Agendy

Vydávanie rybárskeho lístku – Občan

Loviť a privlastňovať si ryby v rybárskych revíroch môžu len osoby, ktoré sú držiteľmi platného rybárskeho lístka a platného povolenia na rybolov. Rybársky lístok vydáva Mesto na základe zákona 216/2018 Z. z. o rybárstve na základe požiadania a uhradenia poplatku.

Informácie