Agendy

Prideľovanie nájomných bytov pre sociálne účely vo vlastníctve mesta Žilina – Občan

ŽILBYT s.r.o.

Mesto prideľuje nájomné byty pre sociálne účely vo vlastníctve mesta v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia č. 5/2021 o prideľovaní nájomných bytov pre sociálne účely vo vlastníctve mesta Žilina.

 

 

Informácie

Elektronický formulár

Dokumenty, žiadosti a tlačivá

Všeobecné záväzné nariadenia

Legislatíva

Doručovanie

  • Osobne
  • Poštou
  • Elektronicky cez ÚPVS
  • Emailová adresa