chystá na ťažbu suchých stromov v Lesoparku Chrasť. Mesto chce takto ochrániť bezpečnosť návštevníkov lesoparku. Škodcom napadnuté suché stromy, ktoré sa zvyknú nazývať aj sucháre, môžu ohroziť ľudí, keďže padajú na chodníky. Keď sa stromy odstránia a popadané zvyšky odvezú, znižuje sa riziko prenosu nákazy na zdravé stromy. Počas výrubu, ktorý mesto plánuje realizovať v najbližších […]

Budova školy v Bytčici sa zrekonštruuje, mesto získalo prostriedky na financovanie

16. februára 2022

Nenávratný finančný príspevok vo výške viac ako 330-tisíc eur získalo mesto Žilina na realizáciu projektu zníženia energetickej náročnosti budovy Základnej školy s materskou školou Gaštanová v Žiline – elokovaného pracoviska v Bytčici. Jeho cieľom je predovšetkým znížiť energetickú náročnosť a vylepšiť tepelno-technický stav budovy školy v Bytčici, čím by sa mali dosiahnuť úspory energie. Nastavenie harmonogramu prác je […]

Zápis detí do prvých ročníkov základných škôl sa v Žiline uskutoční od 6. do 8. apríla

9. februára 2022

Zápisy žiakov do prvých ročníkov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta na školský rok 2022/2023 sa v Žiline uskutočnia od 6. do 8. apríla v čase od 14.00 hod. do 18.00 hod. Každé dieťa, ktoré do 31. augusta 2022 (vrátane) dovŕši vek šesť rokov, musí jeho zákonný zástupca prihlásiť na plnenie povinnej školskej dochádzky. Bližšie informácie získajú […]

Mesto rekonštruuje Materskú školu Andreja Kmeťa, práce budú stáť približne 300-tisíc eur

3. februára 2022

Znížiť energetickú náročnosť budovy a zlepšiť podmienky v interiéri sú cieľom rekonštrukcie, ktorá sa uskutočňuje v Materskej škole Andreja Kmeťa v Žiline. Stavebné práce za približne 300-tisíc eur samospráva zafinancuje z Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu. V uplynulých dňoch bolo stavenisko odovzdané zhotoviteľovi. Stavebné práce potrvajú 150 dní, ich začiatok bude závisieť od vhodných poveternostných podmienok. Deti […]