Aktuality

Tlačové správy

Žilina pokračuje v realizácii smart riešení. Priechody pre chodcov budú inteligentné

26. mája 2023

Vysoká intenzita dopravy, ale aj nárast chodcov a cyklistov. Mesto Žilina reaguje na potrebu zvýšenia bezpečnosti a v deviatich lokalitách vybuduje inteligentné priechody pre chodcov. Lokality, v ktorých nové priechody pribudnú, samospráva vybrala po zvážení dopravnej situácie, majetko-právneho stavu a technických možností pripojenia na elektrickú sieť. Spoločnosť ELZA – Elektromontážny závod Bratislava a. s., ktorá je realizátorom stavebných prác, […]

Spúšťame webovú stránku pre parkovanie a otvárame klientske centrum

23. mája 2023

Žilinská radnica sa od 7. júna stáva výlučným prevádzkovateľom regulácie parkovania v centre mesta. V tejto súvislosti sa samospráva pripravuje na zmeny, ktoré s prevzatím parkovania pod jej správu súvisia. Mesto Žilina v súvislosti so zmenou parkovacieho systému vytvorilo a spustilo novú webovú stránku www.parkovanie.zilina.sk, ktorá občanom poskytuje všetky potrebné informácie súvisiace s parkovaním v centre Žiliny. Jej súčasťou je napríklad prevádzkový […]

Žilina ožije Staromestskými slávnosťami. Obľúbená akcia odštartuje budúci týždeň

18. mája 2023

Už o niekoľko dní odštartuje 27. ročník najväčšieho žilinského kultúrneho a spoločenského podujatia. Staromestské slávnosti sa uskutočnia od štvrtku 25. do soboty 27. mája tradične na Mariánskom námestí a na Námestí Andreja Hlinku. Obľúbené žilinské podujatie prináša kvalitný hudobný program a pútavé sprievodné podujatia, ktoré pripravili záujmové združenia a kultúrne inštitúcie. Žilinčanov a návštevníkov mesta čakajú tri dni nabité kvalitnou hudbou, príjemnou […]

Mesto Žilina dokončuje rozsiahlu rekonštrukciu školy a škôlky v Bytčici

16. mája 2023

Rekonštrukčné práce na budove Základnej školy s materskou školou Gaštanová v Žiline – elokovaného pracoviska v Bytčici sa blížia ku koncu. Hlavným cieľom rekonštrukcie bolo znížiť energetickú náročnosť a zlepšiť tepelno-technický stav budovy. Počas rozsiahlej obnovy sa zateplil obvodový plášť a strecha v časti materskej školy, vymenili sa prvky otvorových konštrukcií, zrekonštruovala sa vykurovacia sústava s energeticky úsporným zdrojom vykurovania […]

Pravidelné preskúšanie systému varovania obyvateľstva – dnes o 12.00 hod.

12. mája 2023

Mesto Žilina upozorňuje, že dnes (piatok 12. mája 2023) o 12.00 hod. bude vykonané pravidelné preskúšanie prevádzkyschopnosti systému varovania obyvateľstva dvojminútovým stálym tónom elektromotorických sirén civilnej ochrany. Skúška sirén sa na Slovensku uskutočňuje od roku 1996 na základe zákona o civilnej ochrane obyvateľstva. S prihliadnutím na mimoriadnu situáciu pre vojnu na Ukrajine bolo v minulom roku […]

Žilina je opäť o niečo zelenšia, samospráva zasadila stovky nových stromov

12. mája 2023

Počas vlaňajšej jesene a tohtoročnej jari pribudlo v Žiline spolu 638 nových stromov. Novú líniovú zeleň samospráva zasadila v rámci projektu Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy v meste Žilina. Výsadba v celkovej hodnote za viac ako 320-tisíc eur sa uskutočnila v lokalitách, kde bude mať najväčší význam v boji s klimatickou zmenou a uhlíkovou stopou. Výsadba sa realizovala najmä ako prícestné stromoradia […]

Kompostéry si môžu Žilinčania prevziať v zbernom dvore v Považskom Chlmci

11. mája 2023

Samospráva pripomína Žilinčanom, ktorí žijú v rodinných domoch, a ešte stále si neprevzali kompostéry, že je možné tak urobiť v zbernom dvore v Považskom Chlmci (za zrekultivovanou skládkou). Výdaj kompostérov je možný v čase prevádzkovej doby zberného dvora od pondelka do piatka od 10.00 do 18.00 hod., prípadne v sobotu od 8.00 do 12.00 hod. Mestský úrad […]

Žilinská radnica rozširuje sieť moderných kontajnerových stojísk

10. mája 2023

Žilinská radnica pokračuje v budovaní polopodzemných kontajnerov a aktívne rozširuje sieť stojísk. Samospráva aktuálne dokončila a sprevádzkovala stojiská na sídlisku Hliny V. Nové stojiská obsahujú nádoby na komunálny odpad, papier, plast, sklo, kov a nápojový kartón. Polopodzemné kontajnery mesto nainštalovalo na Hečkovej ulici na Hlinách V. „Hlavnými benefitmi a dôvodmi, pre ktoré stojiská budujeme, sú šetrenie verejného priestranstva, […]

Celoslovenskú EKO súťaž ODPAD JE POKLAD vyhrali žiaci zo ZŠ Karpatská

9. mája 2023

Žiaci zo Základnej školy na Karpatskej ulici sa zapojili do EKO súťaže, ktorej účelom je enviromentálne vzdelávanie žiakov v oblasti odpadového hospodárstva. Cieľom je predovšetkým recyklácia odpadu a podpora jeho triedenia, čo vedie k zlepšovaniu životného prostredia. Žilinská ZŠ Karpatská získala 1. mesto spomedzi súťažiacich v rámci celého Slovenska. Na vyučovacích hodinách vyrobili žiaci množstvo prác, ktoré boli vystavené […]

