Agendy

Požičiavanie zdravotných pomôcok – Občan

Požičiavanie pomôcok je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe:

  • s ťažkým zdravotným postihnutím
  • s nepriaznivým zdravotným stavom, ktorý si vyžaduje používanie konkrétnej zdravotnej na pomôcky

 

Pomôcka sa môže požičiavať na vopred dohodnutý čas, najdlhšie však do:

  • zabezpečenia pomôcky na základe zdravotného poistenia
  • zabezpečenia pomôcky formou peňažného príspevku na zaobstaranie pomôcky v zmysle zákona č.447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia
  • doby trvania podmienok pre poskytnutie pomôcky

 

V rámci Mesta Žilina momentálne poskytuje tento druh sociálnej služby:

Diecézna charita Žilina, Predmestská 12, 010 01 Žilina

Kontakt : Mgr. Žideková Zuzana

Tel.: +421 904 234 464, e-mail: chsr.za@gmail.com

Informácie