Aktuality

Čipovanie smetných nádob v Mojšovej Lúčke

ilustračná foto

Čipovanie zberných nádob na zmesový komunálny odpad v mestskej časti Mojšova Lúčka sa z technických príčin neuskutočnilo v stanovenom termíne a bude vykonané dodatočne. O náhradnom termíne budeme verejnosť vopred informovať. Za spôsobené komplikácie sa ospravedlňujeme.

Čipovanie smetných nádob_oznam Mojšova Lúčka

Galéria