Agendy

Vydávanie parkovacej karty – Podnikateľ

Žiadosť o vydanie parkovacej karty je možné podávať prostredníctvom prostredníctvom dcérskej spoločnosti mesta, ktorou je Žilinská parkovacia spoločnosť, s.r.o. V prípade, že žiadateľovi nebolo vyhovené, môže žiadateľ podať žiadosť na mesto.

Žilinská parkovacia spoločnosť, s.r.o. je spoločnosť oprávnená vykonávať prevádzku parkovacích miest, zriadených na majetku mesta.

 

Parkovanie je poskytované pre:

– rezidentov (podmienky rezidentského parkovania si môžete stiahnuť TU),

– ostatných občanov ,

– návštevníkov mesta.

 

Parkovacie karty sú:

– PPK – predplatená parkovacia karta,

– SPK – služobná parkovacia karta,

– RPK – rezidentská parkovacia karta.

Informácie