Aktuality

V meste pribudli nové zberné nádoby na zber jedlých olejov a tukov

ilustračná foto

Mesto Žilina v spolupráci so spoločnosťou TRAFIN OIL začína so zberom jedlých olejov a tukov. V meste pribudli na niektorých stojiskách nové nádoby určený na tento druh odpadu. Doteraz mohli občania jedlé oleje a tuky z domácnosti bezplatne odovzdávať na zbernom dvore či čerpacej stanici Slovnaft na ulici Vysokoškolákov. 

Jedlý olej po využití v domácnostiach je vo väčšine prípadov vylievaný do odpadových systémov, čo so sebou nesie množstvo negatív nielen pre životné prostredie. Do triedeného odpadu patria všetky jedlé oleje a tuky, ktoré doma používate pri príprave jedla. Použité oleje a tuky stačí zliať do akejkoľvek PET fľaše, ktorú ste doma zvyknutí triediť. Plnú a dobre uzavretú PET fľašu odneste do najbližšej označenej zbernej nádoby na triedenie oleja. Odpad je zakázané zmiešavať s komunálnym odpadom, ukladať na verejné priestranstvá alebo k odpadovým nádobám a kontajnerom na komunálny odpad.

Medzi hlavné prínosy triedenia použitého potravinárskeho oleja a tukov patria: neupchávajú sa odpadové rúrky a kanalizácia, znížia sa náklady na servis a údržbu ČOV a kanalizačných sietí, zníži sa obsah CO2 vypúšťaného do atmosféry. Viac informácií si môžete pozrieť na webovej stránke: www.triedimolej.sk.

Naším cieľom je, aby sme sa spoločnými silami pokúsili nielen skrášliť naše mesto, ale súčasne aj spoločnými silami a snahou prispeli k zdravšiemu a ekologickejšiemu nažívaniu.

Galéria