Agendy

Uvítanie detí do života – Občan

Mesto organizuje pre deti s trvalým pobytom v meste Žiline do 9 mesiacov veku dieťaťa slávnosť uvítania detí do života, a to na základe písomnej žiadosti rodičov dieťaťa a písomného súhlasu o ochrane osobných údajov. Mesto následne v stanovených termínoch pozýva tieto deti s ich rodičmi do priestorov Radnice mesta Žilina, aby sa zúčastnili slávnostného aktu uvítania do života.

Tejto slávnosti sa môžete zúčastniť aj vy, ak má vaše dieťatko trvalý pobyt v meste Žilina.

V prípade, že máte záujem, vypíšte žiadosť a súhlas so spracovaním osobných údajov a doručte nám ju jedným z týchto spôsobov:

 • písomne na adresu Mestský úrad v Žiline, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina
 • osobne do podateľne Mestského úradu v Žiline v úradných hodinách v pracovné dni
  PO 07,30 – 15,30 hod.
  UT 07,30 – 15,30 hod.
  STR 07,30 – 17,00 hod.
  ŠTV 07,30 – 15,30 hod.
  PIA 07,30 – 14,00 hod.
 • elektronicky na email: dana.nagyova@zilina.sk (č. tel. 041 / 706 3 411)

Z dôvodu nebezpečnej nákazy COVID – 19 sú slávností pozastavené.

Informácie

Dokumenty, žiadosti a tlačivá

Legislatíva

 • Interný predpis mesta