Aktuality

Všetky aktuality

Blížia sa zápisy do žilinských základných škôl

21. marca 2023

Už o tri týždne čakajú budúcich prváčikov zápisy do prvých ročníkov. Rodičia budú môcť zapísať svoje deti do všetkých 14 základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta v rovnakom termíne od 12. do 14. apríla 2023 v čase od 14-tej do 18-tej hodiny. Do prvej triedy sa podľa zákona zapisuje každé dieťa, ktoré najneskôr do konca augusta tohto roku dovŕši […]

Mesiac knihy v „eMKe“

20. marca 2023

Kniha je od nepamäti dôvernou spoločníčkou ľudí každého veku a práve prvý jarný mesiac je už roky tradične spájaný s príbehmi. Mestská knižnica v Žiline preto opäť pri tejto príležitosti pripravila pre čitateľov zaujímavé podujatia, ktoré prebiehajú počas celého marca. Žilinská mestská knižnica pozýva aj v marci detských čitateľov na obľúbené Čítanie s eMKou, ktorého sa môžu zúčastniť každý […]

Na sídlisku Vlčince sa zrevitalizuje vnútroblok

17. marca 2023

Vnútroblok v lokalite ulíc Slovanská a Tulská sa po rokoch dočká revitalizácie. Obyvatelia Vlčiniec sa tak môžu tešiť na nový priestor plný zábavy, oddychu a zelene. Projekt je z prevažnej časti hradený z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP). Hlavným cieľom revitalizácie verejného priestoru je zlepšenie environmentálnych aspektov prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry na sídlisku Vlčince. Pri návrhu sa podľa žilinského […]

Mesto zrekonštruovalo telocvičňu v Základnej škole Jarná

16. marca 2023

Takmer 60-ročná telocvičňa Základnej školy Jarná v Žiline sa dočkala rekonštrukcie. Žilinská samospráva vo februári zrealizovala opravu celého interiéru. Budova bola dovtedy v takmer pôvodnom stave, pretože postupná modernizácia školy sa priestorov na výučbu telesnej a športovej výchovy dotýkala len okrajovo. V minulosti boli opravené sprchy, šatne a došlo aj k výmene osvetlenia, kedy boli neúsporné výbojky nahradené modernými LED […]

144. Premiéra v Mestskom divadle Žilina – Rozhovor s členkou kultu

16. marca 2023

V sobotu 18. marca sa v Štúdiu Mestského divadla Žilina uskutoční svetová premiéra inscenácie Rozhovor s členkou kultu, ktorá je adaptáciou novely Márie Modrovich v dramatizácii a réžii Petry Fornayovej. Šesť žien, unavených a znechutených systémom dnešnej spoločnosti, uniká do rozpadajúcich sa chatiek bývalého pionierskeho tábora kdesi v lese, s nádejou v učenie N., ktoré ale […]

V Žiline sa začína s čistením ciest, chodníkov a verejných priestorov od zimného posypu

16. marca 2023

Žilina spúšťa upratovanie miestnych komunikácií a chodníkov po zimnej údržbe. Od tohto týždňa sa postupne začína s čistením chodníkov a verejných priestorov v centrálnej mestskej zóne, následne sa budú čistiť hlavné pešie ťahy a cyklistické trasy a ostatné chodníky smerom od centra mesta. Postupne sa bude pokračovať do všetkých mestských častí. Čistenie sa bude vykonávať strojným čistením a ručným dočistením […]

Mestský úrad v Žiline bude mať zelenú strechu

15. marca 2023

Mesto Žilina reaguje na zmenu klímy zelenými opatreniami. Najnovšie sa na budove mestského úradu začína s výstavbou vegetačnej zelenej strechy, ktorá so sebou prinesie mnoho pozitív. Zelená strecha pomáha zadržiavať vlhkosť, reguluje teplotu, v zime udržuje teplo a v lete príjemne chladí. Zmena klímy trápi mnohé samosprávy a mesto Žilina nie je výnimkou. Radnica preto prichádza s ekologickým riešením úpravy […]

Staromestské slávnosti 2023 – Informácie pre predajcov

13. marca 2023

Informácie pre predajcov (jedál, nápojov, remeselných produktov a balených potravín), ktorí majú záujem zúčastniť sa Staromestských slávností 2023 v Žiline, konajúcich sa v dňoch od 25. do 27. mája 2023. SMS 2023 remeslá, balené potraviny – podmienky, SMS 2023 remeslá, balené potraviny – podmienky Prihláška remeslá potraviny, Prihláška remeslá potraviny SMS 2023 jedlá, nápoje – […]

Žilinčania vyprodukovali minulý rok 42-tisíc ton odpadu

13. marca 2023

V Žiline sa vlani vyzbieralo 42 015 ton komunálneho odpadu. Približne 41,5 % sa pritom podarilo vyseparovať. Oproti roku 2021 je úroveň vytriedenia nižšia, čo samospráva pripisuje zavedeniu zálohovému systému PET fliaš. V porovnaní s ostatnými krajskými mestami patrí Žilina v separovaní k priemeru. Žilinská radnica zaplatí tento rok za jednu tonu odpadu sumu 18 eur. Podstatným ukazovateľom pri určovaní […]

