Aktuality

Spravodajstvo

Oznam: Práce na rekonštrukcii parovodu sa presunú do ďalšej časti mesta

30. mája 2023

Od marca tohto roka realizuje spoločnosť MH Teplárenský holding, a. s. projekt výmeny parných rozvodov za horúcovodné. Od pondelka 5. júna sa práce posúvajú do ďalšej fázy a s výmenou začne spoločnosť aj na Hlinách I. – IV., Hlinách VIII., v okolí ulíc Lichardova, Komenského, T. Ružičku, Antona Bernoláka, Juraja Fándlyho a Puškinova. Súčasný parovod je za […]

Žilina pokračuje v realizácii smart riešení. Priechody pre chodcov budú inteligentné

26. mája 2023

Vysoká intenzita dopravy, ale aj nárast chodcov a cyklistov. Mesto Žilina reaguje na potrebu zvýšenia bezpečnosti a v deviatich lokalitách vybuduje inteligentné priechody pre chodcov. Lokality, v ktorých nové priechody pribudnú, samospráva vybrala po zvážení dopravnej situácie, majetko-právneho stavu a technických možností pripojenia na elektrickú sieť. Spoločnosť ELZA – Elektromontážny závod Bratislava a. s., ktorá je realizátorom stavebných prác, […]

Spúšťame webovú stránku pre parkovanie a otvárame klientske centrum

23. mája 2023

Žilinská radnica sa od 7. júna stáva výlučným prevádzkovateľom regulácie parkovania v centre mesta. V tejto súvislosti sa samospráva pripravuje na zmeny, ktoré s prevzatím parkovania pod jej správu súvisia. Mesto Žilina v súvislosti so zmenou parkovacieho systému vytvorilo a spustilo novú webovú stránku www.parkovanie.zilina.sk, ktorá občanom poskytuje všetky potrebné informácie súvisiace s parkovaním v centre Žiliny. Jej súčasťou je napríklad prevádzkový […]

Žilinská radnica podporuje iniciatívu #bezhejtu

17. mája 2023

Podľa analýzy umelej inteligencie softvéru TrollWall, viac ako 15 percent komentárov na slovenskom Facebooku tvoria vulgarizmy a tzv. hejty, teda nenávistné komentáre. Novovzniknutá iniciatíva #bezhejtu mobilizuje firmy, organizácie, médiá, verejné inštitúcie a iných majiteľov veľkých profilov na sociálnych sieťach so zámerom kultivovať verejný diskurz. Tento cieľ chce dosiahnuť odstraňovaním nenávistných prejavov z online diskusií. Zakladatelia iniciatívy považujú […]

Mesto Žilina dokončuje rozsiahlu rekonštrukciu školy a škôlky v Bytčici

16. mája 2023

Rekonštrukčné práce na budove Základnej školy s materskou školou Gaštanová v Žiline – elokovaného pracoviska v Bytčici sa blížia ku koncu. Hlavným cieľom rekonštrukcie bolo znížiť energetickú náročnosť a zlepšiť tepelno-technický stav budovy. Počas rozsiahlej obnovy sa zateplil obvodový plášť a strecha v časti materskej školy, vymenili sa prvky otvorových konštrukcií, zrekonštruovala sa vykurovacia sústava s energeticky úsporným zdrojom vykurovania […]

Mesto Žilina sa aktívne zapája do boja proti klimatickým zmenám

15. mája 2023

Žilina je jedným z pilotných miest, ktorých úlohou je poskytnúť dáta pre tvorbu potrebných nástrojov prípravy a plánovania klimatickej odolnosti, a to s presnejším priestorovým a časovým rozlíšením. Cieľom medzinárodného projektu CLIMAAX, ktorý je financovaný cez Horizont Európa, je vytvoriť harmonizovanú metodiku v oblasti adaptácie na zmenu klímy pre celú Európsku úniu v úzkej spolupráci s […]

Mesto Žilina ponúka poskytovateľom mobilných aplikácií možnosť prevádzkovať systém pre úhradu parkovného

12. mája 2023

Mesto Žilina sa od 7. júna 2023 stáva výlučným prevádzkovateľom regulácie parkovania v centre mesta. Všeobecné záväzné nariadenie definuje nové formy úhrady za rezidentské karty, parkovacie lístky pre návštevníkov, dobu spoplatnenia aj výšku poplatkov, pričom zaplatiť bude možné aj cez SMS-ku či aplikáciu. Mesto Žilina vyhlasuje Verejný návrh na uzatvorenie zmluvy o prevádzkovaní systému pre úhradu parkovného […]

Pravidelné preskúšanie systému varovania obyvateľstva – dnes o 12.00 hod.

12. mája 2023

Mesto Žilina upozorňuje, že dnes (piatok 12. mája 2023) o 12.00 hod. bude vykonané pravidelné preskúšanie prevádzkyschopnosti systému varovania obyvateľstva dvojminútovým stálym tónom elektromotorických sirén civilnej ochrany. Skúška sirén sa na Slovensku uskutočňuje od roku 1996 na základe zákona o civilnej ochrane obyvateľstva. S prihliadnutím na mimoriadnu situáciu pre vojnu na Ukrajine bolo v minulom roku […]

Žilina je opäť o niečo zelenšia, samospráva zasadila stovky nových stromov

12. mája 2023

Počas vlaňajšej jesene a tohtoročnej jari pribudlo v Žiline spolu 638 nových stromov. Novú líniovú zeleň samospráva zasadila v rámci projektu Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy v meste Žilina. Výsadba v celkovej hodnote za viac ako 320-tisíc eur sa uskutočnila v lokalitách, kde bude mať najväčší význam v boji s klimatickou zmenou a uhlíkovou stopou. Výsadba sa realizovala najmä ako prícestné stromoradia […]

