Aktuality

Opravy miestnej komunikácie na Ulici Mateja Bela potrvajú od 20. do 24. júna

ilustračná foto

Mesto Žilina upozorňuje účastníkov cestnej premávky na opravy miestnej komunikácie na Ulici Mateja Bela v úseku celej šírky, a to od zastávky MHD Mateja Bela po zastávku MHD Slnečné námestie. 

Práce sa budú vykonávať podľa uvedeného harmonogramu:

  • 20. – 21. 6. – frézovanie komunikácie,
  • 22. – 23. 6. – prípravné práce (výškové úpravy a pod.),
  • 24. 6. – pokládka obrusnej vrstvy.

Uvedený úsek bude zabezpečený dočasným dopravným značením a je potrebné pripraviť sa na obmedzenia v premávke. Ďakujeme za rešpektovanie dočasného dopravného značenia. Za dočasný diskomfort počas priebehu prác sa ospravedlňujeme.

Galéria