Agendy

Zisťovanie základnej ceny pozemku vo výmere do 50 m2 podľa metodickej pomôcky – Podnikateľ

V prípade, ak sa odpredáva pozemok s výmerou do 50 m2 v intraviláne  sa cena stanovuje podľa tzv. Metodickej pomôcky na určovanie cien nehnuteľností, ktorá je schválená Uznesením Mestského zastupiteľstva v Žiline č. 233/2020.

Informácie

Elektronický formulár

Dokumenty, žiadosti a tlačivá

Doručovanie

  • Osobne
  • Poštou
  • Elektronicky cez ÚPVS
  • Emailová adresa