Aktuality

Všetky aktuality

Prvý Poesiomat na Slovensku je v Žiline, podobný sa nachádza v Prahe, New Yorku či Manile

7. decembra 2021

V Parku Ľudovíta Štúra v Žiline pribudol prvý Poesiomat na Slovensku, ktorého autorom je Ondřej Kobza. Doposiaľ ich bolo po celom svete rozmiestnených približne 20 kusov a nachádzajú sa v mestách ako Praha, New York, Manila či Brno. Umelecký prístroj v pondelok 6. decembra nainštalovali v parku, oficiálne bude uvedený do prevádzky začiatkom budúceho roka. Verejnosť však už dnes môže Poesiomat […]

Zber odpadov s obsahom škodlivých látok – 4. 12. – 18. 12. 2021

2. decembra 2021

Mestský úrad v Žiline (odbor správy verejného priestranstva a životného prostredia) informuje občanov, že v termíne od 4. 12. do 18. 12. 2021 bude na území mesta Žilina vykonávaný zber komunálnych odpadov s obsahom škodlivých látok. Komodity ako: odpadové farby, rozpúšťadlá, lepidlá, obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami, brzdové kvapaliny, oleje či olejové […]

Žilina ocení výnimočné osobnosti, nominovať ich môže aj široká verejnosť

30. novembra 2021

Mesto Žilina bude opäť oceňovať výnimočné osobnosti. Do nominácií sa tradične môže zapojiť aj široká verejnosť tak, že Mestskému úradu v Žiline zašle nominačný list. Vítané sú nominácie na osobnosti, ktoré dosiahli vynikajúce výkony presahujúce regionálny rámec vo vede, technike, kultúre, športe, v sociálnej alebo spoločensko-politickej oblasti. Za obzvlášť významné zásluhy môže mesto udeliť Čestné […]

Mesto skvalitní opatrovateľské služby, na projekt získalo takmer pol milióna eur

29. novembra 2021

Skvalitnenie poskytovanej terénnej opatrovateľskej služby v domácom prostredí je hlavným cieľom projektu, ktorý sa v meste Žilina uskutoční od decembra tohto roka do februára 2023. Finančný príspevok takmer 500-tisíc eur na realizáciu získala samospráva v rámci dopytovo orientovanej výzvy z Operačného programu Ľudské zdroje. Projekt pomôže zafinancovať mzdu pre 49 opatrovateliek, ktoré budú poskytovať služby […]

Hudobný advent v Žiline opäť spríjemní predvianočné obdobie

26. novembra 2021

Pomôcť žilinskej kultúre v čase pandémie koronavírusu a priniesť do žilinských domácností čaro vianočnej atmosféry je cieľom projektu Hudobný advent Žilina 2021, ktorý pripravilo mesto a Oblastná organizácia cestovného ruchu Malá Fatra v spolupráci s umelcami a kultúrnymi inštitúciami. Po úspešnej premiére v minulom roku sa budú môcť priaznivci umenia opäť tešiť na predstavenia žilinských interpretov v ďalšom ročníku, ktorý začne 28. novembra […]

Žilina sa pridala ku kampani – Zastavme násilie na ženách

26. novembra 2021

Kampaň OSN prebieha s výzvou Orange the world!/ Zafarbime svet na oranžovo! celosvetovo v dňoch od 25. 11. do 10. 12. 2021. V týchto dňoch realizujú zapojené mesta a osobnosti osvetové aktivity, dobročinné zbierky či osvetľujú svoje dominanty oranžovou farbou, aby tak vyjadrili svoj nesúhlas s násilím páchaným na ženách.  V Žiline pomáha obetiam občianske […]

Žilina reaguje na aktuálne epidemické opatrenia, viaceré služby mesta sa rušia či obmedzujú

25. novembra 2021

Vzhľadom na aktuálnu epidemickú situáciu na Slovensku a prijaté opatrenia Vlády SR bude Klientske centrum Mestského úradu v Žiline fungovať od 29. novembra v upravených úradných hodinách od pondelka do piatku od 8.00 do 14.00 hod. V čase od 11.30 do 12.00 hod. sú tieto priestory pre verejnosť z dôvodu dezinfikovania uzatvorené. Vstup do priestorov […]

Vianočný ambulantný predaj v Žiline sa ruší, dôvodom je celoslovenská epidemická situácia

25. novembra 2021

V Žiline sa tento rok z dôvodu aktuálnej epidemickej situácie neuskutoční ani ambulantný predaj. Nahradiť mal tradičné vianočné trhy, ktoré sa rozhodlo mesto v dôsledku protipandemických opatrení neorganizovať. Stánky s ambulantným predajom vianočných nápojov, remeselných a potravinových výrobkov mali ponúkať svoj sortiment na Mariánskom námestí a na Námestí Andreja Hlinku od 1. decembra do 22. decembra. V súvislosti s aktuálnou epidemickou situáciou platí […]

Motoristi môžu opäť využívať premostenie cez rieku Kysuca

24. novembra 2021

Rekonštrukčné práce na dočasnom premostení v žilinskej mestskej časti Vranie ukončila Národná diaľničná spoločnosť, a.s. s týždňovým predstihom. Od stredy 24. novembra môžu motoristi naplno využívať zrekonštruovaný most, ktorý premosťuje rieku Kysuca. Podľa pôvodného plánu sa mali práce ukončiť 30. 11. 2021. Pred spustením sa realizovala zaťažovacia skúška. Podľa výsledkov meraní zhotoviteľ skonštatoval, že výsledok […]

Rekonštrukcia vodovodu na ulici Pod Dielce v Bytčici začína v stredu 24. novembra

23. novembra 2021

SEVAK – Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s. informujú obyvateľov mestskej časti Bytčica, že od stredy 24. novembra začínajú práce na rekonštrukcii vodovodu na ulici Pod Dielce. O podrobnostiach a priebehu prác budeme informovať. Obyvateľom sa ospravedlňujeme za znížený komfort počas trvania rekonštrukčných prác. Zároveň žiadame všetkých účastníkov cestnej premávky o rešpektovanie dočasného dopravného značenia.

