Aktuality

Spravodajstvo

Zavretý referát osvedčovania v klientskom centre Mestského úradu v Žiline

22. júna 2022

O Z N A M Dňa 24.06.2022 je z technických príčin zavretý referát osvedčovania v klientskom centre Mestského úradu v Žiline. V prípade potreby osvedčenia listín a podpisov na listinách máte možnosť využiť služby Notárskych úradov alebo Okresného úradu v Žiline – Klientské centrum, ul. Vysokoškolákov 8556/33B. Ďakujeme za pochopenie a ospravedlňujeme sa za prípadné problémy.

Počty poslancov ani volebné obvody sa meniť nebudú, rozhodlo žilinské mestské zastupiteľstvo

22. júna 2022

V nadchádzajúcich komunálnych voľbách, ktoré sa na Slovensku uskutočnia 29. októbra, si budú Žilinčania voliť 31 mestských poslancov v ôsmich volebných obvodoch. Ide o rovnaký počet, ako to bolo v predchádzajúcich voľbách do orgánov samosprávy obcí pred štyrmi rokmi. Rozhodlo o tom Mestské zastupiteľstvo v Žiline, ktoré rokovalo v pondelok 20. júna. Volebný obvod číslo 1 (Hliny I – IV, Staré […]

Opravy miestnej komunikácie na Ulici Mateja Bela potrvajú od 20. do 24. júna

17. júna 2022

Mesto Žilina upozorňuje účastníkov cestnej premávky na opravy miestnej komunikácie na Ulici Mateja Bela v úseku celej šírky, a to od zastávky MHD Mateja Bela po zastávku MHD Slnečné námestie.  Práce sa budú vykonávať podľa uvedeného harmonogramu: 20. – 21. 6. – frézovanie komunikácie, 22. – 23. 6. – prípravné práce (výškové úpravy a pod.), 24. 6. […]

Stratégia a akčný plán adaptácie na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy na území mesta Žilina – dotazníkový prieskum

15. júna 2022

Aplikovať v Žiline opatrenia na redukciu skleníkových plynov a zvýšenie schopnosti mesta adaptovať sa na zmenu klímy je obsahom projektu, ktorý samospráva implementuje od roku 2021. Projekt s názvom Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy v meste Žilina je finančne podporený z Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu. Významnou súčasťou projektu je tvorba Stratégie a akčného plánu adaptácie na nepriaznivé […]

Predajné miesto DPMŽ na Námestí Andreja Hlinku bude z technických príčin dočasne zatvorené

10. júna 2022

Dopravný podnik mesta Žiliny upozorňuje cestujúcich, že oddnes 10. 6. 2022 je predajné miesto DPMŽ na Námestí Andreja Hlinku z technických príčin zatvorené. Svoje požiadavky si môžete do 30. 6. 2022 vybaviť na predajnom mieste DPMŽ na Mestskom úrade v Žiline počas upravených otváracích hodín, a to v pracovné dni od 7.00 do 18.00 hod. Za pochopenie ďakujeme.

Mesto Žilina vyhlásilo v mestskej časti Vranie II. stupeň povodňovej aktivity

10. júna 2022

V súvislosti s prívalovými dažďami, ktoré zasiahli včera podvečer Žilinu, vyhlásilo mesto Žilina dňa 10. júna 2022 o 12.00 hod. v mestskej časti Vranie II. stupeň povodňovej aktivity. Dážď a búrky spôsobili lokálne povodne, zatopenie pivníc či záhrad rodinných domov. Krízový štáb mesta Žilina okamžite prijal opatrenia a jeho členovia pomáhajú pri odstraňovaní vzniknutých škôd. […]

Upozorňujeme občanov na čiastočnú a úplnú uzáveru miestnych komunikácií a chodníkov

9. júna 2022

Mesto Žilina a Združenie pod Dubňom, M. R. Štefánika 139, 010 01 Žilina informujú o plánovaných čiastočných uzáverách miestnych komunikácií Ulice Pavla Országha Hviezdoslava, Sasinkovej ulice, Uhoľnej ulice, ulice Kálov a Kysuckej ulice z dôvodu realizácie prekládky inžinierskych sietí – vodovodu a kanalizácie, parovodu a elektrickej prípojky pre stavbu v termíne do 1. októbra 2022. Jednotlivé ulice nebudú uzavreté súčasne, ale postupne […]

Denné centrum pre rodiny s deťmi na Solinkách bude dočasne zatvorené

7. júna 2022

Denné centrum pre rodiny s deťmi na sídlisku Solinky bude z technických príčin dočasne zatvorené. Informácie o aktivitách v náhradných priestoroch nájdete na FB stránke: Denné centrum Solinky. V prípade otázok môžete využiť e-mail: dc.solinky.deti@gmail.com alebo  tel. č.: 0905 629 346. Za spôsobené komplikácie sa ospravedlňujeme.  

