Aktuality

Odpovede novinárom

Odpovede novinárom

1. januára 2023

8. december 2023 Anna Holešová, Žilinak V mene spravodajského portálu www.zilinak.sk by som Vás chcela poprosiť o vyjadrenie k tlačovej správe Vladimíra Randu v súvislosti s návrhom viceprimátora Kapitulíka. Mesto Žilina aktuálne pripravuje niekoľko strategických a pre obyvateľov dôležitých investičných zámerov na realizáciu, ako sú napríklad rozšírenie ulice Vysokoškolákov, rekonštrukcia mestskej pamiatkovej rezervácie vrátane pešej […]