Aktuality

Začína sa jesenný zber zeleného odpadu zo záhrad

zelený odpad príspevok

Mestský úrad v Žiline (odbor správy verejného priestranstva a životného prostredia) oznamuje, že od 31. 10. do 19. 11. 2022 bude na území mesta Žilina vykonávaný zber zeleného odpadu zo záhrad.

Do pristavených zberných nádob môžu Žilinčania odovzdať odpad zo záhrad: lístie, konáre, vyhrabanú trávu, zvyšky rastlín a pod.

Veľkokapacitné kontajnery na odloženie uvedených odpadov budú rozmiestnené na základe harmonogramu, ktorý nájdete v galérii pod článkom.

Zber zelené odpadu - jeseň 2022 - od 31. 10. do 10. 11. 2022

Galéria