Aktuality

Spravodajstvo

Začalo sa testovanie predných brzdových svetiel na vozidlách

23. septembra 2022

Na Slovensku projekt realizuje Žilinská univerzita v Žiline. Pilotná fáza bola spustená v Trenčianskom kraji, kde sú do testovania zapojené mestá Trenčín, Prievidza, Partizánske a čoskoro sa k nim pripojí aj mesto Žilina. Zelené predné brzdové svetlo nie je farebný doplnok, ale nový bezpečnostný prvok na automobile. Vďaka novej technológii chodci na priechodoch pre chodcov […]

Jesenný zber objemného odpadu – od 27. 9. do 2. 10. 2022 – Solinky, Bôrik, Strážov

23. septembra 2022

Mestský úrad v Žiline (odbor správy verejného priestranstva a životného prostredia) oznamuje, že od 6. 9. do 23. 10. 2022 bude na území mesta Žilina vykonávaný zber objemných komunálnych odpadov. Do veľkokapacitných kontajnerov patria: napr. koberce, podlahoviny, nábytok, šatstvo, bytové jadrá, matrace, detské kočíky a pod. Do veľkokapacitných kontajnerov nepatria: chladničky, televízory, akumulátory, elektronika, pneumatiky, […]

Náborový príspevok pre nových vodičov a vodičky

23. septembra 2022

Dopravný podnik mesta Žiliny rozširuje svoje rady o nových vodičov a až do odvolania poskytuje pre nových zamestnancov (na plný pracovný úväzok) – vodičov/vodičky dopravného prostriedku osôb, náborový príspevok vo výške 2 000 eur. Podmienky pre poskytnutie náborového príspevku novému vodičovi sú nasledovné: pred nástupom do pracovného pomeru nepracoval posledných 24 mesiacov v DPMŽ ako vodič dopravného […]

Mestské zastupiteľstvo podporilo projekt na Bratislavskej ulici a obmedzilo hazard

21. septembra 2022

Žilinská samospráva bude nasledujúce obdobie do apríla 2024 realizovať projekt s názvom Každý iný, všetci rovní – sociálna inklúzia rómskej komunity v meste Žilina. Osem projektových aktivít sumou približne 380-tisíc eur bude mesto financovať zo zdrojov Nórskeho finančného mechanizmu. Súhlas s implementáciou projektu v Žiline vyjadrili mestskí poslanci na svojom 34. zasadnutí v pondelok 19. septembra. Projekt sa zameria […]

Upozorňujeme motoristov na úplnú uzáveru Obchodnej ulice z dôvodu montáže novej lávky pre peších a cyklistov

20. septembra 2022

Mesto Žilina informuje účastníkov cestnej premávky o úplnej uzávere Obchodnej ulice na sídlisku Vlčince v úseku medzi križovatkou s Ulicou Boženy Slančíkovej Timravy a Ulicou Matice slovenskej v termíne od 23. septembra od 20.00 hod. do 26. septembra do 4.00 hod. Dôvodom uzávierky je montáž novej lávky pre peších a cyklistov tak, aby mohla byť […]

Upozorňujeme motoristov na úplnú uzáveru miestnej komunikácie na Sasinkovej ulici v križovatke s ulicou Kysucká

19. septembra 2022

Mesto Žilina a Združenie pod Dubňom informujú účastníkov cestnej premávky o  úplnej uzávierke miestnej komunikácie na Sasinkovej ulici v križovatke s ulicou Kysucká v termíne od 19. septembra do 17. októbra. Dôvodom úplnej uzávierky je realizácia prekládky inžinierskych sietí  – vodovodu a kanalizácie, parovodu a elektrickej prípojky pre stavbu.    Práce budú realizované za účelom […]

Európsky týždeň mobility v Žiline upozorní na ekologické spôsoby dopravy

16. septembra 2022

Zvyšovanie povedomia o udržateľnej mestskej mobilite či podpora zmeny správania v prospech aktívnej mobility, verejnej dopravy a iných čistých inteligentných dopravných riešení sú hlavné ciele Európskeho týždňa mobility 2022. Od pondelka 19. septembra do štvrtku 22. septembra sa do podujatia mnohými aktivitami zapojí tradične aj mesto Žilina. Ústrednou témou aktuálneho ročníka kampane je „Lepšia dostupnosť“, mottom „Cestujme zodpovedne“. […]

Jesenný zber objemného odpadu – od 20. do 25. 9. 2022 – Hájik, Bytčica, Bánová, Závodie

16. septembra 2022

Mestský úrad v Žiline (odbor správy verejného priestranstva a životného prostredia) oznamuje, že od 6. 9. do 23. 10. 2022 bude na území mesta Žilina vykonávaný zber objemných komunálnych odpadov. Do veľkokapacitných kontajnerov patria: napr. koberce, podlahoviny, nábytok, šatstvo, bytové jadrá, matrace, detské kočíky a pod. Do veľkokapacitných kontajnerov nepatria: chladničky, televízory, akumulátory, elektronika, pneumatiky, […]

Park svätého Juraja v Trnovom dostal nový šat

13. septembra 2022

Zaujímavý rekreačno-relaxačný priestor vznikol v centre mestskej časti Trnové revitalizáciou Parku sv. Juraja, ktorý sa zmenil na biopark. Stavebné práce za približne 150-tisíc eur mesto realizovalo v rámci projektu Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy v meste Žilina podporeného v rámci Nórskych grantov 2014 – 2021 a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Pri revitalizačných prácach, ktoré trvali od apríla, […]

