Agendy

Vydanie vyjadrenia k plánovanému zámeru – Občan

ÚHA vydáva vyjadrenia k stavebnému zámeru, a to najčastejšie ku:

  • INVESTIČNÉMU ZÁMERU
  • ARCHITEKTONICKEJ ŠTÚDII
  • OHLÁSENIU DROBNEJ STAVBY
  • DOKUMENTÁCII PRE ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE (DUR)
  • DOKUMENTÁCII PRE STAVEBNÉ POVOLENIE (DSP)

Informácie