Aktuality

Všetky aktuality

Zber objemného odpadu – od 20. 9. do 25. 9. 2021 – Hájik, Bytčica, Bánová a Závodie

17. septembra 2021

Mestský úrad v Žiline (odbor správy verejného priestranstva a životného prostredia) oznamuje, že od 6. 9. do 23. 10. 2021 bude na území mesta Žilina vykonávaný zber objemných komunálnych odpadov. Do veľkokapacitných kontajnerov patria: napr. koberce, podlahoviny, nábytok, šatstvo, bytové jadrá, matrace, detské kočíky a pod. Do veľkokapacitných kontajnerov nepatria: chladničky, televízory, akumulátory, elektronika, pneumatiky, […]

Primátorská kvapka krvi sa bude konať dňa 16. septembra na stanici NTS v Žiline

16. septembra 2021

Mesto Žilina pozýva na tradičné podujatie s názvom Primátorská kvapka krvi. Uskutoční sa vo štvrtok 16. septembra od 7.00 do 14.00 hod. na pracovisku Národnej transfúznej služby SR v Žiline (Vojtecha Spanyola 43). Pozvaný je každý, kto môže a chce darovať krv.   Darovanie najcennejšej tekutiny – krvi je prejavom ľudskosti. V letných mesiacoch stúpa počet dopravných […]

Európsky týždeň mobility v Žiline upozorní na ekologické spôsoby dopravy

14. septembra 2021

Upozorniť na možnosti ekologických druhov dopravy v mestách a podnietiť európske mestá, aby zavádzali opatrenia zamerané na udržateľnú mestskú mobilitu sú hlavné ciele Európskeho týždňa mobility 2021. Od štvrtku 16. septembra do stredy 22. septembra sa do podujatia mnohými aktivitami zapojí tradične aj mesto Žilina. Ústrednou myšlienkou tohto ročníka kampane je Bezpečne a zdravo udržateľnou dopravou. Výber […]

Mnohé podujatia sa v meste zrušia, zhoršuje sa epidemická situácia

14. septembra 2021

Mesto Žilina z dôvodu zhoršujúcej sa epidemickej situácie ruší viaceré kultúrne a športové podujatia, ktoré sa mali uskutočniť v nasledujúcich dňoch. Od pondelka 13. septembra je Žilinský okres v Covid automate zaradený v oranžovej fáze – stupeň ostražitosti. Dôvodom prijatých opatrení samosprávy je aj to, že pri súčasnom nastavení preventívnych opatrení v jednotlivých fázach Covid automatu nie je schopná zabezpečiť […]

Najkrajším parkom na Slovensku je Park Ľudovíta Štúra v Žiline

13. septembra 2021

Žilinský Park Ľudovíta Štúra je najkrajším na Slovensku. Rozhodli o tom záhradní a krajinní architekti, ktorí hodnotili prihlásené diela v rámci celoslovenskej súťaže Záhrada, park a detail roka 2020. Do šiesteho ročníka podujatia Spoločnosti pre záhradnú a krajinnú tvorbu bolo prihlásených celkovo 19 diel v kategóriách záhrada, park a detail roka. Park v mestskej časti Žiliny na Bôriku […]

Žiline pri kandidatúre na titul Európske hlavné mesto Kultúry 2026 pomôžu aj koordinátori cestovného ruchu, na Kultúrnom fóre Beskydy podpísali memorandum

10. septembra 2021

Koordinátori rozvoja v cestovnom ruchu a organizácie destinačného manažmentu na Slovensku, v Českej republike a v Poľsku budú podporovať mesto Žilina v kandidatúre na Európske hlavné mesto kultúry (EHMK) 2026. Memorandum o spolupráci a spoločnom postupe podpísali zástupcovia jednotlivých organizácii vo štvrtok 9. septembra počas konania Kultúrneho fóra Beskydy v Žiline. V rámci podujatia projektový tím predstavil odbornej verejnosti a partnerom ďalšiu fázu príprav […]

Upozorňujeme vodičov na plánovanú rekonštrukciu cesty III/2099

10. septembra 2021

Mesto Žilina informuje občanov o plánovanej rekonštrukcii cesty III/2099 v úseku od 9,536 do 10,103 kilometra v Žiline – od Rondla po Závodie (most cez Rajčianku). Predbežný termín realizácie je stanovený na posledný septembrový víkend od 25. 9. do 26. 9. 2021 (frézovanie v nočných hodinách) a na prvý októbrový víkend od 2. 10. do 3. 10. 2021 (asfaltovacie práce […]

Zber objemného odpadu – od 13. 9. do 18. 9. 2021 – Brodno, Považský Chlmec, Vranie, Žilinská Lehota

10. septembra 2021

Mestský úrad v Žiline (odbor správy verejného priestranstva a životného prostredia) oznamuje, že od 6. 9. do 23. 10. 2021 bude na území mesta Žilina vykonávaný zber objemných komunálnych odpadov. Do veľkokapacitných kontajnerov patria: napr. koberce, podlahoviny, nábytok, šatstvo, bytové jadrá, matrace, detské kočíky a pod. Do veľkokapacitných kontajnerov nepatria: chladničky, televízory, akumulátory, elektronika, pneumatiky, […]