Žilina začína s rozmiestňovaním veľkokapacitných kontajnerov

10. marca 2023

Žilina sa púšťa do jarného čistenia. Mesto do 5. mája postupne rozmiestni vo všetkých mestských častiach veľkokapacitné kontajnery na objemný komunálny odpad, kam môžu obyvatelia odhodiť staré koberce, sedačky či skrine. Žilinská samospráva pravidelne umiestňuje veľkokapacitné kontajnery v jednotlivých mestských častiach dvakrát do roka, vždy na jar a jeseň. Kontajnery budú pristavované od budúceho týždňa (20. […]

Mesto doručuje rozhodnutia o vyrubení miestnych daní a poplatku za komunálny odpad

10. marca 2023

Mesto Žilina začalo s doručovaním rozhodnutí o vyrubení poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady fyzickým osobám, právnickým osobám a podnikateľom do elektronických schránok aktivovaných na doručovanie už v mesiacoch február a marec 2023 (teda iba tým, ktorí majú elektronické schránky aktivované na doručovanie). Rozhodnutia o vyrubení dane z nehnuteľností a dane za psa dostanú do elektronickej schránky aktivovanej na […]

Nová sezóna bikesharingu štartuje od 27. marca

8. marca 2023

Obľúbený systém zdieľaných bicyklov pod značkou BikeKIA sa po zime opäť vracia do ulíc Žiliny. Obyvatelia a návštevníci mesta si budú môcť od 27. marca požičať 145 bicyklov na 30 stanovištiach. Žilinský bikesharing vstupuje od konca marca do svojej piatej sezóny. Aj v tomto roku zostáva pre užívateľov bezplatný vďaka Nadácii Kia Slovakia pri dodržaní platných pravidiel, […]

Ženy sú dôležitým pilierom mestského úradu

8. marca 2023

Dnešný deň, ktorý je oslavou výnimočnosti nežného pohlavia, si pripomenuli aj na Mestskom úrade v Žiline. Pri príležitosti Medzinárodného dňa žien vyzdvihlo vedenie mesta ich nezastupiteľné miesto v spoločnosti. Symbolickou ružou vyjadril žilinský primátor úctu a vďaku všetkým zamestnankyniam mestského úradu. Na úrade žilinskej mestskej samosprávy pracuje 197 žien na rôznych pracovných pozíciách, pričom vedúce funkcie zastáva […]

Jubilanti sa stretli s primátorom na Radnici mesta Žilina 7. 3. 2023 o 13.00 hod. + FOTOGALÉRIA

8. marca 2023

Stretnutie Žilinčanov, ktorí oslávili okrúhle životné jubileum a vedenia mesta Žilina sa uskutočnilo v utorok 7. marca  2023 o 13.00 hod. na Radnici mesta Žilina. Slávnostné stretnutie otvoril príhovorom primátor mesta Žilina Peter Fiabáne, ktorý našim spoluobčanom i osobne zablahoželal.  Na stretnutie boli pozvaní občania, ktorí sa dožívajú životného jubilea – 70, 75, 80, 85, […]

Pravidelné preskúšanie systému varovania obyvateľstva – piatok 10. marec 2023, 12.00 hod.

8. marca 2023

Mesto Žilina informuje verejnosť, že v piatok 10. marca 2023 o 12.00 hod. bude vykonané pravidelné preskúšanie prevádzkyschopnosti systému varovania obyvateľstva dvojminútovým stálym tónom elektromotorických sirén civilnej ochrany. Skúška sirén sa na Slovensku uskutočňuje od roku 1996 na základe zákona o civilnej ochrane obyvateľstva. S prihliadnutím na mimoriadnu situáciu pre vojnu na Ukrajine bolo v minulom […]

Od pondelka 13. marca sa začína s rekonštrukciou parovodu

7. marca 2023

Žilinu čakajú v najbližšom období viaceré obmedzenia súvisiace s výmenou parných rozvodov za horúcovodné. Tento projekt realizuje spoločnosť MH Teplárenský holding, a. s., pod ktorú spadá aj bývalá tepláreň v Žiline. Súčasný parovod je za hranicou svojej životnosti a aby sa predišlo vzniku porúch, pristúpil dodávateľ tepla k jeho výmene. Prvotné obmedzenia súvisiace s výmenou […]

Žilina čoskoro spozná svojho najúspešnejšieho športovca za rok 2022

1. marca 2023

Žilinské športové kluby a zväzy môžu až do 13. marca nominovať svojich favoritov do obľúbenej ankety Športovec mesta Žilina. Hľadajú sa výnimoční športovci, ktorí minulý rok dosiahli významné športové výsledky a úspešne reprezentovali Žilinu doma či v zahraničí. Ocenenia v tradičnej ankete, ktorú mesto organizuje už od roku 2009, si okrem najlepších športovcov odnesú aj najúspešnejšie […]

Uvítanie malých Žilinčanov a Žilinčaniek – 28. 2. 2023 o 11.00 hod. + FOTOGALÉRIA

1. marca 2023

Malých Žilinčanov a Žilinčanky uvítal do života v utorok 28. februára 2023 o 11.00 hod. na žilinskej radnici primátor mesta Žilina Peter Fiabáne. Po slávnostnom príhovore zablahoželal pozvaným rodičom a mamičkám odovzdal pamätný list i kvet. Prítomní rodičia detí sa tiež podpísali do Pamätnej knihy mesta Žilina. Na stretnutí nechýbal ani kultúrny program.