Aktuality

Harmonogram prác na kanalizácii v Považskom Chlmci

Považský Chlmec (3)

Práce na budovaní kanalizácie v Považskom Chlmci pokračujú aj v budúcom týždni.

V termíne od 21. do 27. 6. 2021 bude zhotoviteľ pokračovať v prácach na uliciach:

  • Hlavná, Študentská, Zúbekova, Pomocná – práce na zhotovení kanalizačných prípojok,
  • Študentská – práce na zhotovení odvodňovacích žľabov.

Harmonogram sa môže v prípade nepriaznivého počasia alebo iných nepredvídateľných okolnostiach zmeniť, o čom budeme verejnosť informovať. Práce sa budú realizovať, v zmysle povolení, denne od 7.00 do 17.00 hod., kedy budú ulice neprejazdné. Po ukončení prác v rámci dňa bude zabezpečený prejazd áut.

Galéria