Aktuality

Voľby do NR SR 2023

Voľby 2023 logo

Zápisnice okrskových volebných komisií v meste Žilina o výsledku hlasovania vo voľbách do NR SR 2023

Zápisnica VO č.1
Zápisnica VO č.2
Zápisnica VO č.3
Zápisnica VO č.4
Zápisnica VO č.5
Zápisnica VO č.6
Zápisnica VO č.7
Zápisnica VO č.8
Zápisnica VO č.9
Zápisnica VO č.10
Zápisnica VO č.11
Zápisnica VO č.12
Zápisnica VO č.13
Zápisnica VO č.14
Zápisnica VO č.15
Zápisnica VO č.16
Zápisnica VO č.17
Zápisnica VO č.18
Zápisnica VO č.19
Zápisnica VO č.20
Zápisnica VO č.21
Zápisnica VO č.22
Zápisnica VO č.23
Zápisnica VO č.24
Zápisnica VO č.25
Zápisnica VO č.26
Zápisnica VO č.27
Zápisnica VO č.28
Zápisnica VO č.29
Zápisnica VO č.30
Zápisnica VO č.31
Zápisnica VO č.32
Zápisnica VO č.33
Zápisnica VO č.34
Zápisnica VO č.35
Zápisnica VO č.36
Zápisnica VO č.37
Zápisnica VO č.38
Zápisnica VO č.39
Zápisnica VO č.40
Zápisnica VO č.42
Zápisnica VO č.41
Zápisnica VO č.43
Zápisnica VO č.44
Zápisnica VO č.45
Zápisnica VO č.46
Zápisnica VO č.47
Zápisnica VO č.48
Zápisnica VO č.49
Zápisnica VO č.50
Zápisnica VO č.51
Zápisnica VO č.52
Zápisnica VO č.53
Zápisnica VO č.54
Zápisnica VO č.55
Zápisnica VO č.56
Zápisnica VO č.57
Zápisnica VO č.58
Zápisnica VO č.59
Zápisnica VO č.60
Zápisnica VO č.61
Zápisnica VO č.62
Zápisnica VO č.63
Zápisnica VO č.64
Zápisnica VO č.65
Zápisnica VO č.66
Zápisnica VO č.67
Zápisnica VO č.68
Zápisnica VO č.69
Zápisnica VO č.70
Zápisnica VO č.71
Zápisnica VO č.72
Zápisnica VO č.73
Zápisnica VO č.74
Zápisnica VO č.75
Zápisnica VO č.76
Zápisnica VO č.77
Zápisnica VO č.78
Zápisnica VO č.79

Prílohy na stiahnutie