Základná škola s materskou školou Gaštanová má zrekonštruované športoviská

22. novembra 2021

Takmer 290-tisíc eur si vyžiadala revitalizácia športového areálu Základnej školy s materskou školou (ZŠ s MŠ) Gaštanová na žilinskom sídlisku Solinky. Polovicu sumy – 144 942 eur získalo mesto z Fondu na podporu športu, zvyšnú časť financovalo zo svojho rozpočtu. V pondelok 22. novembra zrekonštruované ihriská symbolicky otvorili primátor mesta Žilina Peter Fiabáne a riaditeľka […]

Regionálne inovačné centrum InoVia bude novým stimulom pre rozvoj kraja

22. novembra 2021

Vznik záujmového združenia právnických osôb InoVia podpisom zakladajúcich listín odobrili v piatok 19. novembra jeho zakladajúci členovia Žilinský samosprávny kraj, mesto Žilina a Žilinská univerzita. Inovačný potenciál kraja je druhý najsilnejší na Slovensku. Novozaložené inovačné centrum si kladie za hlavné ciele tento potenciál zhodnotiť, vytvárať podmienky pre zlepšovanie inovačnej výkonnosti a prepájať a zintenzívniť spoluprácu […]

Mesto bude revitalizovať vnútroblok na Solinkách, vznikla urbanistická štúdia

19. novembra 2021

Žilina pokračuje v revitalizácii verejných priestranstiev v meste. Na obnovu vnútrobloku sa najnovšie môžu tešiť obyvatelia žilinského sídliska Solinky. V spolupráci s Útvarom hlavného architekta mesta Žilina vypracoval generálny projektant MEB consulting s.r.o. urbanistickú štúdiu revitalizácie centrálnej časti sídliska. Zámerom mesta je vytvoriť atraktívny verejný priestor pre spoločenské a oddychové aktivity obyvateľov tak, aby bolo centrum sídliska funkčne […]

Spomienková výstava fotografií k 32. výročiu nežnej revolúcie

17. novembra 2021

Mesto Žilina v spolupráci s Oblastnou organizáciou cestovného ruchu Malá Fatra a s fotografom Milanom Velikým pripravilo spomienkovú výstavu k 32. výročiu nežnej revolúcie.    Výstava, ktorá predstaví 40 fotografií na 10 paneloch, je verejnosti sprístupnená na Námestí Andreja Hlinku a potrvá do 26. novembra. Študenti Súkromnej strednej umeleckej školy v Žiline si vo štvrtok 18. novembra […]

Mesto pripravuje projektovú dokumentácie pre modernizáciu a rozšírenie trolejbusových tratí

16. novembra 2021

Mesto začalo s prípravou projektu komplexnej modernizácie a rozšírenia trolejbusových tratí. Na financovanie prípravy projektovej dokumentácie využije schválený nenávratný finančný príspevok z Kohézneho fondu a štátneho rozpočtu v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra vo výške viac ako 2,8 mil. eur. „Projektová dokumentácia je nevyhnutnou podmienkou nadväzujúceho investičného projektu – Modernizácia infraštruktúry trolejbusovej dráhy a meniarní, výstavba nových trolejbusových tratí […]

Žilina má nové denné centrá, otvorili ich na sídlisku Solinky

15. novembra 2021

Rodičom s deťmi, seniorom a ľuďom so zdravotným postihnutím alebo nepriaznivým zdravotným stavom sa budú venovať nové denné centrá, ktoré v piatok 12. novembra otvorilo mesto Žilina. Centrá na žilinskom sídlisku Solinky vznikli v prízemných nebytových priestoroch mestskej bytovky na Borovej ulici. Rekonštrukciu za viac ako 42-tisíc eur samospráva realizovala v období rokov 2020-2021. Novootvorené centrá majú dve samostatné […]

Na podporu území mestského rozvoja je potrebných viac peňazí, upozornilo Združenie K8

12. novembra 2021

Primátori ôsmich krajských miest na Slovensku podporili v roku 2020 zriadenie území mestského rozvoja preto, aby aj mimo krajských miest vznikli póly rastu, ktoré môžu byť nástrojom pre vyrovnávanie regionálnych rozdielov. Urobili tak už v tomto programovom období všetky okolité krajiny, ktoré takéto územia zriadili a dali im k dispozícii viac peňazí, 15 až 25 […]

Priebeh zimnej údržby v Žiline budú môcť občania sledovať na webe

12. novembra 2021

Okrem 255 kilometrov cestných komunikácií bude mesto Žilina počas zimy udržiavať aj približne 160 kilometrov chodníkov. Práce spojené so zimnou údržbou by mali stáť približne 720-tisíc eur. Cieľom zimnej údržby je zabezpečovanie zmierňovania vplyvov zjazdnosti ciest a schodnosti chodníkov a verejných priestranstiev. Zjazdnosťou a schodnosťou komunikácií sa rozumie stav ich povrchov s možnosťou bezpečnej premávky a […]