Aktuality

Harmonogram prác na kanalizácii v Považskom Chlmci

Práce na budovaní kanalizácie v Považskom Chlmci pokračujú aj v tomto týždni.

V termíne od 3. do 9. 5. 2021 bude zhotoviteľ pokračovať v prácach na uliciach:

  • Hlavná, Zúbeková, Pomocná, Alexyho – práce na zhotovení dažďovej a splaškovej kanalizácii,
  • Fialková – práce na zhotovení odvodňovacích žľabov,
  • Nižedvorská, Horská, Chlmecké námestie  – prípravné práce pred asfaltovaním – asfaltovanie.

Harmonogram sa môže v prípade nepriaznivého počasia alebo iných nepredvídateľných okolnostiach zmeniť, o čom budeme verejnosť informovať. Práce sa budú realizovať, v zmysle povolení, denne od 7.00 do 17.00 hod., kedy budú ulice neprejazdné. Po ukončení prác v rámci dňa bude zabezpečený prejazd áut.

Galéria