Agendy

Vyhradzovanie parkovacieho miesta za poplatok – Podnikateľ

Mesto povoľuje vyhradzovanie parkovacieho miesta pre  právnickú osobu.

Informácie

Elektronický formulár

Dokumenty, žiadosti a tlačivá

Lehoty

Zákonná lehota do 30 dní

Povinné prílohy

Žiadosť o trvalé vyhradenie parkovacieho miesta – PO
Povinné prílohy
- Výpis zo ŽR alebo ORSR
- Situačný nákres
Nepovinné prílohy
- Osvedčenie o evidencii vozidla

Správne poplatky

V zmysle platného VZN

Všeobecné záväzné nariadenia

Legislatíva