Obmedzený režim Klientskeho centra MsÚ v Žiline a referátu ohlasovne pobytu a evidencie obyvateľov v stredu 14. septembra

13. septembra 2022

Mesto Žilina informuje občanov, že v stredu 14. septembra budú pracoviská Klientskeho centra Mestského úradu v Žiline z technických príčin poskytovať služby klientom v obmedzenom režime od 7.30 do 11.00 hod. a na referáte ohlasovne pobytu a evidencie obyvateľov v Klientskom centre Okresného úradu v Žiline, ul. Vysokoškolákov 8556/33B od 8.00 do 11.00 hod.  Ďakujeme za […]

Jesenný zber objemného odpadu – od 13. do 18. 9. 2022 – Brodno, Považský Chlmec, Vranie, Žilinská Lehota

9. septembra 2022

Mestský úrad v Žiline (odbor správy verejného priestranstva a životného prostredia) oznamuje, že od 6. 9. do 23. 10. 2022 bude na území mesta Žilina vykonávaný zber objemných komunálnych odpadov. Do veľkokapacitných kontajnerov patria: napr. koberce, podlahoviny, nábytok, šatstvo, bytové jadrá, matrace, detské kočíky a pod. Do veľkokapacitných kontajnerov nepatria: chladničky, televízory, akumulátory, elektronika, pneumatiky, […]

V Žiline majú startupy dvere otvorené inováciám + Medzinárodná súťaž Startup Voucher #2022

7. septembra 2022

Primátor mesta Žilina Peter Fiabáne a riaditeľ Inovačného centra INOVIA Vlastimil Kocián na stretnutí s novinármi v utorok 6. septembra ohlásili začiatok budovania nadnárodného startupového ekosystému CEE Startup Network. Prvou aktivitou nového ekosystému je medzinárodná súťaž Startup Voucher #2022, do ktorej sa môžu prihlásiť všetky startupy v ranných fázach. Aktivita je súčasťou dlhodobej stratégie mesta Žilina a Žilinského samosprávneho kraja […]

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

7. septembra 2022

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Žiline, na základe pretrvávajúcich klimatických podmienok, odvolalo čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru v územnom obvode okresu Žilina a Bytča s platnosťou od 3. septembra 2022.   Od uvedeného dátumu nie je potrebné zabezpečovať opatrenia súvisiace s časom zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru, ktorý bol vyhlásený od 5. 8. 2022.

Úprava stránkových hodín Veľkokapacitného centra pre utečencov z Ukrajiny na Poštovej 1 v Žiline

6. septembra 2022

Mesto Žilina ako prevádzkovateľ Veľkokapacitného centra pre utečencov z Ukrajiny (VKC) na Poštovej ulici 1 v Žiline oznamuje verejnosti, že od mesiaca september sa menia stránkové hodiny centra. Účelom zmien je zefektívnenie činnosti pracovníkov zabezpečujúcich agendu mestského úradu a vytvorenie dostatočného času pre interné spracovanie rozsiahlej agendy odídencov z Ukrajiny.   Stránkové dni a hodiny na […]

V Žiline sa začal nový školský rok, do prvých tried nastúpilo 842 žiakov

6. septembra 2022

Brány žilinských základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta v prvý školský deň v pondelok 5. septembra prekročilo spolu 842 žiakov prvých ročníkov. Dohromady sa bude v základných školách v Žiline vzdelávať celkom 6 696 žiakov. Do materských škôlok nastúpilo celkom 2 389 škôlkarov, z nich 649 bude navštevovať predškolské triedy. Ako súčasť plnenia povinnej školskej dochádzky pre päťročné deti je povinné predprimárne […]

Vianočné trhy 2022

31. augusta 2022

Mesto Žilina usporiada v dňoch od 23.11.2022 do 23.12.2022 na Mariánskom námestí a Námestí Andreja Hlinku tradičné Vianočné trhy. Záujemcovia o účasť na Vianočných trhoch sa môžu prihlásiť v termíne do 7.10.2022 do 14.00 hod. pre remeselných a potravinových predajcov a v termíne do 7.10.2022 do 14.00 hod. pre predajcov občerstvenia prostredníctvom prihláškovom formulára, ktorý je zverejnený na […]

Jesenný zber objemného odpadu – od 6. 9. do 11. 9. 2022 – Budatín, Zádubnie, Zástranie

31. augusta 2022

Mestský úrad v Žiline (odbor správy verejného priestranstva a životného prostredia) oznamuje, že od 6. 9. do 23. 10. 2022 bude na území mesta Žilina vykonávaný zber objemných komunálnych odpadov. Do veľkokapacitných kontajnerov patria: napr. koberce, podlahoviny, nábytok, šatstvo, bytové jadrá, matrace, detské kočíky a pod. Do veľkokapacitných kontajnerov nepatria: chladničky, televízory, akumulátory, elektronika, pneumatiky, […]

Mestskú hromadnú dopravu čaká rozsiahla rekonštrukcia

30. augusta 2022

Samospráva sa pripravuje na dôležitý projekt, ktorý sa dotkne takmer všetkých Žilinčanov. Príprava na rekonštrukciu trolejových tratí sa blíži do finále a v rokoch 2024 až 2026 by sa mala uskutočniť ich samotná modernizácia. Obnovou prejdú všetky existujúce trolejbusové trate, trakčné meniarne a napájacie vedenie. Taktiež sa dobudujú a rozšíria trolejbusové obratiská, dôjde k prestavbe vybraných križovatiek za účelom […]