Aktuality

Ľudia môžu podporiť Nadáciu Mesta Žilina a Žilinskú komunitnú nadáciu 2 % z dane

Darujte 2 percenta z dane_2022 - ilustračná foto

Ľudia, ale aj firmy na Slovensku môžu každoročne poukázať určité percento zo svojej zaplatenej dane z príjmov v prospech neziskových mimovládnych organizácií na realizáciu verejnoprospešných aktivít. Poukazovanie podielu zaplatenej dane je určené len pre verejnoprávne neziskové organizácie, a teda prijímateľom nemôžu byť fyzické osoby, podnikateľské subjekty, rozpočtové a príspevkové organizácie, cirkev a záujmové združenia. Podiel zo zaplatenej dane môžu daňovníci tento rok poukázať aj Nadácii Mesta Žilina a Žilinskej komunitnej nadácii.

Vznik oboch nadácií bol schválený Mestským zastupiteľstvom v Žiline a každá z nich sa venuje iným verejnoprospešným aktivitám, ktoré môžu občania priamo podporiť.

Poukázaním 2 % z dane Nadácii Mesta Žilina prispejete na pomoc zdravotne postihnutým, seniorom, chorým a bezmocným občanom v núdzi či deťom a mládeži, ktorí potrebujú predovšetkým zdravotnú rehabilitáciu, kompenzačné pomôcky a špeciálne pomôcky. Viac informácií nájdete na internetovej stránke: https://nadacia.zilina.sk/2-2/.

Hlavným poslaním Žilinskej komunitnej nadácie, ktorú môžu daňovníci podporiť poukázaním 2 % z daní, je rozvoj športovej infraštruktúry v meste Žilina. Medzi ďalšie priority patrí podpora úspešných športovcov a organizácia mimoriadnych športových podujatí. Po športe je druhým hlavným pilierom podpora školstva, hlavne v podobe formálneho a neformálneho vzdelávania. Bližšie informácie nájdu záujemcovia na webe: https://www.zilinskanadacia.sk/2-2/.

Bližšie informácie o procese poukazovania 2 % z podielu zo zaplatenej dane je k dispozícii na weboch: http://rozhodni.sk/ a https://www.slovensko.sk/sk/zivotne-situacie/zivotna-situacia/_ako-poukazat-2-z-dani/#k.

Galéria