Výška príspevku na starostlivosť o dieťa:

– je určená výškou preukázaných výdavkov oprávnenej osoby, najviac však do výšky 280,00 €,
– 80 €, ak je dieťa v starostlivosti štátnej materskej školy,
– 41,10 €, ak starostlivosť o dieťa zabezpečuje iná fyzická osoba (napr. starý rodič …) a nevypláca sa jej rodičovský príspevok alebo rodič, ktorý vykonáva zárobkovú činnosť a nezabezpečí starostlivosť o dieťa inak.