Aktuality

Spravodajstvo

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

13. mája 2021

Každoročne po zimnom období dochádza k zvýšenému výskytu požiarov. Medzi najčastejšie príčiny ich výskytu patria najmä v jarnom období vypaľovanie suchých trávnatých porastov a spaľovanie horľavých odpadov v záhradách a dvoroch (pohrabané lístie, tráva…). Týmto spôsobom sa niektorí vlastníci pozemkov snažia zbaviť nechceného odpadu a pritom si neuvedomujú, že táto činnosť môže veľmi ľahko viesť […]

Od pondelka 17. 5. bude na linkách MHD obnovený režim „Pracovné dni“

13. mája 2021

Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. oznamuje cestujúcim, že od 17. 5. 2021 (pondelok) bude zrušený mimoriadny prázdninový režim MHD a začne platiť režim „PRACOVNÉ DNI“. To znamená, že MHD v Žiline bude premávať v plnohodnotnom režime a bez akýchkoľvek obmedzení. Cestujúci sú naďalej povinní dodržiavať aktuálne platné opatrenia voči koronavírusu zavedené v MHD Žilina, a to konkrétne: 1. nástup do […]

Mesto rekonštruuje Materskú školu v Závodí, jej kapacita sa zvýši o 33 miest

12. mája 2021

Rozšíriť kapacitné možnosti školy prostredníctvom nadstavby a revitalizovať detské ihrisko plánuje žilinská samospráva počas stavebných prác, ktoré sa v uplynulých dňoch začali v Materskej škole Závodie. Finančné prostriedky vo výške viac ako 350-tisíc eur získalo mesto z Integrovaného regionálneho operačného programu, na spolufinancovaní sa bude podieľať piatimi percentami. Deti by sa mali do vynovenej materskej […]

Mestský úrad v Žiline od pondelka 10. mája predlžuje svoje úradné hodiny

7. mája 2021

Mestský úrad v Žiline bude od pondelka 10. mája otvorený pre verejnosť počas nasledujúcich úradných hodín: pondelok, utorok, štvrtok – od 8.00 do 15.30 hod., streda – od 8.00 do 17.00 hod., piatok – od 8.00 do 14.00 hod. Pri pohybe v priestoroch mestského úrade je potrebné naďalej dodržiavať protiepidemické nariadenia. Povinný je respirátor, dezinfekcia […]

ASISTOVANÉ SČÍTANIE OBYVATEĽOV

6. mája 2021

Asistované sčítanie je určené obyvateľom, ktorí sa nemohli sčítať sami ani s pomocou blízkej osoby. ASISTOVANÉ SČÍTANIE SA BUDE REALIZOVAŤ NA CELOM ÚZEMÍ SR OD 3. MÁJA 2021 DO 13. JÚNA 2021. Ide o sčítanie sa: na kontaktnom mieste s pomocou stacionárneho asistenta alebo sa obyvateľ sčíta sám, v domácom prostredí obyvateľa s pomocou mobilného […]

Mestské mobilné odberné miesta na Hollého ulici 66 a na Hornom Vale 24 sú dostupné do piatku 7. mája

6. mája 2021

Mesto Žilina oznamuje, že od soboty 8. mája (vrátane) končia svoju činnosť mestské mobilné odberné miesta na antigénové testovanie na ochorenie COVID-19 na Hollého ulici 66 a na Hornom Vale 24 v Žiline, ktoré samospráva prevádzkovala v spolupráci so Slovenským Červeným krížom, územným spolkom Žilina. Posledné odbery obe miesta vykonajú v piatok 7. mája. Dôvodom […]

Prerušenie dodávky vody v Bytčici dňa 5. mája od 8.00 do 14.00 hod.

4. mája 2021

Spoločnosť Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s. informuje občanov, že z dôvodu poruchy na verejnom vodovode bude dňa 5. mája 2021 prerušená dodávka vody v Bytčici na uliciach Tehelná a Banícka – od križovatky s ulicou A. Bielka po križovatku s ulicou Tehelná. Predpokladaný čas prerušenia dodávky vody bude od 8.00 do 14.00 hod., resp. […]

Zapojte sa do online diskusie k návrhu upokojenia automobilovej dopravy v mestských častiach Bôrik a Hliny V, VI

4. mája 2021

V záujme upokojenia automobilovej dopravy v mestských častiach Bôrik a Hliny V, VI plánuje mesto Žilina zlepšiť organizáciu dopravy formou zjednosmernenia niektorých ulíc alebo ich úsekov a osadenia prvkov upokojenia cestnej premávky (spomaľovacie prahy, tzv. vankúše, vyvýšené priechody pre chodcov, ostrovčeky, doplnenie chýbajúceho dopravného značenia atď.). Cieľom navrhovaných opatrení je eliminovať tranzitnú dopravu na často využívaných komunikáciách, zvýšiť […]

V meste začína asistované sčítanie obyvateľstva, sčítacieho komisára si treba objednať

4. mája 2021

Na území celej Slovenskej republiky začala dnes 3. mája fáza asistovaného sčítania obyvateľstva. Všetci tí, ktorí z objektívnych dôvodov nemali možnosť alebo schopnosť zúčastniť sa sčítania obyvateľov samostatne do konca marca, tak môžu ešte urobiť prostredníctvom asistovaného sčítania do 13. júna.  Po tomto termíne bude sčítanie obyvateľov ukončené. Mesto pre účely asistovaného sčítania zriadilo 10 stacionárnych […]

