Agendy

Prideľovanie nájomných bytov pre sociálne účely vo vlastníctve mesta Žilina – Občan

Mesto prideľuje nájomné byty pre sociálne účely vo vlastníctve mesta v zmysle VZN č. 18/2019 o prideľovaní nájomných bytov pre sociálne účely vo vlastníctve mesta Žilina a VZN č. 11/2020, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 18/2019 o prideľovaní nájomných bytov pre sociálne účely vo vlastníctve mesta Žilina

 

 

Informácie

Elektronický formulár

Dokumenty, žiadosti a tlačivá

Všeobecné záväzné nariadenia

Legislatíva

Doručovanie

  • Osobne
  • Poštou
  • Elektronicky cez ÚPVS
  • Emailová adresa