Agendy

Žiadosť o vyhotovenie dokladu o dobe zamestnania (evidenčný list dôchodkového zabezpečenia) – Občan

Mesto Žilina prevzalo do archivácie 13 zrušených štátnych podnikov, resp. mestských organizácii. Jedná sa o osobné a mzdové karty zamestnancov. Pre účely dôchodkového, sociálneho zabezpečenia, potvrdenia praxe a ostatných dôvodov je možné vyhotoviť potvrdenia z archivovaných podnikov o dobe zamestnania, výške hrubej mzdy, počtu vylúčiteľných dôb  a iných údajov.

Informácie