Agendy

Prenájom bytových priestorov mesta – Občan

Mesto Žilina ako vlastník mestských nájomných bytov prenajíma bytové priestory v zmysle platnej legislatívy.

Správu mestských nájomných bytov zabezpečuje správcovská spoločnosť

ŽILBYT, s.r.o., Nanterská 8399/29, 010 08 Žilina, tel.kontakt 041/5653 134, 133.

Informácie

Elektronický formulár

Dokumenty, žiadosti a tlačivá

Správne poplatky

Poplatky v zmysle platného VZN

Všeobecné záväzné nariadenia

Legislatíva

Doručovanie

  • Osobne
  • Poštou
  • Elektronicky cez ÚPVS
  • Emailová adresa