Agendy

Slávnosť jubilejného sobáša – Občan

Mesto Žilina organizuje slávnostné prijatie manželských párov pri príležitosti výročia ich spoločného života od uzavretia manželstva v priestoroch Radnice mesta Žilina:

  • 50 rokov spoločného života od uzavretia manželstva (zlatá svadba),
  • 60 rokov spoločného života od uzavretia manželstva (diamantová svadba),
  • 70 rokov spoločného života od uzavretia manželstva (platinová svadba).

Prijatie manželov sa uskutočňuje na základe písomnej žiadosti manželského páru. V prípade, že máte záujem o slávnostné prijatie a máte trvalý pobyt v meste Žilina, vypíšte žiadosť súhlas so spracovaním osobných údajov a doručte nám ju jedným z týchto spôsobov:

  • poštovým podnikom na adresu Mesto Žilina, Mestský úrad v Žiline, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina,
  • osobne do kancelárie v klientskom centre Mestského úradu v Žiline alebo do podateľne v úradných hodinách v pracovné dni,
  • elektronicky na e-mail: dana.nagyova@zilina.sk (č. tel. 041/70 63 523).

Informácie