Aktuality

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Žiline, na základe pretrvávajúcich klimatických podmienok, odvolalo čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru v územnom obvode okresu Žilina a Bytča s platnosťou od 3. septembra 2022.  

Od uvedeného dátumu nie je potrebné zabezpečovať opatrenia súvisiace s časom zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru, ktorý bol vyhlásený od 5. 8. 2022.

Prílohy na stiahnutie

Galéria