Aktuality

AKTUÁLNA INFORMÁCIA: Oznam o skrátených úradných hodinách ohlasovne pobytu a matričného úradu v piatok 12.08.2022

PRACOVISKO MESTA ŽILINA

Informujeme verejnosť o skrátených úradných hodinách v PIATOK 12. AUGUSTA 2022, ktoré sa týkajú nasledovných pracovísk:

  • Matričný úrad v Klientskom centre Mestského úradu v Žiline (Námestie obetí komunizmu 1, Žilina) od 7.30 do 10.00 hod.,
  • Referát ohlasovne pobytu a evidencie obyvateľov v Klientskom centre Okresného úradu v Žiline (Europalace, Vysokoškolákov 8556/33B, Žilina) od 8.00 do 10.00 hod.

 

Ďakujeme za porozumenie.

Galéria