Agendy

Spracovanie elektronických účtovných dokladov – Podnikateľ

Služba umožní prijatie, spracovanie elektronických účtovných dokladov prijatých na úrad Mesta a taktiež vystavenie a odoslanie elektronických dokladov svojim partnerom.

Informácie