Kompostéry si môžu Žilinčania prevziať v zbernom dvore v Považskom Chlmci

11. mája 2023

Samospráva pripomína Žilinčanom, ktorí žijú v rodinných domoch, a ešte stále si neprevzali kompostéry, že je možné tak urobiť v zbernom dvore v Považskom Chlmci (za zrekultivovanou skládkou). Výdaj kompostérov je možný v čase prevádzkovej doby zberného dvora od pondelka do piatka od 10.00 do 18.00 hod., prípadne v sobotu od 8.00 do 12.00 hod. Mestský úrad […]

Oznam: Mesto Žilina informuje o ošetrovaní dospelých drevín

10. mája 2023

Mesto Žilina informuje, že v Sade na Studničkách sa tento týždeň vykonáva arboristické ošetrenie dospelých drevín. Dokopy približne 20 stromov odborne ošetrujú certifikovaní arboristi. Konkrétne ide o udržiavacie a stabilizačné rezy, zdravotné a redukčné rezy dospelých drevín, zosadzovacie rezy, úprava štruktúry koruny pre stabilizáciu tlakového rozkonárenia či inštalácie dynamických väzieb. Práce sa počas roka presunú […]

Žilinská radnica rozširuje sieť moderných kontajnerových stojísk

10. mája 2023

Žilinská radnica pokračuje v budovaní polopodzemných kontajnerov a aktívne rozširuje sieť stojísk. Samospráva aktuálne dokončila a sprevádzkovala stojiská na sídlisku Hliny V. Nové stojiská obsahujú nádoby na komunálny odpad, papier, plast, sklo, kov a nápojový kartón. Polopodzemné kontajnery mesto nainštalovalo na Hečkovej ulici na Hlinách V. „Hlavnými benefitmi a dôvodmi, pre ktoré stojiská budujeme, sú šetrenie verejného priestranstva, […]

Celoslovenskú EKO súťaž ODPAD JE POKLAD vyhrali žiaci zo ZŠ Karpatská

9. mája 2023

Žiaci zo Základnej školy na Karpatskej ulici sa zapojili do EKO súťaže, ktorej účelom je enviromentálne vzdelávanie žiakov v oblasti odpadového hospodárstva. Cieľom je predovšetkým recyklácia odpadu a podpora jeho triedenia, čo vedie k zlepšovaniu životného prostredia. Žilinská ZŠ Karpatská získala 1. mesto spomedzi súťažiacich v rámci celého Slovenska. Na vyučovacích hodinách vyrobili žiaci množstvo prác, ktoré boli vystavené […]

Žilinské základné školy prijali počas zápisov 983 prihlášok

9. mája 2023

Zápisy do prvých ročníkov na školský rok 2023/2024 sa v žilinských základných školách uskutočnili od 12. do 14. apríla. Rodičia si mohli vybrať spomedzi 14 základných škôl, ktoré má samospráva vo svojej pôsobnosti. Základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Žilina prijali tento rok dokopy 983 prihlášok budúcich prvákov, čo je o pätnásť menej ako minulý rok. Celkový počet […]

Oznámenie o prerušení distribúcie elektrickej energie

2. mája 2023

Informujeme vás o obmedzení a prerušení distribúcie elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s. Obmedzená distribúcia elektriny bude v nasledujúcich termínoch a platí pre tieto odberné miesta a lokality – konkrétne popisné čísla domov a EIC kódy odberných miest sú v prílohe.   5. mája 2023 v čase od […]

Jarný zber objemného odpadu – od 2. 5. do 5. 5. 2023 – Budatín, Zádubnie a Zástranie

2. mája 2023

Mestský úrad v Žiline (odbor správy verejného priestranstva a životného prostredia) oznamuje, že od 20. 3. do 5. 5. 2023 bude na území mesta Žilina vykonávaný zber objemných komunálnych odpadov. Do veľkokapacitných kontajnerov nepatria chladničky, televízory, akumulátory, elektronika, pneumatiky, farby, riedidlá či obaly z nebezpečných látok. Vyhadzovať sa sem nesmie ani drobný stavebný odpad, tráva, lístie […]

Systém parkovania v Žiline sa zmení, mestskí poslanci schválili prevzatie parkovacej politiky pod správu mesta

26. apríla 2023

Mestské zastupiteľstvo na pondelkovom zasadnutí schválilo všeobecne záväzné nariadenie, na základe ktorého prechádza parkovacia politika z rúk Žilinskej parkovacej spoločnosti do rúk žilinskej samosprávy. Mesto Žilina sa od 7. júna stáva výlučným prevádzkovateľom regulácie parkovania v centre mesta. Všeobecné záväzné nariadenie definuje nové formy úhrady za rezidentské karty, parkovacie lístky pre návštevníkov, dobu spoplatnenia aj výšku […]

Primátor Žiliny a mestskí poslanci podpísali deklaráciu o spolupráci

25. apríla 2023

Primátor Žiliny Peter Fiabáne a dvadsiati poslanci mestského zastupiteľstva podpísali spoločnú deklaráciu o spolupráci. Podpisom vyjadrili ochotu spolupracovať a podporovať programové vyhlásenie, ktoré je súčasťou deklarácie. Dokument o spolupráci pre volebné obdobie 2022-2026 podpísalo dvadsať poslancov mestského zastupiteľstva z klubov Iná Žilina, Silná Žilina, Žilina+ a štyria nezaradení poslanci. „Sú pred nami ďalšie roky tvrdej práce a s ňou možnosti pustiť sa […]