Agendy

Vydávanie stanoviska k chovu nebezpečných živočíchov – Podnikateľ

Podnikateľ je povinný požiadať o stanovisko Mesta o zriadenie chovného zariadenia na chov alebo držanie nebezpečných živočíchov.

Informácie

Elektronický formulár

Lehoty

Zákonná lehota 30 dní

Povinné prílohy

Žiadosť o stanovisko obce k chovu nebezpečných živočíchov (FO aj PO)

 

Povinné prílohy:

  • Kópia z katastrálnej mapy s lokalizáciou chovu

 

Nepovinné prílohy:

  • Bez príloh

Legislatíva