Aktuality

Spravodajstvo

Upozorňujeme Žilinčanov na čiastočnú uzávierku chodníka na Ľavobrežnej ulici

21. januára 2022

Mesto Žilina upozorňuje na čiastočnú uzávierku miestnej komunikácie – chodníka pre chodcov na Ľavobrežnej ulici v termíne od 21. januára do 31. augusta 2022. Dôvodom uzávierky sú búracie práce a realizácia inžinierskych sietí v trase existujúceho chodníka, ktorý je vedený popri ceste I/60 – Ľavobrežná ulica.   Uzávierka dlhá približne 570 metrov sa týka len pešej dopravy. Obchádzková trasa je riadne vyznačená prostredníctvom […]

Žilinská komunitná nadácia nakúpila športový mobiliár na sídliskách a v mestských častiach

21. januára 2022

Financie vo výške 20-tisíc eur z fondu na podporu mimoriadnej športovej činnosti, investičné zámery a údržbu športovej infraštruktúry v meste Žilina využila Žilinská komunitná nadácia na zabezpečenie siedmich basketbalových košov a dvoch pingpongových stolov. Na sklonku minulého roka športové vybavenie pribudlo v mestských častiach Hliny, Vlčince, Hájik, Zádubnie a Bytčica. V rámci oficiálnej športovej politiky mesta existujú štyri piliere, ktorými sú športové […]

Mesto odstráni niektoré dreviny a kroviny, po výrube uskutoční náhradnú výsadbu

18. januára 2022

Žilinská samospráva uskutoční v najbližších dňoch výrub drevín a krovitého porastu, ktoré rastú na pozemkoch mesta. Ich odstránenie mesto vykoná v zmysle zákona a na základe rozhodnutia orgánu ochrany prírody. V lokalitách, kde sa výrub uskutoční, postupne pribudne 192 kusov vzrastlých druhov drevín. Najviac 70 kusov drevín v Žiline a jej mestských častiach bude odstránených na základe podnetov od občanov […]

Pomôžte Žiline vyhrať nový športový park

10. januára 2022

Žilina sa zapojila do projektu K Park (Kaufland park), vďaka ktorému môže samospráva získať nový priestor pre relax a šport na čerstvom vzduchu. Park obsahuje skate prvky, streetball, stolný tenis, workoutovú konštrukciu, lezeckú stenu, oddychové sedenie, stojan na bicykle, odpadkové koše a zeleň. Zahlasovať môžete do 16. februára 2022 prostredníctvom stránky: www.kauflandpark.sk jedenkrát za deň. […]

Žilina hľadá konateľa mestských Technických služieb, uzávierka prihlášok je 16. januára 2022

21. decembra 2021

Mesto Žilina hľadá konateľa spoločnosti Technické služby mesta Žilina, s.r.o. Záujemcovia o uvedenú funkciu sa môžu do výberového konania prihlásiť do 16. januára 2022. Predpokladaný nástup nového konateľa do funkcie je k 1. marcu 2022, predtým však musí úspešného uchádzača schváliť mestské zastupiteľstvo v Žiline na svojom februárovom zasadnutí.  Kandidát na pracovnú pozíciu konateľa technických služieb by […]

V Žiline sa rodí viac detí, najčastejšie krstné mená sú Eliška a Jakub

20. decembra 2021

V Žiline sa rodí približne rovnaký počet chlapcov a dievčat, vyplýva to z údajov žilinskej matriky. Do 20. decembra tohto roku sa narodilo spolu 1 831 detí, z toho 914 chlapcov a 917 dievčat. Podľa údajov Matričného úradu Žilina je to o 52 detí viac ako v roku 2020 a o 179 viac ako v roku 2019. Najobľúbenejšie krstné mená, ktoré dali rodičia svojim […]

Úradné hodiny mestského úradu a klientskeho centra budú počas sviatkov upravené

17. decembra 2021

Mestský úrad v Žiline bude z dôvodu vianočných sviatkov pre verejnosť uzatvorený od 23. decembra. Uzatvorenie sa týka aj klientskeho centra v sídle úradu na Námestí obetí komunizmu 1 okrem služieb podateľne. V dňoch 27. až 30. decembra bude úrad otvorený v obvyklých prevádzkových hodinách. V piatok 31. decembra budú služby pre verejnosť opäť nedostupné, […]

Žilina bude v roku 2022 hospodáriť s vyrovnaným rozpočtom 95,93 mil. eur

14. decembra 2021

Mesto Žilina bude v roku 2022 hospodáriť s vyrovnaným rozpočtom 95,93 milióna eur. Rozhodli o tom žilinskí mestskí poslanci, ktorí sa 13. a 14. decembra stretli na poslednom tohtoročnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Žiline. Vzhľadom na aktuálnu epidemickú situáciu sa rokovanie uskutočnilo prostredníctvom videokonferencie. Bežné príjmy budú v nasledujúcom roku tvoriť 82,11 mil. eur, kapitálové […]

Žilinská univerzita v Žiline a mesto Žilina podpísali Memorandum o porozumení

8. decembra 2021

Žilinská univerzita v Žiline (UNIZA) a mesto Žilina sa rozhodli vytvoriť vzájomne prospešné Memorandum o porozumení v rozsahu vzájomnej podpory vzdelávania formou spolupráce a skvalitňovania výskumných a vzdelávacích aktivít. Podpisom memoranda dňa 3. 12. 2021 sa dohodli, vo vymedzených oblastiach, zvyšovať kvalitu prostredia i školského systému a podporovať vzdelaných kvalifikovaných ľudí, ich udržanie a uplatnenie […]