Mesto chráni svoj majetok, nájomca sa napriek rozhodnutiu súdu odmieta pozemku vzdať

3. júna 2022

Napriek tomu, že nájomca tenisového areálu na Karpatskej ulici na sídlisku Vlčince nedisponuje platnou nájomnou zmluvou, pozemky vo vlastníctve mesta využíva osem rokov bezplatne na vlastné podnikanie. Žilinská samospráva sa v uplynulé dni rozhodla situáciu riešiť a uplatniť svoj vlastnícky nárok k pozemku. Podľa rozhodnutia súdu z roku 2014 má nájomca splniť povinnosť a odovzdať mestu Žilina parcelu, […]

Stretnutia s občanmi pokračujú aj v nasledujúcich týždňoch

2. júna 2022

Po dvojročnej prestávke spôsobenej pandémiou koronavírusu zavíta vedenie mesta Žiliny opäť medzi občanov. Na stretnutiach v meste i jednotlivých mestských častiach bude priestor na zhodnotenie zrealizovaných projektov, vypočutie si názorov, pripomienok občanov k práci úradu i predstaviť rozvojové plány.     Ďalšie zo série stretnutí, ktoré sú naplánované do polovice júna, sa uskutočnia v týchto termínoch: Solinky, 6. […]

Čipovanie smetných nádob v Mojšovej Lúčke

2. júna 2022

Čipovanie zberných nádob na zmesový komunálny odpad v mestskej časti Mojšova Lúčka sa z technických príčin neuskutočnilo v stanovenom termíne a bude vykonané dodatočne. O náhradnom termíne budeme verejnosť vopred informovať. Za spôsobené komplikácie sa ospravedlňujeme.

Upozorňujeme na dodržiavania protipožiarnych opatrení v parkovacích domoch a priestoroch

27. mája 2022

Oddelenie Krízového riadenia, CO, OPP a BOZP Mestského úradu v Žiline a Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Žiline v súvislosti s narastajúcim počtom závažných požiarov v parkovacích objektoch a s nedávnym požiarom parkovacieho domu na Drieňovej ulici v Bratislave s následným úplným zničením objektu parkovacieho domu a zaparkovaných vozidiel, upozorňuje majiteľov, správcov, […]

Ďalšie stretnutia s občanmi sa uskutočnia v Bytčici, Trnovom, Bánovej a Závodí

27. mája 2022

Po dvojročnej prestávke spôsobenej pandémiou koronavírusu zavíta vedenie mesta Žiliny opäť medzi občanov. Na stretnutiach v meste i jednotlivých mestských častiach bude priestor na zhodnotenie zrealizovaných projektov, vypočutie si názorov, pripomienok občanov k práci úradu i predstaviť rozvojové plány.    Ďalšie zo série stretnutí, ktoré sú naplánované do polovice júna, sa uskutočnia v týchto termínoch: Bytčica, […]

Pokračuje distribúcia štartovacích balíčkov na triedenie kuchynského bioodpadu, pre rodinné domy sú k dispozícii kompostéry

20. mája 2022

Mesto Žilina pokračuje od pondelka 23. mája v distribúcii štartovacích balíčkov na triedenie kuchynského bioodpadu. Na mestskom úrade si ich môžu bezplatne vyzdvihnúť všetci obyvatelia bytových domov, ktorí to doteraz neurobili.   Balíček pripravilo mesto ako benefit nad rámec zákonom stanovaných povinností a obsahuje tri praktické pomôcky – košík na kuchynský odpad, 24 kusov biologicky rozložiteľných […]

Stretnutia s občanmi pokračujú v Strážove, Žilinskej Lehote, Zádubní a Zástraní

19. mája 2022

Po dvojročnej prestávke spôsobenej pandémiou koronavírusu zavíta vedenie mesta Žiliny opäť medzi občanov. Na stretnutiach v meste i jednotlivých mestských častiach bude priestor na zhodnotenie zrealizovaných projektov, vypočutie si názorov, pripomienok občanov k práci úradu i predstaviť rozvojové plány.   Ďalšie zo série stretnutí, ktoré sú naplánované do polovice júna, sa uskutočnia v týchto termínoch: Strážov, […]

S čipovaním smetných nádob pokračuje samospráva aj v najbližších týždňoch

19. mája 2022

Čipovanie smetných nádob v mestských častiach Považský Chlmec, Závodie, Mojšova Lúčka, Bytčica, Žilinská Lehota, Strážov, Bôrik, Trnové a Rosinky sa bude realizovať podľa harmonogramu do 17. júna. Prosíme občanov, aby nechali svoju smetnú nádobu vyloženú pred domom až dovtedy, kým na nej nenájdu nanitovaný plastový štítok. Proces bude trvať niekoľko dní. Čipovanie smetných nádob predstavuje efektívny […]

Samospráva upozorňuje vlastníkov i užívateľov pozemkov na ich pravidelnú údržbu pred zaburinením

19. mája 2022

S príchodom jari začína aj vegetačné obdobie, ktoré sa spája so zvýšením zaburinenia pozemkov, výskytom inváznych rastlín a znehodnotením pozemkov. Veľkým rizikom zaburinenia je aj šírenie semien alergénov, často inváznych rastlín, ktoré najmä našim najmenším a starším občanom spôsobujú veľké zdravotné riziká. Okrem toho je na takýchto pozemkoch aj zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiarov.  Aby sa zabránilo […]