Agendy

Spracovanie elektronických účtovných dokladov – Podnikateľ

Služba umožní prijatie, spracovanie elektronických účtovných dokladov prijatých na úrad Mesta a taktiež vystavenie a odoslanie elektronických dokladov svojim partnerom.

Informácie

Elektronický formulár

Povinné prílohy

Zaslanie elektronického účtovného dokladu

 

Povinné prílohy:

  • Scan dokladu, podľa typu v žiadosti

 

Nepovinné prílohy:

  • Bez príloh

Legislatíva