Aktuality

Všetky aktuality

Bezplatná distribúcia vreciek na psie exkrementy na sídlisku Vlčince

18. júna 2021

Mesto Žilina oznamuje psičkárom, že od 24. do 28. júna bude opäť bezplatne odovzdávať vrecká na psie exkrementy.  V piatok 25. júna si budú môcť vrecká vyzdvihnúť obyvatelia sídliska Vlčince: v čase od 15.30 do 17.30 hod. na trávnatej ploche, Ulica Terézie Vansovej, pozdĺž Obchodnej ulice, v čase od 18.30 – 19.30 hod. pri parkovisku Billa, Obežná […]

Služby osvedčovania listín a podpisov nebudú v klientskom centre úradu k dispozícii 21. a 22. júna

18. júna 2021

Mestský úrad v Žiline informuje občanov, že v pondelok 21. júna a v utorok 22. júna nebude z technických príčin v Klientskom centre Mestského úradu v Žiline (Námestie obetí komunizmu 1) k dispozícii pracovisko osvedčovania listín a podpisov na listinách.    Pracovisko sa opätovne sa otvorí v stredu 23. júna v úradných hodinách od 7.30 do 17.00 hod. Ďakujeme za pochopenie a ospravedlňujeme sa za vzniknuté […]

Žilinské letné kúpalisko sa otvára od soboty 19. júna

18. júna 2021

Mestská krytá plaváreň Žilina oznamuje, že od soboty 19. júna otvára letné kúpalisko pre verejnosť, k dispozícii bude každý deň v otváracích hodinách od 9.00 do 20.00 hod.   Celodenné vstupy je možné zakúpiť iba na pokladni letného kúpaliska. Návštevníci obdržia vstupenku, ktorú je potrebné uschovať pre odchod z areálu. Pre kontrolu platnosti všetkých bodových a celoročných […]

Stretnutie s občanmi k návrhu upokojenia automobilovej dopravy v mestských častiach Bánová a Závodie

18. júna 2021

V záujme upokojenia automobilovej dopravy v mestských častiach Bánová a Závodie plánuje mesto Žilina zlepšiť organizáciu dopravy formou zavedenia rôznych dopravných opatrení.  Navrhujeme osadiť prvky upokojenia cestnej premávky a doplniť chýbajúce dopravné značenie križovatiek na kritické ulice, ako aj pri školských zariadeniach, kde budú zriadené školské zóny v kombinácii s prvkami upokojenia dopravy. Cieľom navrhovaných opatrení je zvýšiť bezpečnosť […]

Oprava miestnej komunikácie na Bystrickej ulici v Bytčici od 21. do 23. júna

17. júna 2021

Zhotoviteľ stavby diaľničného privádzača Lietavská Lúčka – Žilina spoločnosť Metrostav oznamuje, že v nadväznosti na prebiehajúce práce stavby Diaľničného privádzača Lietavská Lúčka – Žilina, II. etapa v km 4,7 – 7,3 bude realizovať práce obnovy živičného krytu asfaltovej vozovky na miestnej komunikácii na Bystrickej ulici v Bytčici.   Plánované práce na Bystrickej ulici sa budú realizovať na […]

Matrika sa presťahuje z Klientskeho centra MV SR v budove Europalace na Mestský úrad v Žiline

17. júna 2021

Matričný úrad v Žiline bude fungovať na novom mieste na Mestskom úrade v Žiline (Námestie obetí komunizmu 1). Pracovisko sa presťahuje z doterajších priestorov Klientskeho centra Ministerstva vnútra SR (budova Europalace, Vysokoškolákov 33B) na sídlisku Vlčince. Z dôvodu sťahovania nebude matrika otvorená pre verejnosť v termíne od 24. do 25. júna.   Od pondelka 28. júna bude Matričný úrad k dispozícii už […]

Plán komunálnych služieb môžu občania sledovať na webe mesta, pravidelne sa aktualizuje

17. júna 2021

Obyvatelia Žiliny môžu podobne ako minulý rok sledovať uskutočňovanie komunálnych služieb na internetovej stránke mesta Žilina v sekcii Život v meste/Komunálne služby. Na webe nájdu aktualizovaný harmonogram prác vždy na aktuálny týždeň. Dozvedieť sa môžu napríklad to, kedy prebieha údržba a čistenie ciest, kosenie trávnikov, ošetrovanie drevín, údržba kvetinových záhonov či zber nečistôt. Samospráva upozorňuje, […]

Vyhodnotenie súťaže „Žilina – Moje mesto“

16. júna 2021

Odbor školstva, kultúry, športu, cestovného ruchu a miestneho rozvoja Mestského úradu v Žiline v spolupráci s mestským Centrom voľného času na Kuzmányho ulici 105 v Žiline vyhlásili a zrealizovali ďalší ročník súťaže Žilina – Moje mesto. Témou tohto ročníka súťaže sa pri príležitosti dvoch významných historických jubileí, ktoré si Žilina pripomína, bola idea „Kráľ v […]

Zber objemného odpadu – od 16. do 18. 6. 2021 – Brodno, Vranie a Považský Chlmec

15. júna 2021

Mestský úrad v Žiline (odbor správy verejného priestranstva a životného prostredia) oznamuje, že od 16. 6. do 30. 6. 2021 je na území mesta Žilina vykonávaný zber objemných komunálnych odpadov. Do veľkokapacitných kontajnerov patria: napr. koberce, podlahoviny, nábytok, šatstvo, bytové jadrá, matrace, detské kočíky a pod. Do veľkokapacitných kontajnerov nepatria: chladničky, televízory, akumulátory, elektronika, pneumatiky, […]