Mesto plánuje v budúcom roku množstvo investícií, definitívne o nich rozhodnú poslanci

8. decembra 2021

Poslanci Mestského zastupiteľstva v Žiline budú na koncoročnom zasadnutí v pondelok 13. decembra schvaľovať rozpočet mesta. Okrem finančného plánu na jednotlivé oblasti pôsobenia, ktoré mesto zabezpečuje, je súčasťou najdôležitejšieho dokumentu mesta aj 102 investičných akcií v celkovej hodnote takmer 6 mil. eur, ktoré plánuje žilinská samospráva realizovať.   „Som veľmi rád, že vedenie mesta nečakalo na posledný rok […]

Zber odpadov s obsahom škodlivých látok – 4. 12. – 18. 12. 2021

2. decembra 2021

Mestský úrad v Žiline (odbor správy verejného priestranstva a životného prostredia) informuje občanov, že v termíne od 4. 12. do 18. 12. 2021 bude na území mesta Žilina vykonávaný zber komunálnych odpadov s obsahom škodlivých látok. Komodity ako: odpadové farby, rozpúšťadlá, lepidlá, obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami, brzdové kvapaliny, oleje či olejové […]

Žilina ocení výnimočné osobnosti, nominovať ich môže aj široká verejnosť

30. novembra 2021

Mesto Žilina bude opäť oceňovať výnimočné osobnosti. Do nominácií sa tradične môže zapojiť aj široká verejnosť tak, že Mestskému úradu v Žiline zašle nominačný list. Vítané sú nominácie na osobnosti, ktoré dosiahli vynikajúce výkony presahujúce regionálny rámec vo vede, technike, kultúre, športe, v sociálnej alebo spoločensko-politickej oblasti. Za obzvlášť významné zásluhy môže mesto udeliť Čestné […]

Mesto skvalitní opatrovateľské služby, na projekt získalo takmer pol milióna eur

29. novembra 2021

Skvalitnenie poskytovanej terénnej opatrovateľskej služby v domácom prostredí je hlavným cieľom projektu, ktorý sa v meste Žilina uskutoční od decembra tohto roka do februára 2023. Finančný príspevok takmer 500-tisíc eur na realizáciu získala samospráva v rámci dopytovo orientovanej výzvy z Operačného programu Ľudské zdroje. Projekt pomôže zafinancovať mzdu pre 49 opatrovateliek, ktoré budú poskytovať služby […]

Žilina sa pridala ku kampani – Zastavme násilie na ženách

26. novembra 2021

Kampaň OSN prebieha s výzvou Orange the world!/ Zafarbime svet na oranžovo! celosvetovo v dňoch od 25. 11. do 10. 12. 2021. V týchto dňoch realizujú zapojené mesta a osobnosti osvetové aktivity, dobročinné zbierky či osvetľujú svoje dominanty oranžovou farbou, aby tak vyjadrili svoj nesúhlas s násilím páchaným na ženách.  V Žiline pomáha obetiam občianske […]

Žilina reaguje na aktuálne epidemické opatrenia, viaceré služby mesta sa rušia či obmedzujú

25. novembra 2021

Vzhľadom na aktuálnu epidemickú situáciu na Slovensku a prijaté opatrenia Vlády SR bude Klientske centrum Mestského úradu v Žiline fungovať od 29. novembra v upravených úradných hodinách od pondelka do piatku od 8.00 do 14.00 hod. V čase od 11.30 do 12.00 hod. sú tieto priestory pre verejnosť z dôvodu dezinfikovania uzatvorené. Vstup do priestorov […]

Vianočný ambulantný predaj v Žiline sa ruší, dôvodom je celoslovenská epidemická situácia

25. novembra 2021

V Žiline sa tento rok z dôvodu aktuálnej epidemickej situácie neuskutoční ani ambulantný predaj. Nahradiť mal tradičné vianočné trhy, ktoré sa rozhodlo mesto v dôsledku protipandemických opatrení neorganizovať. Stánky s ambulantným predajom vianočných nápojov, remeselných a potravinových výrobkov mali ponúkať svoj sortiment na Mariánskom námestí a na Námestí Andreja Hlinku od 1. decembra do 22. decembra. V súvislosti s aktuálnou epidemickou situáciou platí […]

Motoristi môžu opäť využívať premostenie cez rieku Kysuca

24. novembra 2021

Rekonštrukčné práce na dočasnom premostení v žilinskej mestskej časti Vranie ukončila Národná diaľničná spoločnosť, a.s. s týždňovým predstihom. Od stredy 24. novembra môžu motoristi naplno využívať zrekonštruovaný most, ktorý premosťuje rieku Kysuca. Podľa pôvodného plánu sa mali práce ukončiť 30. 11. 2021. Pred spustením sa realizovala zaťažovacia skúška. Podľa výsledkov meraní zhotoviteľ skonštatoval, že výsledok […]

Rekonštrukcia vodovodu na ulici Pod Dielce v Bytčici začína v stredu 24. novembra

23. novembra 2021

SEVAK – Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s. informujú obyvateľov mestskej časti Bytčica, že od stredy 24. novembra začínajú práce na rekonštrukcii vodovodu na ulici Pod Dielce. O podrobnostiach a priebehu prác budeme informovať. Obyvateľom sa ospravedlňujeme za znížený komfort počas trvania rekonštrukčných prác. Zároveň žiadame všetkých účastníkov cestnej premávky o rešpektovanie dočasného dopravného značenia.