Aktuality

V týchto dňoch môže vašu domácnosť navštíviť zamestnanec Štatistického úradu

Hands on the table during business meeting

Štatistický úrad Slovenskej republiky uskutočňuje od 15. apríla do 31. júna 2021 zisťovanie o využívaní informačných a komunikačných technológií v domácnostiach a u jednotlivcov.

Cieľom tohto štatistického prieskumu je zistiť úroveň vybavenosti domácností informačnými a komunikačnými technológiami. Zároveň úrad zisťuje úroveň znalostí a zručností obyvateľstva vo využívaní týchto technológií.

Do zisťovania bolo zapojených 5 060 domácností z viac ako 170 obcí a miest, medzi ktorými je aj Žilina. V tomto období navštívi vybrané domácnosti zamestnanec Štatistického úradu SR poverený funkciou opytovateľa, ktorý je povinný preukázať sa osobitným poverením. Všetky informácie a názory, ktoré domácnosti úradu poskytnú, sú chránené, nezverejňujú sa a slúžia výlučne pre potreby štátnej štatistiky.

Podrobnejšie informácie sa môžete dozvedieť na webovej stránke Štatistického úradu SR alebo telefonicky na t. č.: 041/5113210.