Aktuality

Oznam – Údržba trávnatých plôch v súkromnom vlastníctve

ilustračná foto

Mestský úrad v Žiline upozorňuje všetkých vlastníkov, nájomcov a správcov poľnohospodárskej pôdy a pozemkov so zeleňou na území mesta Žilina na dodržiavanie Všeobecne záväzného nariadenia č. 8/2010, čl. 8, ods. 4, v zmysle ktorého sú povinní udržiavať trávnaté plochy upravené a pokosené. 

Pravidelným udržiavaním sa zabráni ďalšiemu rozširovaniu škodcov, burín, inváznych rastlín či náletových drevín. Rovnako sa tak predchádza aj zdravotným rizikám, najmä alergiám a v neposlednom rade i požiarom.

Galéria