Žilinské základné školy prijali počas zápisov 983 prihlášok

9. mája 2023

Zápisy do prvých ročníkov na školský rok 2023/2024 sa v žilinských základných školách uskutočnili od 12. do 14. apríla. Rodičia si mohli vybrať spomedzi 14 základných škôl, ktoré má samospráva vo svojej pôsobnosti. Základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Žilina prijali tento rok dokopy 983 prihlášok budúcich prvákov, čo je o pätnásť menej ako minulý rok. Celkový počet […]

Oznámenie o prerušení distribúcie elektrickej energie

2. mája 2023

Informujeme vás o obmedzení a prerušení distribúcie elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s. Obmedzená distribúcia elektriny bude v nasledujúcich termínoch a platí pre tieto odberné miesta a lokality – konkrétne popisné čísla domov a EIC kódy odberných miest sú v prílohe.   5. mája 2023 v čase od […]

Systém parkovania v Žiline sa zmení, mestskí poslanci schválili prevzatie parkovacej politiky pod správu mesta

26. apríla 2023

Mestské zastupiteľstvo na pondelkovom zasadnutí schválilo všeobecne záväzné nariadenie, na základe ktorého prechádza parkovacia politika z rúk Žilinskej parkovacej spoločnosti do rúk žilinskej samosprávy. Mesto Žilina sa od 7. júna stáva výlučným prevádzkovateľom regulácie parkovania v centre mesta. Všeobecné záväzné nariadenie definuje nové formy úhrady za rezidentské karty, parkovacie lístky pre návštevníkov, dobu spoplatnenia aj výšku […]

Primátor Žiliny a mestskí poslanci podpísali deklaráciu o spolupráci

25. apríla 2023

Primátor Žiliny Peter Fiabáne a dvadsiati poslanci mestského zastupiteľstva podpísali spoločnú deklaráciu o spolupráci. Podpisom vyjadrili ochotu spolupracovať a podporovať programové vyhlásenie, ktoré je súčasťou deklarácie. Dokument o spolupráci pre volebné obdobie 2022-2026 podpísalo dvadsať poslancov mestského zastupiteľstva z klubov Iná Žilina, Silná Žilina, Žilina+ a štyria nezaradení poslanci. „Sú pred nami ďalšie roky tvrdej práce a s ňou možnosti pustiť sa […]

Materské školy sa pripravujú na zápis, žiadosti budú prijímať od 10. mája

24. apríla 2023

Zápis detí na školský rok 2023/2024 sa vo všetkých materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina uskutoční od 10. do 12. mája. Riaditeľky, prípadne iný poverený pedagogický zamestnanec budú intenzívne preberať žiadosti od zákonných zástupcov detí. Žilinská radnica pripomína, že zákonný zástupca dieťaťa je povinný do materskej školy doručiť písomnú žiadosť, ktorá obsahuje osobné údaje o dieťati […]

Poznáme najúspešnejších športovcov Žiliny za rok 2022

21. apríla 2023

Žilinská radnica po štrnástykrát ocenila najúspešnejších športovcov pôsobiacich v žilinských kluboch. Osobnosti, ktoré dosiahli obdivuhodné úspechy a reprezentovali mesto, dostali ocenenia v šiestich kategóriách. Športové kluby mohli nominácie posielať do 13. marca s podmienkou, že športovci vlani pôsobili v žilinských kluboch, a to v kategóriách – mládežníci, dospelí, športové podujatie, športový kolektív a významná činnosť športovca za dlhoročné zásluhy, rozvoj […]

Žilinčania môžu miestne dane a poplatok za odpad zaplatiť cez nový platobný kiosk

20. apríla 2023

Zamestnanci mestského úradu začínajú do žilinských domácností doručovať rozhodnutia o vyrubení miestnych daní – daň z nehnuteľnosti, daň za psa a poplatku za komunálny odpad. Občania ich môžu po novom zaplatiť aj cez nový platobný kiosk v priestoroch Mestského úradu v Žiline. Výmery sa do domácností doručujú tým fyzickým osobám, ktoré nemajú aktivovanú elektronickú schránku na doručovanie. „Rozhodnutia doručujú […]

Záujemcovia sa môžu so svojimi projektmi uchádzať o grantové dotácie

19. apríla 2023

Žilinská radnica zverejnila výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie grantovej dotácie na podporu aktivít pre rok 2023. Záujemcovia sa môžu o dotáciu uchádzať v šiestich oblastiach – kultúra, šport, sociálna a zdravotná oblasť, vzdelávanie, životné prostredie a inštitucionálna podpora. Minimálny príspevok na jeden projekt je vo výške 350 eur, maximálny 5-tisíc eur v prípade podania jedného projektu, alebo 2 500 eur […]

Žilinská univerzita hľadá v populárnej súťaži nové talenty

18. apríla 2023

Mesto Žilina podporuje aktivitu, ktorú organizuje Fakulta  prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity v Žiline. Cieľom súťaže Objav PEDAS – Študuj dopravu – Zelená doprava je nájsť talentovaných stredoškolákov a podporiť ich vzťah k štúdiu dopravy. Dlhodobým zámerom žilinskej radnice je podpora aktivít, ktoré sa týkajú školstva, mládeže i rozvoja vzdelaných a talentovaných ľudí. „Oceňujem, že Žilinská univerzita ponúka […]