Projekt Naše Mesto pomohol skrášliť a opraviť detskú záhradu materskej školy

15. júna 2021

Prepájať firmy, samosprávy i mimovládny sektor s cieľom vyčistiť, skrášliť a viditeľne zlepšiť slovenské mestá je cieľom projektu, do ktorého sa každoročne zapája aj mesto Žilina. Počas najväčšej dobrovoľníckej akcie na Slovensku s názvom Naše Mesto si tisíce ľudí zo súkromných firiem, samospráv a neziskových organizácií obliekajú rovnaké tričká a pomáhajú svojmu okoliu. V piatok 11. júna sa vďaka […]

Box pre workout nadšencov skrýva pomôcky na cvičenie

15. júna 2021

Nadšenci streeworkoutu v Žiline budú môcť od tohto leta využívať špeciálny box, ktorý šiestim slovenským a českým mestám darovala spoločnosť NEBBIA. V spolupráci s firmou ZIVA naplnila špeciálnu truhlicu tréningovým náčiním v hodnote 600 eur. Športový box nájdu záujemcovia v letnej sezóne v areáli letného kúpaliska v blízkosti workout ihriska. Bližšie informácie o podmienkach využívania […]

Žilinská plaváreň otvára vnútorný bazén

14. júna 2021

Mestská krytá plaváreň otvára od utorka 15. júna vnútorný bazén pre verejnosť. Informácie o rozdelení otváracích hodín a obsadenosti plaveckých dráh budú zverejnené na webovej stránke www.plavarenzilina.sk. Jedinou zmenou, bude obmedzená kapacita vnútorného bazéna na 30 % podľa COVID automatu. Na otvorení letného kúpaliska sa aktívne pracuje a dátum bude zverejnený v najbližších dňoch.

Žilinská univerzita realizuje prieskum zameraný na mobilitu občanov počas pandémie COVID-19

14. júna 2021

Katedra cestnej a mestskej dopravy Žilinskej univerzity realizuje prieskum vplyvu pandémie na správanie obyvateľstva z pohľadu mobility. Zapojte sa do prieskumu vyplnením dotazníka, ktorý je dostupný na: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfl_-xmHn3w9U14PhTZZEq5LBSyZJeOjH5R6-rlwGTJ3KoFqQ/viewform?usp=sf_link. Vyplnenie dotazníka vám nezaberie viac ako 5 min. Výsledky z tohto prieskumu budú spracované a použité na účely ďalšieho strategického plánovania. Vo výskume zameranom na zhodnotenie situácie v doprave po […]

Stretnutie s občanmi k návrhu upokojenia automobilovej dopravy v mestských častiach Bôrik a Hliny V, VI

11. júna 2021

V záujme upokojenia automobilovej dopravy v mestských častiach Bôrik a Hliny V, VI plánuje mesto Žilina zlepšiť organizáciu dopravy formou zjednosmernenia niektorých ulíc alebo ich úsekov a osadenia prvkov upokojenia cestnej premávky (spomaľovacie prahy, tzv. vankúše, vyvýšené priechody pre chodcov, ostrovčeky, doplnenie chýbajúceho dopravného značenia atď.). Cieľom navrhovaných opatrení je eliminovať tranzitnú dopravu na často využívaných komunikáciách, zvýšiť […]

Harmonogram prác na kanalizácii v Považskom Chlmci

11. júna 2021

Práce na budovaní kanalizácie v Považskom Chlmci pokračujú aj v budúcom týždni. V termíne od 14. do 20. 6. 2021 bude zhotoviteľ pokračovať v prácach na uliciach: Hlavná, Študentská, Zúbekova, Alexyho – práce na zhotovení kanalizačných prípojok, Študentská, Zúbekova – práce na zhotovení odvodňovacích žľabov. Harmonogram sa môže v prípade nepriaznivého počasia alebo iných nepredvídateľných […]

Mestské výsady pre Žilinu pripomenie odborná historická konferencia

11. júna 2021

Pri príležitosti osláv dvoch významných výročí týkajúcich sa žilinskej histórie organizuje mesto Žilina v spolupráci s Považským múzeom v Žiline a Katedrou histórie Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave odbornú konferenciu s názvom „Žilina 1321 – 2021“. Podujatie sa koná pri príležitosti 700. výročia od udelenia výsad mestu uhorským kráľom Karolom I. Róbertom z rodu Anjou a príležitosti jubilejného XXX. vydania […]

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

10. júna 2021

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Žiline vyhlásilo čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru v územnom obvode okresu Žilina a Bytča od 10. júna do odvolania. V tomto čase je každý občan povinný dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti. Medzi najčastejšie príčiny výskytu požiarov patria v jarnom a letnom období najmä vypaľovanie suchých trávnatých porastov a spaľovanie horľavých odpadov v záhradách a dvoroch (pohrabané […]

Distribúcia štartovacích balíčkov na triedenie kuchynského biologického odpadu pokračuje na mestskom úrade

9. júna 2021

Mesto Žilina pokračuje v distribúcii štartovacích balíčkov k triedeniu kuchynského bioodpadu. Bezplatne si ich môžu vyzdvihnúť všetci obyvatelia panelákov a bytových domov. Balíček, ktorý pripravilo mesto ako benefit nad rámec zákonom stanovaných povinností, obsahuje tri praktické pomôcky – košík na kuchynský odpad, 24 kusov biologicky rozložiteľných vreciek a návod, ako správne triediť tento druh odpadu. Občania, ktorí si […]