Agendy

Vydávanie rozhodnutia v susedských sporoch – Podnikateľ

Mesto má právomoc predbežne zasahovať do pokojného stavu, zakázať alebo uložiť povinnosť niečoho sa zdržať alebo uviesť situáciu do pôvodného stavu. Mesto tak urobí vydaním rozhodnutia v správnom konaní, pričom neskúma právny stav, obmedzuje sa len na zisťovanie, či nastal zrejmý zásah do pokojného stavu, napríklad ohliadkou na mieste. A to na základe podania návrhu na riešenie susedských sporov.

Informácie

Elektronický formulár

Lehoty

Zákonná lehota do 5 dní od doručenia, právoplatnosť 30 dní, možnosť predĺženia na 60 dní

Legislatíva

Doručovanie

  • Osobne
  • Poštou
  • Elektronicky cez ÚPVS
  • Emailová adresa