Spravodajstvo

Samospráva upozorňuje vlastníkov i užívateľov pozemkov na ich pravidelnú údržbu pred zaburinením

19. mája 2022

S príchodom jari začína aj vegetačné obdobie, ktoré sa spája so zvýšením zaburinenia pozemkov, výskytom inváznych rastlín a znehodnotením pozemkov. Veľkým rizikom zaburinenia je aj šírenie semien alergénov, často inváznych rastlín, ktoré najmä našim najmenším a starším občanom spôsobujú veľké zdravotné riziká. Okrem toho je na takýchto pozemkoch aj zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiarov.  Aby sa zabránilo […]

Mesto podalo trestné oznámenie a žiadosť o vystúpenie zo Žilinskej parkovacej spoločnosti

18. mája 2022

Mesto Žilina podáva na súd žalobu o zrušenie účasti spoločníka v spoločnosti Žilinská parkovacia spoločnosť, s.r.o. (ŽPS) Informoval o tom dnes primátor mesta Peter Fiabáne na stretnutí s novinármi. Žilinská samospráva je jedným z dvoch spoločníkov v súkromnej spoločnosti ŽPS, pričom vlastní väčšinový 59-percentný obchodný podiel. Druhým spoločníkom je spoločnosť SIRS – Development, a.s. s 41-percentným podielom. Napriek tomu, že má mesto […]

Hracie prvky v mestských jasličkách sa dočkali modernizácie

18. mája 2022

V zariadeniach starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa V Žiline prešli hracie prvky modernizáciou. Vylepšenie prebiehalo v dvoch fázach, kde v prvej sa zhodnotil stav starých prvkov a v druhej fáze sa vybudovali nové.  Detičky v detských jasliach na Puškinovej a Veľkej okružnej ulici sa tešia z nových herných prvkov na svojich ihriskách. […]

Samospráva pokračuje v stretnutiach s občanmi v Mojšovej Lúčke, Brodne, Vraní a Budatíne

12. mája 2022

Po dvojročnej prestávke spôsobenej pandémiou koronavírusu zavíta vedenie mesta Žiliny opäť medzi občanov. Na stretnutiach v meste i jednotlivých mestských častiach bude priestor na zhodnotenie zrealizovaných projektov, vypočutie si názorov, pripomienok občanov k práci úradu i predstaviť rozvojové plány.   Ďalšie zo série stretnutí, ktoré sú naplánované do polovice júna, sa uskutočnia v týchto termínoch: Mojšova […]

Zber elektroodpadu – 14. mája 2022

10. mája 2022

Mesto Žilina pripravilo v sobotu 14. mája 2022 pre občanov zber elektroodpadu. Komodity ako: chladničky, práčky, televízory, rádiá, počítače, monitory, varné kanvice a iný elektroodpad môžete bezplatne priniesť na uvedené stojiská v rámci stanovených časov.  

S čipovaním smetných nádob pokračujeme v mestských častiach Brodno a Vranie

10. mája 2022

Od štvrtka 12. mája pokračuje samospráva s čipovaním smetných nádob Brodne a od utorka 17. 5. v mestskej časti Vranie. Občanov prosíme, aby smetnú nádobu nechali pred svojim domom a nezdružovali ich. Proces bude trvať niekoľko dní.  Čipovanie smetných nádob predstavuje efektívny nástroj, ktorý samospráve pomôže optimalizovať systém odpadového hospodárstva. Pri vývoze odpadu bude smetná nádoba […]

Zástupcovia mesta sa stretnú s občanmi, vypočujú si ich názory a pripomienky

9. mája 2022

Po dvojročnej prestávke spôsobenej pandémiou koronavírusu zavítajú zástupcovia mesta Žilina opäť medzi občanov. Na stretnutiach v meste i jednotlivých mestských častiach bude priestor na zhodnotenie zrealizovaných projektov, vypočutie si názorov, pripomienok občanov k práci úradu i predstaviť rozvojové plány. Prvé zo série stretnutí, ktoré sú naplánované do polovice júna, sa uskutoční v stredu 11. mája o 17.30 hod. vo veľkej zasadačke […]

V Žiline ošetrujeme chránené druhy stromov

3. mája 2022

Mesto Žilina v týchto dňoch ošetruje chránené stromy druhu lipa malolistá (Tilia cordata). Dva z nich sa nachádzajú na Kysuckej ceste, vedené v štátnom zozname pod označením S 187 a štyri kusy sa nachádzajú medzi komunikáciami Rajecká a Bytčická, v štátnom zozname sú vedené pod označením S 185.   Ošetrenie je nutné vykonať, keďže stromy […]

Samospráva pokračuje v čipovaní smetných nádob, na rade sú mestské časti Zádubnie a Zástranie

2. mája 2022

Od stredy 4. mája pokračuje samospráva s čipovaním smetných nádob v Zádubní a Zástraní. Občanov prosíme, aby smetnú nádobu nechali pred svojim domom až dovtedy, kým na nej nenájdu nanitovaný plastový štítok. Proces bude trvať niekoľko dní. Zároveň občanov prosíme, aby nádoby nezdružovali. Čipovanie smetných nádob predstavuje efektívny nástroj, ktorý samospráve pomôže optimalizovať systém odpadového […]

Súkromné spoločnosti sa spájajú na pomoc Ukrajine, mestu Žilina venovali materiálny dar