Harmonogram prác na kanalizácii v Považskom Chlmci

3. mája 2021

Práce na budovaní kanalizácie v Považskom Chlmci pokračujú aj v tomto týždni. V termíne od 3. do 9. 5. 2021 bude zhotoviteľ pokračovať v prácach na uliciach: Hlavná, Zúbeková, Pomocná, Alexyho – práce na zhotovení dažďovej a splaškovej kanalizácii, Fialková – práce na zhotovení odvodňovacích žľabov, Nižedvorská, Horská, Chlmecké námestie  – prípravné práce pred asfaltovaním […]

Jedáleň na Námestí J. Borodáča bude opäť otvorená, upravuje sa čas výdaja obedov vo výdajni stravy A. Kmeťa

30. apríla 2021

Mesto Žilina informuje stravníkov, že: Jedáleň na Námestí J. Borodáča 1 bude opäť otvorená od pondelka 3. mája. Lístky, ktoré boli označené na deň 19. apríla budú stravníkom platiť na pondelok 3. mája. Od 3. mája bude upravený čas výdaj obedov vo výdajni stravy A. Kmeťa 38 od 11.30 do 12.30 hod.   O termíne predaja stravných […]

Cestu I/64 v úseku Žilina – Bytčica – Lietavská Lúčka čakajú počas mája opravy

29. apríla 2021

Mesto Žilina informuje občanov, že v súvislosti s prácami na výstavbe diaľničného privádzača v mestskej časti Bytčica sa na ceste I/64 budú v termíne od 1. do 9. mája realizovať opravy vozovky. Z uvedeného dôvodu je potrebné počítať vo vybraných úsekoch komunikácie s dopravnými obmedzeniami. Plánované práce sa budú realizovať na základe nasledovného harmonogramu: 1. 5. 2021 – cesta I/64 prechádzajúca […]

Možnosti antigénového testovania v Žiline

29. apríla 2021

Žilinčania sa aktuálne môžu dať otestovať v 11 mobilných odberných miestach. V termínoch 1. a 8. mája sa testovanie v dvoch mestských MOM – Horný val a Hollého 66 neuskutoční. Mobilné odberné miesta fungujú počas celého pracovného týždňa, deväť miest je k dispozícii aj v sobotu a päť miest aj v nedeľu. Na väčšinu miest […]

Prerušenie distribúcie elektrickej energie – Vlčince, Staré mesto, Bánová, Rosinky, Trnové, Bytčica, Považský Chlmec

29. apríla 2021

Spoločnosť Stredoslovenská distribučná oznamuje, že v nasledujúcich termínoch:  29. 4. 2021 od 7.30 do 15.30 hod. bude prerušená distribúcia elektriny v Bánovej (ulice Jabloňova, Nezvalova, Riečna –  konkrétne popisné čísla domov a EIC kódy odberných miest sú v priloženom zozname). 30. 4. 2021 od 7.30 do 15.30 hod. bude prerušená distribúcia elektriny v Bánovej (ulice Družstevná, K cintorínu –  konkrétne popisné čísla […]

Mesto bude čerpať úver 6,5 mil. eur na financovanie investičných akcií

28. apríla 2021

Mesto Žilina bude v najbližších rokoch financovať väčšie investičné akcie prostredníctvom úverových zdrojov. O prijatí úveru vo výške 6,5 mil. eur rozhodli žilinskí mestskí poslanci na 22. zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Žiline, ktoré sa uskutočnilo dňa 27. apríla prostredníctvom videokonferencie. Úver do Prima banky, ktorá pre mesto spomedzi piatich oslovených bánk ponúkla najvýhodnejšie podmienky, bude samospráva splácať 15 […]

Mesto preskúma možnosti súdnych sporov s Trabelssieho firmami, vybralo na to advokátov

27. apríla 2021

Mesto Žilina je pripravené iniciovať súdne spory so spoločnosťami, v ktorých nejakým spôsobom figuruje George Trabelssie s cieľom ochrániť záujmy mesta, domôcť sa svojich práv a oprávnených nárokov. Predmetom súdnych sporov by mali byť najmä majetkové a finančné nároky mesta voči spomínaným subjektom. Z uvedených dôvodov  samospráva dňa 21. apríla 2021 uzatvorila s Advokátskou kanceláriou Mgr. Slavomír Trnkócy zmluvu […]

Režim fungovania mestského úradu, materských, základných škôl, sociálnych služieb a možnosti testovania na COVID-19 v Žiline

23. apríla 2021

Mestský úrad v Žiline bude od pondelka 26. apríla otvorený pre verejnosť. K dispozícii budú aj všetky služby v Klientskom centre úradu (Námestie obetí komunizmu 1) v úradných hodinách v pondelok utorok, vo štvrtok a v piatok od 8.00 do 14.00 hod., v stredu v predĺžených úradných hodinách od 8.00 do 16.00 hod. Pri pohybe v mestskom úrade či klientskom centre je potrebné […]