Mesto chce súkromný pozemok na Bulvári odkúpiť, no majiteľ nereaguje

6. septembra 2021

Mesto Žilina intenzívne pracuje na vyriešení komplikácií so súkromným pozemkom pred obchodným domom Aupark. Pozemok v centre Žiliny s rozlohou 1 433 m2 sa mesto pokúsilo od majiteľa, spoločnosti cda consulting group, s.r.o. odkúpiť niekoľkokrát, vždy však neúspešne. V minulom roku vznikol na pozemku stánok, pri ktorého výstavbe bola zlikvidovaná ventilačná šachta ochrannej stavby civilnej ochrany (CO […]

V Žiline sa začal nový školský rok, do prvých tried nastúpilo 866 žiakov

3. septembra 2021

Brány žilinských základných škôl v prvý školský deň vo štvrtok 2. septembra prvýkrát prekročilo spolu 866 žiakov prvých ročníkov. Z nich 708 sa bude vzdelávať v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta a zvyšok 158 v súkromných či cirkevných základných školách. Ako súčasť plnenia povinnej školskej dochádzky pre päťročné deti je od 1. septembra povinné predprimárne vzdelávanie v materských školách. Do predškolských tried […]

Žilina Beskydy 2026 predstaví prihlášku a stratégiu na Kultúrnom fóre

3. septembra 2021

Na Kultúrnom fóre predstaví tím Žilina Beskydy 2026 v rámci súťaže o titul Európske hlavné mesto kultúry 100-stranový bidbook – stratégiu a plán kultúrnych aktivít.   Žilina spoločne s partnerskými mestami Frýdek-Místek (ČR) a Bielsko-Biała (PL) kandiduje na titul Európske hlavné mesto kultúry 2026. Minulý rok projektový tím úspešne odprezentoval prihlášku na Mestskej konferencii 2020 v […]

Žilina rieši stav ovzdušia, pripravila niekoľko opatrení na prispôsobenie sa zmene klímy

31. augusta 2021

Medzi najvážnejšie problémy v oblasti životného prostredia na Slovensku patrí znečisťovanie ovzdušia. Správy o stave životného prostredia od Slovenského hydrometeorologického ústavu, ale aj správa Air Quality in Europe od Európskej environmentálnej agentúry sa zhodujú na tom, že najvýraznejším problémom je znečistenie ovzdušia pevnými časticami PM10 a PM2,5. Prekračovanie limitných hodnôt zaznamenávajú aj slovenské mestá. Výrazným zdrojom pevných […]

Mesto zrekonštruovalo Materskú školu na Suvorovovej ulici, zvýši sa jej kapacita

30. augusta 2021

Na vynovené priestory sa môžu po letných prázdninách tešiť deti z Materskej školy na Suvorovovej ulici. Jedna z najstarších žilinských materských škôl sa dočkala rekonštrukcie, ktorej hlavným prínosom je zvýšenie kapacity o približne 40 miest. Práce začali 1. septembra 2020 a počas roka sa opravilo všetkých päť pavilónov. Obnovu za približne 1,3 mil. eur financovalo mesto […]

Žilina intenzívne bojuje s reklamným smogom, niektoré spory končia na súdoch

30. augusta 2021

Žilinská samospráva podniká všetky kroky k tomu, aby dlhodobo vyčistila verejný priestor od nežiadúceho reklamného smogu. V minulosti mesto odstránilo reklamné stavby popri hlavnom cestnom ťahu na Martin či Kysuce. V septembri 2019 zas dostali stopku nelegálne umiestnené reklamné zariadenia v mestskej pamiatkovej rezervácii. Napriek snahe riešiť problematiku komplexne a férovo, končia niektoré zmluvné vzťahy na súdoch. Príkladom je nájomná […]

Zber objemného odpadu – od 6. 9. do 11. 9. 2021 – Budatín, Zádubnie, Zástranie

27. augusta 2021

Mestský úrad v Žiline (odbor správy verejného priestranstva a životného prostredia) oznamuje, že od 6. 9. do 23. 10. 2021 bude na území mesta Žilina vykonávaný zber objemných komunálnych odpadov. Do veľkokapacitných kontajnerov patria: napr. koberce, podlahoviny, nábytok, šatstvo, bytové jadrá, matrace, detské kočíky a pod. Do veľkokapacitných kontajnerov nepatria: chladničky, televízory, akumulátory, elektronika, pneumatiky, […]

Zrekonštruovaný športový areál pri ZŠ Martinská poskytne priestor pre mladé športové talenty

27. augusta 2021

Vhodné podmienky pre rozvoj športu u detí, mládeže i širokej verejnosti poskytne zrekonštruované športovisko pri Základnej škole Martinská v Žiline. Zmodernizované objekty budú slúžiť pre športové aktivity zamerané na atletiku (beh, skok do diaľky, skok  do výšky, vrh guľou) a junior futbal. S prácami sa začalo v apríli tohto roku, pričom celkové náklady na rekonštrukciu predstavujú sumu viac ako […]

Upozorňujeme občanov na dočasné zmeny v MHD počas víkendu 28. a 29. 8.

26. augusta 2021

Dopravný podnik mesta Žiliny oznamuje, že počas najbližšieho víkendu (28. 8. – 29. 8. 2021) bude z dôvodu asfaltovania vozovky na uliciach Komenského a Romualda Zaymusa výluka trolejbusovej dopravy a dôjde k úpravám linkového vedenia počas prác na ceste. Zmeny sa týkajú liniek číslo 4, 5, 7, 14 a okrajovo sa dotknú aj liniek číslo […]