2. mája 2022

Žilinská samospráva od vzniku vojenského konfliktu na Ukrajine v maximálnej možnej miere spolupracuje na riešení utečeneckej krízy na území mesta. Ako okresný koordinátor pomoci ľuďom z vojnou zasiahnutej Ukrajiny spolupracuje mesto s občianskymi iniciatívami, ale aj s množstvom dobrovoľníkov. Pomocnú ruku utečencom neváhali podať ani Žilinčania, či už poskytnutím bezplatného ubytovania, finančnou pomocou alebo kúpou potravín, drogérie a iných […]

Skončilo sa dvojdňové zasadnutie mestského zastupiteľstva, poslanci rokovali prezenčne

27. apríla 2022

Žilina v uplynulom roku hospodárila s vyrovnaným rozpočtom v celkovej výške 104,47 milióna eur. Bežné príjmy mesta dosiahli 81,32 miliónov eur, kapitálové príjmy 2,33 milióna eur a príjmové finančné operácie 20,81 milióna eur. Bežné výdavky dosiahli 84,19 milióna eur, kapitálové výdavky 17,97 milióna eur a výdavkové finančné operácie 2,30 milióna eur. Vyplýva to zo záverečného […]

Pozvánka na stretnutie s občanmi k obnove Bulváru

25. apríla 2022

Mesto Žilina pozýva občanov na stretnutie k vysvetleniu projektu rekonštrukcie Bulváru a k riešeniu verejného priestoru medzi ulicami Mostná a Fándlyho. Uskutoční sa v piatok 29. apríla o 17.00 hod. vo veľkej zasadacej miestnosti Mestského úradu v Žiline.  V rámci stretnutia bude priestor na zodpovedanie všetkých otázok týkajúcich sa projektu.

Na uvoľňujúce protipandemické opatrenia reaguje aj mesto. Od pondelka 25. apríla sa upravujú úradné hodiny

21. apríla 2022

Vzhľadom na aktuálnu epidemickú situáciu na Slovensku a prijaté opatrenia Vlády SR bude Mestský úrad v Žiline od pondelka 25. apríla pre verejnosť dostupný v štandardných otváracích hodinách. Klientske centrum Mestského úradu v Žiline bude fungovať v úradných hodinách nasledovne: pondelok: 7.30 – 15.30 hod., utorok: 7.30 – 15.30 hod., streda: 7.30 – 17.00 hod., štvrtok: […]

Materské školy v Žiline budú prijímať žiadosti o prijatie detí do 13. mája

21. apríla 2022

Prijímanie detí do materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina na školský rok 2022/2023 sa bude uskutočňovať od 11. do 13. mája. V uvedenom termíne budú riaditeľky, prípadne iný poverený pedagogický zamestnanec, vydávať a preberať žiadosti od zákonných zástupcov detí. Materské školy zverejnili podmienky prijatia na svojich webových stránkach a na výveskách. Zákonný zástupca dieťaťa je povinný do […]

Upozornenie pre motoristov – čiastočná uzávera a zúženie jazdných pruhov na ceste I/60 – Ľavobrežná ulica

20. apríla 2022

Mesto Žilina a STRABAG, s.r.o. „Združenie pod Dubňom“, M. R. Štefánika 139, 010 01 Žilina informujú o čiastočnej uzávere a zúžení jazdných pruhov na ceste I/60 – Ľavobrežnej ulici v termíne od 20. 4. do 4. 9. 2022.  V závislosti od prebiehajúcej fázy, bude uzavretý maximálne jeden jazdný pruh v jednom jazdnom páse smerovo rozdelenej cesty z dôvodu realizácie úprav cesty I/60 […]

Začína sa s jarnými prácami na údržbe a úprave pohrebísk

14. apríla 2022

S príchodom jari je neodmysliteľne spojené kosenie nielen v našich záhradách a na verejných priestranstvách, ale aj na všetkých pohrebiskách mesta Žilina. Spoločnosť ŽILBYT, s.r.o. v tomto období pripravuje plán kosenia na jednotlivých pohrebiskách, na základe ktorého sa bude postupovať. Jednotlivé výkony sa budú realizovať aj v závislosti od aktuálnych poveternostných podmienok, ktoré nie je možné ovplyvniť. V zmysle §18 zákona […]

Mesto začína s čipovaním smetných nádob

14. apríla 2022

Žilinčanov čakajú zmeny, ktoré posunú úroveň správy komunálneho odpadu na vyššiu úroveň. Mesto postupnými krokmi zavádza systém, v ktorom bude možné vývoz odpadu realizovať jednoduchšie, rýchlejšie a adresnejšie, čo v konečnom dôsledku spomalí nárast poplatkov za komunálny odpad. Vďaka čipovaniu nádob získame skutočný prehľad o ich počte, o rozmiestnení jednotlivých kontajnerov a zároveň o reálnych […]

Zber objemného odpadu od 19. 4. do 24. 4. 2022 – Staré Mesto, Malá Praha, Rosinky, Trnové + zber bio odpadu

14. apríla 2022

Mestský úrad v Žiline (odbor správy verejného priestranstva a životného prostredia) oznamuje, že od 8. 3. do 24. 4. 2022 bude na území mesta Žilina vykonávaný zber objemných komunálnych odpadov. Do veľkokapacitných kontajnerov patria: napr. koberce, podlahoviny, nábytok, šatstvo, bytové jadrá, matrace, detské kočíky a pod. Do veľkokapacitných kontajnerov nepatria: chladničky, televízory, akumulátory, elektronika, pneumatiky, […]